พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โต๊ะทรงงานของพ่อ จากยอดเขา สู่ ท้องทะเล

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โต๊ะทรงงานของพ่อ จากยอดเขา สู่ ท้องทะเล
เอิงเอย
21 ตุลาคม 2559 ( 07:45 )
8.9K

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา พระองค์ทรงงานหนักมากมายเพื่อประโยชน์สุขของเราชาวไทยมาเป็นเวลายาวนานตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ 1 ในนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสมดุลของโลกค่ะ และเพื่อให้คนไทยได้เป็นส่วนหนึ่งที่สืบทอดตามแนวพระราชดำริ ตามเราไปชม พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพื่ออนาคตของชาวไทยที่ยั่งยืนกันได้ที่จังหวัดปทุมธานีกันได้เลยค่ะ

 

 

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า หรือ พิพิธภัณฑ์รัชกาล 9 เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งยังจัดแสดงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเราอีกด้วยค่ะ

 

 

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ดำเนินการก่อสร้างภายใต้หัวข้อหลักในการนำเสนอ คือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการคิด วิธีการทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงนำไปแก้ปัญหา หรือพระราชทานแก่พสกนิกรในพื้นที่ต่างๆ อันเป็นการแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของปวงชนชาวไทยและแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย ที่ทรงเป็นทั้งพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย, พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และได้รับการถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาติ” พระองค์แรกของโลก จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ

เรื่องราวภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ทำการร้อยเรียงความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความสมดุลของชีวิตบนโลก นับตั้งแต่การเกิดขึ้นของจักรวาลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งไปจนถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การเรียงร้อยเรื่องราวดังกล่าวดำเนินอยู่บนแกนความคิดซึ่งถอดมาจากแนวพระราชดำริ

 

 

 

 

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า แบ่งเป็น 5 โซนด้วยกันคือ

โซนที่ 1 โลกและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

เพื่อให้ผู้ชมมีพื้นฐานความเข้าใจเรื่องภูมิหลังเกี่ยวกับโลกและการปรับตัวของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต

 

โซนที่ 2 ระบบนิเวศและความสัมพันธ์

เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจกลไกการทำงานและความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบนิเวศของโลกและระบบนิเวศในส่วนย่อยของโลก และได้สัมผัสความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 

โซนที่ 3 การจัดการน้ำ

คุณสมบัติของน้ำ รู้คุณค่า รู้จักใช้ และรู้จักอนุรักษ์น้ำ รู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

โซนที่ 4 การจัดการดิน

การกำเนิดของดินในพื้นที่ต่างๆทั่วโลก และรู้คุณค่า รู้จักใช้ และรู้จักการอนุรักษ์ดิน

 

โซนที่ 5 หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แสดงถึงหลักการทรงงาน พระวิสัยทัศน์ และกระบวนการศึกษาปัญหาในธรรมชาติอันเป็นที่มาของโครงการในพระราชดำริกว่า 3,000 โครงการ

 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ยังเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวบรวมนำเสนอข้อมูลทรัพยากรน้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้ง การจัดแสดงระบบนิเวศของไทยและของโลกที่สมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย

 

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เยี่ยมบ้านพ่อ สวนจิตรลดา วังของกษัตริย์ผู้พอเพียง ที่สุดในโลก

 

ตามรอยพระบาท ครั้งยังทรงพระเยาว์ รัชกาลที่ 9
ณ โลซานน์ Lausanne สวิตเซอร์แลนด์

 

 

ติดตาม travel.truelife.com อีกช่องทางที่

ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com