เปิดเงื่อนไข คนไทยจะกลับประเทศไทยช่วงโควิด-19 ต้องทำอย่างไรบ้าง

เปิดเงื่อนไข คนไทยจะกลับประเทศไทยช่วงโควิด-19 ต้องทำอย่างไรบ้าง
แมวหง่าว
7 เมษายน 2563 ( 12:16 )
3.9K

     จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีคนไทยต้องการเดินทางกลับบ้านกันมากขึ้นเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก ทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จึงได้ออกข้อมูลเรื่อง เงื่อนไขสำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศ อัพเดท ณ วันที่ 6 เมษายน 2563 มีดังนี้

 

 

1. จองตั๋วเครื่องบินหลัง 18 เมษายน 2563

     เนื่องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 7 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. ถึง 18 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. โดยให้เตรียมเอกสารการเดินทาง และตั๋วเครื่องบินให้เรียบร้อย

 

 

2. ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly

     อายุใบรับรองแพทย์ห้ามเกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง!

 

 

3. หนังสือรับรองจากสถานเอกอัคราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่

  • โดยต้องขออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
  • ขอผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น หลัง 18 เม.ย. ทางเว็บไซต์ http://dcaregistration.mfa.go.th/
  • หากได้รับอนุมัติ ท่านจะได้รับหนังสือรับรองผ่านระบบออนไลน์ แล้วจึงปริ๊นท์/พิมพ์เอกสารออกมาเพื่อยื่นให้สายการบิน

 

 

4. กักตัว 14 วัน

     เมื่อเดินทางถึงไทยจะถูกกักตัว 14 วันในสถานที่ / แนวทางที่รัฐบาลกำหนด

 

 

อ้างอิง : https://www.facebook.com/ThaiConsular

===============