ภูเก็ตไฟเขียว เปิดสนามบิน 16 พ.ค. นี้ คุมเข้มเข้าพื้นที่ต้องกักตัว 14 วัน

ภูเก็ตไฟเขียว เปิดสนามบิน 16 พ.ค. นี้ คุมเข้มเข้าพื้นที่ต้องกักตัว 14 วัน
Muzika
14 พฤษภาคม 2563 ( 16:54 )
328

     ภูเก็ตไฟเขียว เปิดช่องทางเข้า-ออกทั้งทางน้ำ-บก-อากาศตั้งแต่ 16 พ.ค.นี้เป็นต้นไป แต่ยังคุมเข้มไวรัสโควิด-19 ทุกคนที่เข้าพื้นที่ต้องยื่นแบบฟอร์มพร้อมกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน เตรียมขอความเห็นชอบจาก ศบค.มท. ก่อนประกาศเปิดเกาะอย่างเป็นทางการ

 

 

     13 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงการผ่อนคลายการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้ง ทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 29/2563 ว่า ได้มีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อพิจารณาในการผ่อนคลายเปิดช่องทางการเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต ภายหลังจากที่มีการประกาศปิดไปก่อนหน้านี้

 

การเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตทางอากาศ


     ทางจังหวัดเสนอขอเปิดใช้สนามบินภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 16 พ.ค.เป็นต้นไป ไปยังผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เนื่องจากทางสำนักงานการบินพลเรือนฯ ได้เห็นชอบให้ปิดการใช้สนามบินภูเก็ตไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค.2563 ที่จะถึงนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ก่อนหน้านี้

 

การเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตทางบก และทางน้ำ

     การเดินทางทางบกสามารถเดินทางเข้าผ่านทางด่านท่าฉัตรไชย และดยทางเรือผ่านทางท่าเรือต่างๆ นั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้มีมติเห็นชอบเปิดให้เดินทางได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป เช่นกัน แต่เนื่องจากมีข้อกำหนด ฉบับที่ 5 (7) ตลอดจนมีข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางจังหวัดจะต้องส่งเรื่องการขอเปิดด่านท่าฉัตรไชย และการเดินทางทางน้ำไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เพื่อขอความเห็นชอบก่อนจึงจะดำเนินการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวได้

 

     นอกจากการเสนอขอผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แล้ว ทางจังหวัดจะต้องนำเสนอมาตรฐาน หรือ SOP ของผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางเครื่องบิน ทางรถ และทางเรือ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดรอบใหม่ โดยกำหนดให้ทุกคนที่จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตในทุกช่องทาง จะต้องกรอกแบบฟอร์มการเข้าจังหวัดภูเก็ต ส่งมายังฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งจะต้องโหลดแอฟฟิเคชั่น “หมอชนะ”ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

     เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวและการสอบสวนโรค และทุกคนที่จะเข้ามายังเกาะภูเก็ตจะต้องเข้าสู่ระบบการกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน (Home Quarantine ) ซึ่งในส่วนของแบบฟอร์มการเข้าจังหวัดภูเก็ตและ Home Quarantine นั้น ทางจังหวัดจะตั้งคณะทำงานขึ้นมากำหนดรูปและและแนวทางในการปฏิบัติ และจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาขนได้ทราบทั่วกันต่อไป

     ในส่วนของการเปิดสนามบินภูเก็ต ในวันที่ 16 พ.ค.นี้ ตนได้ประสานกับทางผู้อำนวยการกรมการบินพลเรือนแล้ว ทางกรมการบินพลเรือนฯ จะนำมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตมาออกเป็นประกาศต่อไป โดยขณะนี้เท่าที่ทราบจากท่าอากาศยานภูเก็ต จะมีสายการบินทำการบินจากกรุงเทพฯมายังภูเก็ต 3 สายการบินด้วยกัน คือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ไทยเวียดเจ๊ต และ นกแอร์ เฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ วันละ 1 เที่ยวบิน

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/492622

===============

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง