รีเซต

เคาะแล้ว ! ค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช 4 ล้อสูงสุด 240 บาท

เคาะแล้ว ! ค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช 4 ล้อสูงสุด 240 บาท
Muzika
15 สิงหาคม 2563 ( 07:00 )
12.7K
1

     ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน-นครราชสีมา โดยจะมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 9 ด่าน ได้แก่ ด่านบางปะอิน, ด่านวังน้อย, ด่านหินกอง, ด่านสระบุรี, ด่านแก่งคอย, ด่านหมวกเหล็ก, ด่านปากช่อง, ด่านสีคิ้ว และด้านขามทะเลสอ ระยะทาง 196 กิโลเมตร

 

 

     ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 ตอนบางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. 2563 ทั้งนี้สำหรับค่าธรรมเนียมในข่วง 5 ปีแรก โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง ดังนี้

 

  • รถยนต์ 4 ล้อ ธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 1.25 บาทต่อกิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บอยู่ที่ 240 บาท
  • รถยนต์เกิน 4 ล้อ แต่ไม่เกิน 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2.00 บาทต่อกิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บอยู่ที่ 380 บาท
  • รถที่เกิน 6 ล้อขึ้นไป ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 23 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2.88 บาทต่อกิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บอยู่ที่ 550 บาท


     ทั้งนี้จะมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมทุกๆ 5 ปี โดยจะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศ

 

ค่าธรรมเนียมด่านบางปะอิน-นครราชสีมา 3

 

อ้างอิง : www.matichonweekly.com

====================