รีเซต

นกแอร์ราคาสุดคุ้ม เริ่มต้น 1,099 บาท เชียงราย น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน ตรัง วันนี้ – 31 มี.ค. 64

นกแอร์ราคาสุดคุ้ม เริ่มต้น 1,099 บาท เชียงราย น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน ตรัง วันนี้ – 31 มี.ค. 64
Muzika
9 มีนาคม 2564 ( 14:52 )
627

     นกแอร์พาคุณบินเชื่อมระหว่างภาคได้สะดวกสบาย อยากไปเที่ยว เชียงราย น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน ตรัง ก็ไปได้ กับบริการต่อเครื่อง จากหลากหลายเส้นทางทั่วไทยในราคาสุดคุ้ม เริ่มต้นที่ 1,099 บาท

 

 

สำรองที่นั่ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564
วันเดินทาง : 17 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ราคาพิเศษสำหรับตั๋วประเภท บินเบาๆ เท่านั้น

•   ราคาโปรโมชั่นต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน เส้นทางดังนี้

     เชียงราย – ดอนเมือง – ภูเก็ต                       ราคาเริ่มต้น 1,199 บาท
     เชียงราย – ดอนเมือง – หาดใหญ่                 ราคาเริ่มต้น 1,399 บาท
     เชียงราย – ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช        ราคาเริ่มต้น 1,199 บาท
     เชียงราย – ดอนเมือง – ระนอง                     ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท
     เชียงราย – ดอนเมือง – ชุมพร                      ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท
     เชียงราย – ดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี             ราคาเริ่มต้น 1,249 บาท
     เชียงราย – ดอนเมือง – อุดรธานี                   ราคาเริ่มต้น 1,099 บาท
     เชียงราย – ดอนเมือง – อุบลราชธานี             ราคาเริ่มต้น 1,199 บาท
     เชียงราย – ดอนเมือง – เลย                         ราคาเริ่มต้น 1,149 บาท
     เชียงราย – ดอนเมือง – สกลนคร                   ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท
     เชียงราย – ดอนเมือง – บุรีรัมย์                      ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท
     เชียงราย – ดอนเมือง – แพร่                         ราคาเริ่มต้น 2,199 บาท
     เชียงราย – ดอนเมือง – แม่ฮ่องสอน               ราคาเริ่มต้น 2,230 บาท
     แม่ฮ่องสอน – ดอนเมือง – หาดใหญ่              ราคาเริ่มต้น 1,749 บาท
     แม่ฮ่องสอน – ดอนเมือง – ระนอง                  ราคาเริ่มต้น 1,750 บาท
     แม่ฮ่องสอน – ดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี          ราคาเริ่มต้น 1,599 บาท
     แม่ฮ่องสอน – ดอนเมือง – อุดรธานี                ราคาเริ่มต้น 1,449 บาท
     แม่ฮ่องสอน – ดอนเมือง – อุบลราชธานี          ราคาเริ่มต้น 1,549 บาท
     แม่ฮ่องสอน – ดอนเมือง – สกลนคร               ราคาเริ่มต้น 1,750 บาท
     แพร่ – ดอนเมือง – ภูเก็ต                               ราคาเริ่มต้น 1,549 บาท
     แพร่ – ดอนเมือง – หาดใหญ่                        ราคาเริ่มต้น 1,749 บาท
     แพร่ – ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช               ราคาเริ่มต้น 1,549 บาท
     แพร่ – ดอนเมือง – ระนอง                            ราคาเริ่มต้น 1,750 บาท
     แพร่ – ดอนเมือง – ชุมพร                            ราคาเริ่มต้น 1,750 บาท
     แพร่ – ดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี                   ราคาเริ่มต้น 1,599 บาท
     แพร่ – ดอนเมือง – อุดรธานี                         ราคาเริ่มต้น 1,449 บาท
     แพร่ – ดอนเมือง – อุบลราชธานี                   ราคาเริ่มต้น 1,549 บาท
     แพร่ – ดอนเมือง – เลย                               ราคาเริ่มต้น 1,499 บาท
     แพร่ – ดอนเมือง – สกลนคร                        ราคาเริ่มต้น 1,750 บาท
     แพร่ – ดอนเมือง – บุรีรัมย์                           ราคาเริ่มต้น 1,750 บาท
     น่าน – ดอนเมือง – ภูเก็ต                             ราคาเริ่มต้น 1,199 บาท
     น่าน – ดอนเมือง – หาดใหญ่                       ราคาเริ่มต้น 1,399 บาท
     น่าน – ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช              ราคาเริ่มต้น 1,199 บาท
     น่าน – ดอนเมือง – ระนอง                           ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท
     น่าน – ดอนเมือง – ชุมพร                           ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท
     น่าน – ดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี                  ราคาเริ่มต้น 1,249 บาท
     น่าน – ดอนเมือง – อุดรธานี                        ราคาเริ่มต้น 1,099 บาท
     น่าน – ดอนเมือง – อุบลราชธานี                  ราคาเริ่มต้น 1,199 บาท
     น่าน – ดอนเมือง – เลย                              ราคาเริ่มต้น 1,149 บาท
     น่าน – ดอนเมือง – สกลนคร                       ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท
     น่าน – ดอนเมือง – บุรีรัมย์                         ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท
     น่าน – ดอนเมือง – เชียงราย                      ราคาเริ่มต้น 1,199 บาท
     น่าน – ดอนเมือง – แพร่                            ราคาเริ่มต้น 2,199 บาท
     น่าน – ดอนเมือง – แม่ฮ่องสอน                 ราคาเริ่มต้น 2,230 บาท
     ตรัง – ดอนเมือง – อุดรธานี                       ราคาเริ่มต้น 1,099 บาท
     ตรัง – ดอนเมือง – อุบลราชธานี                 ราคาเริ่มต้น 1,199 บาท
     ตรัง – ดอนเมือง – เลย                             ราคาเริ่มต้น 1,149 บาท
     ตรัง – ดอนเมือง – สกลนคร                      ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท
     ตรัง – ดอนเมือง – บุรีรัมย์                        ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท
     ตรัง – ดอนเมือง – น่าน                           ราคาเริ่มต้น 1,249 บาท
     ตรัง – ดอนเมือง – เชียงราย                     ราคาเริ่มต้น 1,199 บาท
     ตรัง – ดอนเมือง – แพร่                           ราคาเริ่มต้น 2,199 บาท
     ตรัง – ดอนเมือง – แม่ฮ่องสอน                ราคาเริ่มต้น 2,230 บาท

อ่านรายละเอียด และเงื่อนไขทั้งหมดได้ ที่นี่

====================