รีเซต

เริ่มแล้ว! โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558

เริ่มแล้ว! โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558
aichan
18 มิถุนายน 2558 ( 08:53 )
4.2K

 

กลุ่มทรู โดยโครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเวทีประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล และสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศฟรี เพื่อสานต่อความตั้งใจร่วมสำนึกดูแลผืนป่า รักษาธรรมชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู มีเจตนารมย์ร่วมกันที่จะช่วยปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติผ่านทางภาพถ่ายอันสวยงาม ที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหน ต้องการอนุรักษ์ให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้สัมผัส จึงผนึกกำลังกันจัดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” มาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีนี้ เป็นปีที่ 21 ซึ่งนอกจากจะได้มีโอกาสชื่นชมกับความสมบูรณ์งดงามของธรรมชาติ สัตว์ป่า และป่าไม้ ผ่านภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดแล้ว ยังทำให้ผู้ที่ได้เห็นภาพถ่ายเกิดความรู้สึกรัก หวงแหน และอยากมีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติที่งดงามเหล่านี้ไว้

โครงการนี้นอกจากจะจัดประกวดภาพถ่ายแล้ว ยังจัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับเทคนิคและจรรยาบรรณในการถ่ายภาพ ที่จะต้องไม่ทำลายหรือส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าและป่าไม้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้เกิดช่างภาพที่มีจิตสำนึกที่ดีในสังคมไทยอีกด้วย

 

สำหรับโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ดังนี้

1.ระดับบุคคลทั่วไป สามารถส่งภาพได้ 2ประเภทๆ ละไม่เกิน 5 ภาพ

    1.1ภาพประเภทสัตว์ป่า แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ

         • ภาพนก เช่น นกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า

         • ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา

         • ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง งู เต่า ผีเสื้อ ปลา

    1.2ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

         • ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ และความงดงามของธรรมชาติโดยรวม เช่น ทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดงดิบ

         • ภาพ Macro คือภาพธรรมชาติในมุมเฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้

2.ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถส่งภาพได้ 2 ประเภท คือ

    2.1ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

    2.2ภาพประเภทป่าไม้ (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

 

ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายจะได้รับรางวัล ดังนี้

      รางวัลที่ 1 ระดับบุคคลทั่วไป – ทั้งประเภทสัตว์ป่า 3 ประเภทย่อย จำนวน 3 รางวัล และปรพเภทป่าไม้ 2 ประเภทย่อย จำนวน 2 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเงินรางวัลจากกลุ่มทรู 30,000 บาท

      รางวัลที่ 1 ระดับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา – ทั้งประเภทสัตว์ป่า และประเภทป่าไม้ (ประเภทละ 1 รางวัล) จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู พร้อมเงินรางวัลจากกลุ่มทรู 10,000 บาท

      รางวัลยอดเยี่ยมระดับบุคคลทั่วไป – ประเภทสัตว์ป่า (นำภาพที่ได้รับรางวัลที่ 1 ของทั้ง 3 ประเภทย่อยมาพิจารณาเป็นภาพยอดเยี่ยม) จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจากกลุ่มทรู เพิ่มอีก 20,000 บาท (รวมเป็น 50,000 บาท)

      รางวัลยอดเยี่ยมระดับบุคคลทั่วไป – ประเภทป่าไม้ (นำภาพที่ได้รับรางวัลที่ 1 ของทั้ง 3 ประเภทย่อยมาพิจารณาเป็นภาพยอดเยี่ยม) จะได้รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลจากกลุ่มทรู เพิ่มอีก 20,000 บาท (รวมเป็น 50,000 บาท)

 

สำหรับผู้ชนะรางวัลการถ่ายภาพยอดเยี่ยมและรางวัลที่ 1 ทั้งในระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ยังจะได้รับสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยฟรีค่าธรรมเนียมและห้องพักทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้เข้าไปสัมผัสกับความงดงามและคุณค่าของผืนป่าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด และสามารถส่งต่อความประทับใจผ่านภาพถ่ายไปสู่สาธารณชน ก่อให้เกิดความรักอละหวงแหน ต้องการที่จะปกป้องและอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2558 โดยส่งภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือสแกนจากแผ่นฟิล์มเข้าร่วมประกวดได้ที่ www.trueplookpanya.com/truephotocontest หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรู เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 086-515-2376 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร.0-2579-6666 ต่อ 1641-2


 

 

ติดตาม travel.truelife.com ได้อีกช่องทางที่

FB : Travel Truelife

 ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และสุขภาพ คลิกที่http://travel.truelife.com