ปีใหม่ 2020 นี้ ขึ้นทางด่วนฟรี 8 วัน ! 27 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63

ปีใหม่ 2020 นี้ ขึ้นทางด่วนฟรี 8 วัน ! 27 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
Muzika
22 พฤศจิกายน 2562 ( 14:03 )
4.8K
8

     ใครที่ต้องเดินทางในช่วงปีใหม่ 2020 เทศกาลแห่งความสุขที่จะถึงนี้ มีเฮแน่นอน เพราะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เห็นชอบให้กําหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ฟรี 8 วัน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธ.ค. 2562 ถึง 24.00 น. ของวันที่ 3 ม.ค. 2563

 

Supannee_Hickman / Shutterstock.com

 

     พร้อมกันนั้น ยังมีมติอนุมัติให้ส่วนลดค่าผ่านทาง 5 บาทสําหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ อัตโนมัติ (อีซี่พาส) เส้นทางขาเข้าเมืองทางพิเศษเฉลิมมหานคร จํานวน 4 ด่าน ได้แก่ ดินแดง บางนา ดาวคะนอง และบางจาก รวมไปถึงทางพิเศษศรีรัช จํานวน 2 ด่าน ได้แก่ ประชาชื่น และอโศก 4 มีผลตั้งแต่เวลา 04.00 น.07.00 น.ของวันที่ 6 ม.ค.-6 มี.ค.2563

===============