รีเซต

งานประเพณียี่เป็งไท-ยวน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558

งานประเพณียี่เป็งไท-ยวน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558
aichan
23 พฤศจิกายน 2558 ( 03:49 )
3.8K


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ชวนร่วมงานประเพณียี่เป็งไท-ยวน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บึงป่าสัก (ตลาดน้ำดาวเรือง) ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า คนยวนในจังหวัดสระบุรีเป็นไทยวนหรือโยนกที่อพยพมาจากเมืองเชียงแสน เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่อาศัยในอาณาจักรล้านนา มีความรุ่งเรืองทั้งทางด้านการปกครอง ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เมื่ออาณาจักรล้านนาเสื่อมอำนาจลงพม่าได้เข้ามามีอำนาจปกครองจนสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ล้อมตีเมืองเชียงแสนแล้วเผาทำลายบ้านเมืองเพื่อมิให้เป็นที่มั่นแก่ข้าศึกพม่าอีกต่อไป จึงได้แบ่งชาวเมืองอพยพไปอยู่เมืองเวียงจันทร์ เมืองเชียงใหม่ เมืองลำปาง และเมืองน่าน ที่เหลือโปรดเกล้าฯ ให้อพยพมาตั้งบ้านเรือนที่บริเวณลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ชาวไทยวนมีการใช้ภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตน คือ ภาษายวนหรือภาษาล้านนา โดยมักเรียกตัวเองว่าคนยวน มีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมโดยการอนุรักษ์และปลูกฝังให้ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดจากถิ่นฐานเดิมให้คงอยู่ต่อไป 

งานประเพณีลอยโคม เป็นประเพณีพื้นบ้านของชาวล้านนา จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 12 การลอยโคมของชาวล้านนานี้ไม่ใช่การลอยโคมตามสายน้ำ หรือลอยกระทง แต่เป็นการลอยโคมที่ปล่อยขึ้นไปในอากาศ โดยโคมจะทำด้วยกระดาษสาติดบนโครงไม้ไผ่ซึ่งก็จะมีสีสันสวยงาม แล้วจุดตะเกียงไฟตรงกลางเพื่อที่จะให้ไอร้อนเป็นตัวพาโคมลอยขึ้นสู่อากาศ ชาวล้านนามีความเชื่อว่าการจุดโคมลอยและปล่อยขึ้นไปในอากาศเป็นการปลดปล่อยความทุกข์โศกและเรื่องร้ายๆ ให้พ้นตัวและลอยไปกับอากาศ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ชมการแสดง แสง สี เสียง สุดตระกาลตา ในชุด เปิดตำนานลอยกระทง ชมบวนแห่กระทงหมู่บ้าน การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ(ธิดา ยี่เป็ง ไท-ยวน) การแสดงดนตรีไทย สะล้อ ซอซึง สลับนาฎศิลป์พื้นบ้านไท-ยวน และชมดนตรีไทยสากลประยุกต์สลับการแสดงศิลปวัฒนธรรมประยุกต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โทร. 036-333348 และ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร.036-770096-7 ได้ทุกวันเวลา 08.30-16.30 น. หรือ www.tat7.com และ Facebook Fanpage : Tat Lopburi


 

ติดตาม travel.truelife.com อีกช่องทางที่


    

 ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com