รีเซต

มาแล้ว ! ทัวร์เที่ยวไทย รับสิทธิ์ 5,000 บาท ใช้เที่ยวข้ามจังหวัดวันธรรมดา

มาแล้ว ! ทัวร์เที่ยวไทย รับสิทธิ์ 5,000 บาท ใช้เที่ยวข้ามจังหวัดวันธรรมดา
Muzika
24 มีนาคม 2564 ( 15:16 )
1.1K

     ในวันนี้ทางรัฐบาลได้ออกรายละเอียดใหม่ให้ขาเที่ยวได้ดีใจกันอีกแล้ว นั่นก็คือโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย ผลักดันการท่องเที่ยว และธุรกิจอื่นๆ ที่ซบเซาจากสถานการณ์โควิด-19 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าเดินทางในลักษณะร่วมจ่าย (Co-Pay) ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายแพ็คเกจท่องเที่ยว แต่ไม่เกินรายละ 5,000 บาท

 

 

รายละเอียด เงื่อนไขโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย

  • รัฐจ่ายให้ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 5,000 บาท สำหรับการเดินทางท่องเที่ยว
  • จำนวนทั้งหมด 1 ล้านสิทธิ
  • นักท่องเที่ยว 1 คน ใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์
  • สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • เพื่อการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด วันธรรมดา (อาทิตย์-พฤหัสบดี) เท่านั้น
  • ไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน
  • จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
  • ระยะเวลา ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ส.ค. 2564
  • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับการยกเว้นภาษีต่าง ๆ โดยไม่นำมาคำนวณในการยื่นภาษี

 

     สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจร่วมโครงการ ทัวร์ เที่ยว ไทย นี้จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากกรมการท่องเที่ยว และจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวก่อน และจะต้องรับนักท่องเที่ยวได้อย่างน้อย 3,000 ราย ถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ทัวร์ เที่ยว ไทย ได้

 

ข้อมูล : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

====================