รีเซต

วัดจามเทวี วัดดัง ลำพูน ไหว้พระเจดีย์เก่าแก่ แห่งหริภุญชัย

วัดจามเทวี วัดดัง ลำพูน ไหว้พระเจดีย์เก่าแก่ แห่งหริภุญชัย
SummerB
12 กรกฎาคม 2564 ( 21:00 )
5.9K

     ลำพูน เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และอารายธรรมยาวนานนับพันปีตั้งแต่สมัย นครหริภุญชัย เลยก็ว่าได้ และถ้าถามถึงวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาเนิ่นนาน หนึ่งในนั้นก็ต้องมี วัดจามเทวี วัดดัง ประจำ จังหวัดลำพูน ที่มี พระเจดีย์เหลี่ยม สัญลักษณ์ของวัดที่มีเอกลักษณ์ และได้เป็นต้นแบบให้แก่สถาปัตยกรรมล้านนาไทยในยุคสมัยโบราณด้วยเช่นกัน ลองตามเรามาดูกันค่ะ ว่าวัดแห่งนี้นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

 

เที่ยวลำพูน เยือน วัดดัง ชมศิลปะโบราณ วัดจามเทวี

 

     วัดจามเทวี หรือที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า วัดกู่กุด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่าพันปี ตั้งอยู่บนถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามหลักฐานที่พบจากศิลาจารึกได้กล่าวไว้ว่า เมื่อปี พ.ศ. 1298 พระเจ้ามหันตยศ และพระเจ้าอนันตยศ พระราชโอรสของพระนางจามเทวีทรงโปรดให้ช่างฝีมือชาวละโว้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่อถวายพระเพริงให้แก่พระมารดา (พระนางจามเทวี) โดยมี พระเจดีย์จามเทวี พระเจดีย์ที่สร้างขึ้นตามแบบของ พุทธคยา ที่ประเทศอินเดีย ประดิษฐานโดดเด่นภายในวัด สถาปัตยกรรมภายใน วัดจามเทวี

 

 

     เดิม พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ หรือ พระเจดีย์ตามเทวี เป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยมมียอดหุ้มด้วยทองตามแบบฉบับ พุทธคยา ประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปปางประทานพร 15 องค์ประดิษฐานอยู่ รวมทั้งหมด 60 องค์ ส่วนภายในพระเจดีย์ก็เป็นที่บรรจุพระอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่ง นครหริภุญชัย หรือ เมืองลำพูนในสมัยก่อนนั่นเองค่ะ แต่ต่อมายอดเจดีย์กลับหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย ชาวบ้านจึงเรียก พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ องค์นี้ว่า เจดีย์กู่กุด ค่ะ แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้น ความสวยงามของเจดีย์องค์นี้ก็ได้เป็นต้นแบบให้แก่สถาปัตยกรรมล้านนาไทยในยุคแรกๆ โดยเฉพาะกับ พระเจดีย์เหลี่ยม ที่ วัดเจดีย์เหลี่ยม จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

 

 

     นอกจากนี้ยังมี วิหารวัดกู่กุด ซึ่งด้านในมีจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงาม และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระประธาน ส่วนทางด้านขวาของวิหารมี รัตนเจดีย์ หรือ เจดีย์แปดเหลี่ยม ตัวฐานเป็นทรงแปดเหลี่ยมสองชั้น ถัดขึ้นไปเป็นชั้นบัวถลารับองค์เรือนธาตุ ส่วนเรือนธาตุก็เป็นทรงแปดเหลี่ยมทรงสูง แต่ละด้านมีพระพุทธรูปประทับยืนประดิษฐานรวมทั้งหมด 3 องค์ ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนมากราบไหว้เมื่อเยือน วัดจามเทวี แห่งนี้ค่ะข้อมูล วัดจามเทวี ลำพูน