รีเซต

วัดสวยโคราช วัดป่าสาลวัน สักการะบูรพาจารย์เจดีย์

วัดสวยโคราช วัดป่าสาลวัน สักการะบูรพาจารย์เจดีย์
Muzika
27 ตุลาคม 2563 ( 14:35 )
14.5K

     วัดป่าสาลวัน เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองโคราชมานาน ทั้งที่อยู่ในตัวเมืองแต่ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าสู่บริเวณวัด เราจะพบกับบรรยากาศที่เงียบสงบร่มเย็น มีสัปปายะที่ดีเหมาะแก่การมาแวะพักสงบจิตสงบใจครับ

 

 

ประวัติ ที่มาของวัดป่าสาลวัน นครราชสีมา

     วัดป่าสาลวันก่อตั้งในปี พ.ศ. 2475 โดยพระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (สิงห์ ขนฺตยาคโม) ศิษย์องค์สําคัญของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ส่วนชื่อ สาลวัน นั้น ตั้งชื่อโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) ซึ่งมาจากคําว่า “สาละ” แปลว่า ต้นรัง และ “วนะ” แปลว่า ป่า โดยตั้งชื่อตามลักษณะของวัดที่มีไม้เต็งรังเป็นจํานวนมาก

 

 

     มาถึงช่วงปี พ.ศ. 2513 พระราชสังวรญาณ หรือหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ที่เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น ท่านให้ความสําคัญกับการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4 เป็นพิเศษ เป็นช่วงที่มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศเดินทางมายังวัดป่าสาลวัน เพื่อฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับท่านอย่างล้นหลาม เป็นที่รู้จักถึงบุคคลประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาฝึกฝนปฏิบัติธรรมกัน

 

วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์

 

     ทั้งนี้ พระคุณเจ้าแต่ละรูปที่ได้ร่วมสร้าง และถือปฏิบัติยังวัดป่าสาลวันแห่งนี้ อาทิ หลวงปู่เสาร์ กันตะสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม พระอาจารย์พร สุมโน และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย แม้ท่านจะมรณภาพละสังขารไปแล้วก็ตาม แต่ด้วยศรัทธาของพุทธศาสนิกชน จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ก่อสร้างบูรพาจารย์เจดีย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ในเวลาต่อมา เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการระลึกถึงในวัตรปฏิบัติ และเป็นสถานที่กราบไหว้บูชาบูรพาจารย์แต่ละรูป

 

วัดป่าสาลวัน สถานปฏิบัติธรรมในเมืองโคราช

 

 

     อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า ที่นี่เต็มไปด้วยร่มเงาต้นไม้ใหญ่ มีความเป็นสัปปายะ จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ผู้คนนิยมเดินทางมา โดยมีระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

  • สวมใส่ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม
  • เตรียมเครื่องใช้ในการดูแลสุขอนามัยพื้นฐาน โดยปราศจากเครื่องหอม (ถือศีล 8 )
  • ห้ามนําทรัพย์สินมีค่าติดตัวไปมากนัก เนื่องจากไม่มีธรรมบริกรคอยอํานวยความสะดวก
  • วัดป่าสาลวันรองรับผู้ปฏิบัติธรรมแบบพักค้างคืนในแต่ละครั้งได้มากที่สุด 200 คน

     โดยเมื่อเดินทางถึงวัดป่าสาลวัน ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถลงทะเบียนที่อาคารปฏิบัติธรรม เก็บสัมภาระเข้าที่พักให้เรียบร้อย จากนั้นเปลี่ยนเป็นชุดขาวสําหรับปฏิบัติธรรมสมาทานพระกรรมฐาน พร้อมน้อมรับศีล 8 ตลอดระยะเวลาปฏิบัติธรรม

 

 

วัดป่าสาลวัน

  • ที่ตั้ง : 111 หมู่ 1 ถนนราชสีมา – ปักธงชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/mW6a2ukocyrAyLAS7
  • โทร : 0-4425-4402, 0-4425-6173

====================

 

รวมที่เที่ยว ที่พัก อัพเดทเทรนด์ ฟินทั่วไทยและต่างประเทศ

อ่านง่าย สบายกว่าที่เคย! บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี

ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!