กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวหนังสือ “วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา” เน้นสวยงาม อ่านง่าย เข้าใจมรดกวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวหนังสือ “วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา” เน้นสวยงาม อ่านง่าย เข้าใจมรดกวัฒนธรรม
aichan
27 พฤษภาคม 2559 ( 09:41 )
2.7K

 

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดตัวหนังสือ “วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา” หนึ่งในหนังสือชุดเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ที่มีเนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงาม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “หนังสือวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา”เล่มนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดทำขึ้น โดยเป็นหนึ่งในหนังสือชุดเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสร้างความรัก ความภาคภูมิใจ ในประวัติศาสตร์ของชาติและความเป็นไทย และบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงาน ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการเชิดชูสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์

 

หนังสือ ชุด เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้แก่

– หนังสือศิลปวัฒนธรรมไทย..และ..Thai..Art..and..Culture..ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

– หนังสือชุดศิลปวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ ๒๕ เล่ม..Thai..Culture..Seriesเล่ม ๑ – ๒๕ โดย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

– หนังสือศาสนาในประเทศไทย โดย กรมการศาสนา

– หนังสือมรดกวัฒนธรรมไทย โดย กรมศิลปากร

– และหนังสือวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ซึ่งล้วนมุ่งเน้นเผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ให้มีเนื้อหากระชับ น่าสนใจ อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีภาพประกอบสวยงามสื่อสารเนื้อหาได้ชัดเจน

สำหรับหนังสือ “วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา” เป็นหนังสือที่บันทึกองค์ความรู้ของวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาที่มีความหลากหลายของคนไทยไว้ จำนวน ๒๐๓ หน้า พร้อมภาพประกอบสวยงาม โดยเนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น ๖ ตอน ดังนี้

๑. ปฐมบท สร้างความรู้ความเข้าใจในความหมายแห่งวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทย ๔ ภาค

๒. ล้ำค่าประเพณี วิถีชน บอกเล่าเรื่องราวของประเพณีต่าง ๆ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง พิธีไหว้ครู ทำขวัญข้าว สารทเดือนสิบ และบุญบั้งไฟ

๓. ศิลปะการแสดง สื่อแห่งจิตวิญญาณ ได้แก่ พิณเปี๊ยะ โนรา หมอลำ ละครชาตรี ลิเก และหุ่นไทย

๔. ศาสตร์และศิลป์งานช่างไทย ได้แก่ เรือนไทย ผ้าทอมือ เครื่องจักสานไม้ไผ่ งานดอกไม้สด โคมล้านนา และงานช่างแทงหยวก

๕. อาหาร วิถีถิ่น กินอย่างไทย ได้แก่ สำรับอาหารไทย น้ำพริก ต้มยำ ส้มตำ ข้าวยำ และกระยาสารท

๖. กีฬาภูมิปัญญาไทย ได้แก่ ตะกร้อลอดห่วง กระบี่กระบอง มวยไทย ซีละ ว่าวไทย และการเล่นพื้นบ้านไทย

ซึ่งในแต่ละตอนได้หยิบยกเรื่องราวที่โดดเด่นและกระจายไปทุกภูมิภาค เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เห็นถึงความสำคัญ และความแตกต่างหลากหลายดังกล่าว และเนื้อหาภายในเล่มทั้งหมดได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติแล้ว

กิจกรรมในการเปิดตัวหนังสือครั้งนี้ มีการเสวนาให้ความรู้ โดย นางสาวิตรี สุวรรณสถิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญา และศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญา ถึงคุณค่า สาระ ประโยชน์ของหนังสือ “วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา” และความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาด้านอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาของไทย พร้อมชมการแสดง “ซัดชาตรี” การสาธิตงานแทงหยวก งานดอกไม้สด และชิมอาหารที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติ อาทิ ข้าวยำ ผัดไทย ส้มตำ ฯลฯ ด้วย

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวจะมอบให้ห้องสมุดในสถานศึกษาทั่วประเทศ สำหรับเยาวชนและประชาชนผู้สนใจสามารถเป็นเจ้าของหนังสือได้ง่ายๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงดาว์นโหลด e-book จาก www.culture.go.th / facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือ หากเป็น โทรศัพท์/ ipad/taplet เพียงแค่ดาว์นโหลดแอปพลิเคชั่น QR CODE และนำมาสแกน QR CODE ของหนังสือ “วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา” คุณก็สามารถอ่านได้เต็มรูปแบบ จำนวน ๒๐๓ หน้า พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม ทำให้สะดวกในการพกพาและอ่านได้ทุกเวลาที่ต้องการ

 

ติดตาม travel.truelife.com อีกช่องทางที่

ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยว กับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com