รีเซต

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดนิทรรศการศิลปะ ๔ มุมมอง โดย ๔ ศิลปินแห่งชาติ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดนิทรรศการศิลปะ ๔ มุมมอง โดย ๔ ศิลปินแห่งชาติ
แมวหง่าว
17 สิงหาคม 2558 ( 07:33 )
3.9K

๔ ศิลปินแห่งชาติ แสดงนิทรรศการผลงาน ผ่านแนวคิด มุมมอง ประสบการณ์ ที่มีรูปแบบแตกต่างกัน สะท้อนตัวตนของแต่ละท่านได้อย่างเด่นชัด  ณ  หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล  ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง นายปรารพ เหล่าวานิช  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ร่วมงานด้วย


วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๕๘ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ ๔ มุมมอง กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ๔ ท่าน ประกอบด้วย ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก และศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง จัดนิทรรศการศิลปะ ๔ มุมมอง นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน เดชา วราชุน อิทธิพล ตั้งโฉลก ปรีชา เถาทอง ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๔ ท่าน จัดร่วมกันเป็นครั้งแรกด้วยชื่อนิทรรศการที่เรียบง่าย มีความหมายชัดเจน สื่อให้เห็นถึงแนวคิด ประสบการณ์ และมุมมองในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินแห่งชาติ ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกัน และสะท้อนตัวตนของแต่ละท่านได้อย่างเด่นชัด 

 

การรวมตัวกันจัดนิทรรศการของศิลปินแห่งชาติ ถึง ๔ ท่าน ในครั้งนี้ คงจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก ผมจึงรู้สึกยินดีและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการครั้งสำคัญยิ่งในวันนี้ ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม ผมขอขอบพระคุณท่านศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ทั้ง ๔ ท่าน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการครั้งนี้ จะมีประโยชน์ต่อสาธารณชน ทั้งในด้านการให้ความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าถึงคุณค่าของงานศิลปะ  รวมทั้งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ตลอดจนร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป  รมว.วธ.กล่าวทิ้งท้าย

 

ด้านนางสาวนันทิยา สว่างวุฒธิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดนิทรรศการครั้งนี้ว่า การจัดนิทรรศการศิลปะ ๔ มุมมอง นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน เดชา วราชุน อิทธิพล ตั้งโฉลก ปรีชา เถาทอง ภายใต้โครงการสืบทอดประเพณี ส่งเสริมค่านิยม และความเป็นไทย กิจกรรมเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติ ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ โดยรวบรวมผลงานอันทรงคุณค่าจากแนวความคิด ประสบการณ์ และมุมมองในการทำงาน ตลอดระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างยาวนานของศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๔ ท่าน นับเป็นการจัดนิทรรศการร่วมกัน เป็นครั้งแรก เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์อันโดดเด่นของงานศิลปกรรม ที่แต่ละท่านได้สร้างสรรค์ไว้ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ตลอดจนร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป 

 

โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอเชิญชวนผู้รักงานศิลปะและผู้ที่สนทั่วไป เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ ๔ มุมมอง นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน เดชา วราชุน อิทธิพล ตั้งโฉลก ปรีชา เถาทอง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่  ๑๔  สิงหาคม ถึง ๘  กันยายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๙.๐๐ น. ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์  (ยกเว้นวันจันทร์)
ติดตาม travel.truelife.com ได้อีกช่องทางที่


    

 ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com