ขยายเวลา งดจำหน่ายสุรา ในพื้นที่กรุงเทพฯ ถึง 30 เม.ย. 63

ขยายเวลา งดจำหน่ายสุรา ในพื้นที่กรุงเทพฯ ถึง 30 เม.ย. 63
แมวหง่าว
20 เมษายน 2563 ( 16:59 )
514
1

     คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ประกาศขยายเวลาปิดร้านและพื้นที่จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทถึงวันที่ 30 เมย.63 เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวัดอื่นๆ โดยประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

 

 

     มีมติให้ขยายเวลาการปิดร้านและพื้นที่จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ทั้งขายปลีกและขายส่ง ไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.63 จากเดิมที่กำหนดให้ปิดระหว่างวันที่ 10 -20 เม.ย.63 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6)

 

     โดยคณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาเหตุผลและความจำเป็น โดยประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จากสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ กทม. ในห้วงเวลาที่ผ่านมา และมีความเห็นร่วมกันว่ายังคงจำเป็นต้องขยายเวลาปิดร้านและพื้นที่จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกไปอีก 10 วัน เพื่อควบคุมสถานการณ์และยังยั้งการแพร่ระบาดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศแล้ว คาดว่ามีความเป็นไปได้ที่จังหวัดอื่นๆจะออกมาตรการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

     สำหรับผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรังที่มีความจำเป็นต้องดื่มสุรา สามารถติดต่อสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง เพื่อรับการดูแลรักษาบรรเทาอาการ

ข้อมูล : เพจโฆษกกรุงเทพมหานคร

===============