รีเซต

ล่องเรือไหว้พระ ใกล้กรุงเทพฯ ที่นนทบุรี

ล่องเรือไหว้พระ ใกล้กรุงเทพฯ ที่นนทบุรี
เอิงเอย
9 กุมภาพันธ์ 2559 ( 07:22 )
5.7K

เสริมมงคลรับปีใหม่ๆ กันด้วยโปรแกรมดีๆ ล่องเรือไหว้พระ ไหว้เจ้า กับเทศบาลนนทบุรี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 แล้ว สำหรับระยะเวลาของ “โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2559″ จัดขึ้น 4 วัน คือ วันอาทิตย์ที่ 14 , 21 , 28 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและชำระค่าบริการเรือด่วนเจ้าพระยา จำนวน 99 บาทต่อท่าน (เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น. ระยะเวลาล่องเรือไหว้พระในแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง

โบชัวร์ 10 วัด ปี 58 ด้านนอก5มค59ไม่ฟรี

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา โทร.0-2589-0500 ต่อ 2312 และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อ 2103