นกแอร์ อัพเดท เส้นทางการบินในประเทศ และตารางแต่ละเที่ยวบิน ช่วงโควิด

นกแอร์ อัพเดท เส้นทางการบินในประเทศ และตารางแต่ละเที่ยวบิน ช่วงโควิด
เอิงเอย
9 พฤษภาคม 2563 ( 08:00 )
3.6K

      สายการบินนกแอร์ เปิดให้บริการ เส้นทางบินในประเทศ ตามปกติค่ะ โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ขั้นสูงสุดตามมาตรฐานสากลทุกเที่ยวบินอย่างเข้มงวด โดยมีเส้นทางการบินภายในประเทศดังต่อไปนี้ค่ะ 

 

ตารางเที่ยวบิน สายการบินนกแอร์
ช่วงโควิด-19

 

ตารางเที่ยวบิน สายการบินนกแอร์

 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ขอนแก่น
ให้บริการ : 1 เที่ยวบิน/วัน

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-เชียงราย
ให้บริการ : 1 เที่ยวบิน/วัน

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-เชียงใหม่
ให้บริการ : 2 เที่ยวบิน/วัน

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-อุบลราชธานี
ให้บริการ : 2 เที่ยวบิน/วัน

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-อุดรธานี
ให้บริการ : 2 เที่ยวบิน/วัน

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-สกลนคร
ให้บริการ : 1 เที่ยวบิน/วัน

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-หาดใหญ่ สงขลา
ให้บริการ : 3 เที่ยวบิน/วัน

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-นครศรีธรรมราช
ให้บริการ : 3 เที่ยวบิน/วัน

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-สุราษฎร์ธานี
ให้บริการ : 2 เที่ยวบิน/วัน

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ลำปาง
ให้บริการ : 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-แม่สอด ตาก
ให้บริการ : 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-พิษณุโลก
ให้บริการ : 1 เที่ยวบิน/วัน

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-บุรีรัมย์
ให้บริการ : 1 เที่ยวบิน/วัน

 

 

ข้อปฏิบัติในการขึ้นเครื่องบิน

 

  1. ผู้โดยสารสามารถนำเจลล้างมือติดตัวขึ้นเครื่องได้โดยที่มีความจุไม่เกิน 350 มิลลิลิตร ต่อชิ้น ขึ้นเครื่องได้ โดยทุกชิ้นต่อปิดสนิท และต้องมีข้อความระบุปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจน ของเหลวอื่นๆ ยังต้องอยู่ในบรรจุุภัณฑ์ที่มีความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร และของเหลวทั้งหมดต้องรวมกันไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร

  2. เพื่อความปลอดภัย ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งในสนามบินและบนเครื่องบิน

      ทั้งนี้ นกแอร์เพิ่มมาตรการทำความสะอาดบนเครื่องบินขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 จำนวน 34 จุดทุกเที่ยวบิน รวมถึงเพิ่มอุปกรณ์พื้นฐานบนเครื่องบิน เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงมือยาง สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค และชุดทำความสะอาดทางชีวภาพ โดยนกแอร์คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารมาเป็นอันดับหนึ่ง