รีเซต

วัดพระพุทธบาทตากผ้า วัดสวย ลำพูน วัดคู่บ้านคู่เมือง สักการะรอยพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาทตากผ้า วัดสวย ลำพูน วัดคู่บ้านคู่เมือง สักการะรอยพระพุทธบาท
SummerB
11 พฤศจิกายน 2564 ( 15:00 )
6.5K

          ลำพูน ศูนย์รวมธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงาม เต็มไปด้วยวัดวาอารามศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองมาเนิ่นนาน หนึ่งในนั้นก็คือ วัดพระพุทธบาทตากผ้า วัดสวย ลำพูน ตั้งอยู่บนเนินเขา และมีตำนานที่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำพูน และศูนย์รวมจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนแห่งหนึ่งเลยค่ะ

 

วัดพระพุทธบาทตากผ้า ที่เที่ยวลำพูน

เปิดตำนาน รอยพระพุทธบาท และ รอยตากผ้าจีวร

 

        หากไปเที่ยวลำพูน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามพลาดเลยคือ วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวงชั้นตรี ที่ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาท และ รอยตากผ้าจีวร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายยุคหลายสมัยกระทั่งปัจจุบัน นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมแล้ว ยังสามารถชมวิวของธรรมชาติที่งดงามได้อีกด้วย เพราะวัดตั้งอยู่บนยอดเขาระหว่าง ดอยม่อนช้าง และ ดอยเครือ จึงทำให้มีบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การมาทำบุญและปฏิบัติธรรมให้จิตใจร่มเย็นค่ะ

 

ประวัติ รอยพระพุทธบาท และ รอยตากผ้า

วัดพระพุทธบาทตากผ้า

 

 

        ตามพุทธประวัติได้กล่าวไว้ว่า เมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ที่ดินแดนสุวรรณภูมิ ได้มาประทังตรงบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้าในปัจจุบัน พระองค์ทรงให้พระอานนท์นำผ้าจีวรไปตาก จากนั้นก็ทรงอธิษฐานและประทับรอยพระบาทลงบนผาลาดที่พระองค์ประทับอยู่ และตรัสว่า สถานที่แห่งนี้จะมีชื่อว่า "พระพุทธบาทตากผ้า" เพื่อให้มนุษย์และเทวดาได้มากราบไหว้สักการะค่ะ

 

 

       ต่อมาเมื่อพุทธศตวรรษที่ 13 พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัยทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ให้สร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเพื่อเป็นพุทธบูชาให้แก่พุทธศาสนิกชน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2472 ก็ได้มีการก่อสร้างจัตุรมุขขึ้นจนสำเร็จ และมีการสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิแถว โรงเรียนพระปริยัติธรรม กำแพงวัด และอื่นๆ อีกมากมาย ก่อนจะได้รับการยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2521

 

วัดพระพุทธบาทตากผ้า ในปัจจุบัน

 

 

       วัดพระพุทธบาทตากผ้าในปัจจุบันเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ผู้คนมากมายต่างก็เดินทางขึ้นไปทำบุญกราบไหว้รอยพระพุทธบาทและรอยตากผ้าจีวรของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม ไม่ว่าจะเป็นแผนกนักธรรม และบาลี ของทั้งพระภิกษุและสามเณรทางภาคเหนือ ทำให้มีผู้คนมากมาย ตั้งแต่พระภิกสุสงฆ์ สามเณร ตลอดไปจนถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ไปปฏิบัติธรรมและศึกษาเรียนรู้ในพระธรรมค่ะ 

 

ข้อมูล วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน

 

ตามติดเทรนด์เที่ยว อัพเดทที่พักสวย
แชร์ทริปสุดชิล โพสต์ภาพสุดปัง ของคุณได้แล้วที่ แอปทรูไอดี
คลิกเลย >> TrueID Travel Community <<