รีเซต

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวย ตาก สักการะ พระพุทธมหามุณีจำลอง ชมศิลปะพม่าสุดวิจิตร

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวย ตาก สักการะ พระพุทธมหามุณีจำลอง ชมศิลปะพม่าสุดวิจิตร
SummerB
21 เมษายน 2565 ( 13:00 )
6.3K

      เที่ยวแม่สอด ครั้งนี้ เราจะชวนทุกคนไปทำบุญที่ วัดไทยวัฒนาราม วัดสวย ตาก กันค่ะ เป็นวัดไทยใหญ่เก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะพม่า ทำให้มีสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงามหาที่ติไม่ได้ อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามุณีจำลอง จากองค์จริงที่ประเทศเมียนมาด้วย นับเป็น ที่เที่ยวตาก ที่เหล่าสายบุญไม่ควรพลาดเลยค่ะ

 

วัดไทยวัฒนาราม ที่เที่ยวตาก

วัดสวย ศิลปะพม่า

 

      วัดไทยวัฒนาราม เดิมมีชื่อว่า วัดแม่ตาวเงี้ยว หรือ วัดไทยใหญ่ ตั้งอยู่ใน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี โดดเด่นด้วย วิหารสีทอง วิหารพระพุทธมหามุนี รูปปั้นหงส์ทอง และ พระเจดีย์โกนาวิน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบศิลปะพม่า มีลวดลายวิจิตรงดงาม สวยสง่า ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิตค่ะ

 

ประวัติ วัดไทยวัฒนาราม

 

 

      วัดไทยวัฒนาราม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2400 โดย นายมุ้ง ชาวเมียนมาที่อพยพมาจาก รัฐฉาน ประเทศเมียนมา มาอาศัยอยู่ที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ประเทศไทย และเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของ บ้านแม่ตาว ก่อนจะได้รับพระราชทานนามว่า หมื่นอาจคำแหงหาญ ในเวลาต่อมา จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ประกาศให้วัดไทยวัฒนารามเป็นวัดพระพุทธศาสนา สังกัดกรมศาสนานับแต่นั้นมาค่ะ 

 

ไฮไลท์ วัดไทยวัฒนาราม

 

 

       ภายในวัดไทยวัฒนารามมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจมากมาย เริ่มที่ วิหารสีทอง สถาปัตยกรรมพม่าวิจิตรตระการตาที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของวัด มีรูปปั้นสิงห์สีทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่คู่กัน พร้อมด้วยเสาหงส์ทองเรียงรายตลอดทั้งสองด้านของทางเดิน ต่อมาคือ วิหารพระพุทธมหามุนี ที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามุณี ซึ่งจำลองมาจากองค์จริงที่ เมืองมัณฑเลย์ ประเทศเมียนมา ทำให้เราได้สักการะกราบไหว้ และชมความงามขององค์พระพุทธมหามุณีแบบไม่ต้องบินข้ามประเทศเลยค่ะ

 

 

      ใกล้ๆ กับวิหารพระพุทธมหามุนีจะเป็นที่ตั้งของ เจดีย์โกนาวิน เจดีย์เก้ายอดทรงมอญสีทองสุกปลั่งทรงเครื่อง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. พ.ศ.2511 บนยอดสวมฉัตรพร้อมด้วยเสาหงส์ และระฆังล้อมรอบ รายล้อมไปด้วยเจดีย์อีก 8 องค์ รวมองค์ประธานตรงกลางเป็นทั้งหมด 9 องค์ค่ะ  ข้างๆ เจดีย์โกนาวินจะมี รูปปั้นหงส์คู่สีทองอร่าม ตั้งอยู่ บอกเล่าถึงตำนานในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังเมืองหนึ่ง ทอดพระเนตรเห็นหงส์ 2 ตัวกำลังเล่นน้ำ จึงกลายเป็นที่มาของชื่อ เมืองหงสาวดี ราชธานีเก่าในประเทศเมียนมา ซึ่งหงส์ตัวบนนั้นจะเป็นตัวเมีย ส่วนตัวล่างเป็นตัวผู้ค่ะ

      นอกจากนี้ก็ยังมี พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา อาคารชั้นเดียวที่จัดแสดงเกร็ดความรู้ และประวัติความเป็นมาของการเผยแพร่พุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ ในสมัยพุทธกาล ผ่านหุ่นจำลองพระพุทธเจ้าที่เคลื่อนไหวได้ บอกเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากโปรดพระมารดา นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปหินอ่อนศิลปะแบบพม่าให้เราได้ไปชมกันด้วยค่ะ

 

การเดินทางไป วัดไทยวัฒนาราม

 

     การเดินทางไป วัดไทยวัฒนาราม ให้มุ่งหน้าไปยังเส้นทางหลวงหมายเลข 105 ตาก-แม่สอด วัดจะตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 84 ก่อนถึงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ห่างจากตัวอำเภอแม่สอดประมาณ 5 กิโลเมตรค่ะ

 

ข้อมูล วัดไทยวัฒนาราม ตาก