ประวัติ จังหวัดลำปาง เมืองรถม้า เจาะลึกเรื่องเล่าจาก เขลางค์นคร

ประวัติ จังหวัดลำปาง เมืองรถม้า เจาะลึกเรื่องเล่าจาก เขลางค์นคร
SummerB
2 กันยายน 2564 ( 20:30 )
229

       จังหวัดลำปาง มีลักษณะที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือ เป็นจังหวัดเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังใช้รถม้าเดินทางท่องเที่ยวในตัวเมืองอยู่ แต่นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้ว ลำปาง ยังเป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานอีกแห่งหนึ่งด้วยเช่นกัน วันนี้เราเลยจะมาชวนทุกคนเจาะลึก ประวัติ จังหวัดลำปาง ย้อนเวลาสู่ เขลางค์นคร จุดเริ่มต้นของ จังหวัดลำปาง ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

 

ประวัติ จังหวัดลำปาง

ย้อนอดีตสู่ เขลางค์นคร เมืองเก่าแก่ทางเหนือ

 

ภูมิประเทศ จังหวัดลำปาง

 

 

      ภูมิประเทศของ จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยหุบเขาจากทุกด้าน ทำให้พื้นที่ของเมืองเป็นแอ่งอยู่ตรงกลางเหมือน แอ่งกระทะ โดยมี แม่น้ำวัง เป็นแม่น้ำสำคัญหล่อเลี้ยงชาวลำปางจากทางเหนือสู่ทางใต้ของจังหวัด ที่น่าสนใจคือในเขตของ อำเภอเมืองลำปาง-อำเภอแม่ทะ และ อำเภอเกาะคา-อำเภอสบปราบ ได้มีการค้นพบแหล่งภูเขาไฟอย่าง กลุ่มหินบะซอลต์ ที่เกิดจากลาวาในภูเขาไฟลำปางไหลลงมาอาบทั่วพื้นที่ และก่อตัวอยู่ ณ ที่นั้นเป็นเวลายาวนาน

 

 

      ส่วนสภาพอากาศของ จังหวัดลำปาง นั้น แม้จะแบ่งออกเป็น 3 ฤดูคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว แต่ส่วนใหญ่จะมีอากาศอบอ้าว ฝนตกค่อนข้างน้อย จึงทำให้ที่นี่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่บ่อยครั้ง

 

ประวัติ จังหวัดลำปาง

จุดเริ่มต้นของเขลางค์นคร

 

 

      ถ้าพูดถึง ลำปาง ก็ต้องพูดถึง ลำพูน ด้วยเช่นกัน เพราะประวัติศาสตร์ของ 2 จังหวัดนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ค่ะ ย้อนไปเมื่อ 1,300 ปี ก่อน อาณาจักรหริภุญชัย (ลำพูนในสมัยก่อน) ได้สร้างขึ้นและมีปฐมกษัตริย์เป็น พระนางจามเทวี ราชธิดากษัตริย์แห่งละโว้ พระองค์ทรงมีพระโอรสฝาแฝดอยู่ 2 พระองค์คือ เจ้ามหันตยศ และ เจ้าอนันตยศ เมื่อพระนางจามเทวีทรงชราภาพก็ได้ทำพิธีราชาภิเษกให้เจ้ามหันตยศขึ้นเป็นกษัตริย์ครองเมืองหริภุญชัย ส่วนเจ้าอนันตยศก็มีความปรารถนาไปครองเมืองใหม่ จึงเสด็จไปพบ สุพรหมฤาษี ที่ เขาบรรพต และขออาราธนาให้ช่วยสร้างบ้านเมืองให้ พรหมฤาษี จึงขึ้นไปบนเขาบรรพต มองลงมาเห็นชัยภูมิตรง แม่น้ำวัง เป็นพื้นที่ที่ดีในการสร้างเมือง จึงเริ่มมีการสร้างเมือง เขลางค์นคร ขึ้นนับแต่นั้น ซึ่งหลังจากที่เจ้าอนันตยศทรงราชาภิเษกเป็นกษัตริย์ก็ทรงพระนามว่า พระเจ้าอินทรเกิงการ ค่ะ

 

ประวัติ จังหวัดลำปาง ยุคล้านนา จนถึง รัตนโกสินทร์

 

      ช่วงศตวรรษที่ 19 เขลางค์นคร หรือ นครลำปาง ในขณะนั้นก็ตกเป็นของอาณาจักรล้านนาเช่นเดียวกับหริภุญชัย หลังจากที่อยู่ภายใต้การปกครองของล้านนามาเป็นช่วงเวลาหนึ่ง ก็ได้ตกเป็นประเทศราชของพม่าด้วยเช่นกัน จนกระทั่งในสมัยกรุงธนบรี เจ้าทิพย์ช้าง ก็ได้ขับไล่พม่าออกจาก เมืองลำปาง ได้สำเร็จ จึงได้รับการสถาปนาเป็น พระยาสุวลือไชยสงคราม และขึ้นครองนครลำปางในปี พ.ศ.2279 ต่อมา เจ้าแก้วฟ้า พระโอรสเจ้าทิพย์ช้างก็ได้ขึ้นครองนครลำปางต่อ และเป็นต้นตระกูล ณ ลำพูน และ ณ เชียงใหม่

 

 

     ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำปาง ก็ถูกตั้งให้เป็นจังหวัด ซึ่งขึ้นตรงกับ มณฑลพายับ ในปี พ.ศ. 2435 และแยกมาเป็น มณฑลมหาราษฎร์ ในปี พ.ศ. 2458 แต่หลังจากประกาศยกเลิกมณฑลทั่วราชอาณาจักร ลำปาง ก็ถูกตั้งให้เป็น จังหวัดลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 จนถึงปัจจุบัน

 

คำขวัญ จังหวัดลำปาง

"ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม 

งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก"

 

 

      กล่าวถึง ถ่านหินลิกไนต์ จำนวนมากที่ เหมืองแม่เมาะ เหมืองถ่านหินลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึง สุสานหอยขม 13 ล้านปี ที่เป็นแหล่งธรรมชาติตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ คำว่า “รถม้าลือลั่น” หมายถึงปัจจุบัน ลำปาง เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ยังคงมีการใช้รถม้าชมเมืองอยู่ นอกจากนี้ ลำปาง ยังโด่งดังในเรื่อง เครื่องปั้นเมืองเขลางค์ ซึ่งเป็นอุตสาหรกรรมหลักของจังหวัด ทำให้มีโรงงานผลิตเครื่องปั้นเซรามิคถึง 200 แห่งเลยทีเดียว

 

 

     “งามพระธาตุลือไกล” กล่าวถึง พระธาตุลำปางหลวง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นที่ซึ่งพระนางจามเทวีได้อัญเชิญ พระแก้วดอนเต้า มาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง แห่งนี้ นอกจากนี้ ลำปาง ยังเป็นที่ตั้งของ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นที่แรกและที่เดียวของโลกที่เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างอีกด้วยค่ะ

 

ที่เที่ยวสำคัญใน จังหวัดลำปาง

 

 

      อย่างที่รู้กันว่า ลำปาง เป็นศูนย์รวมสถานที่สำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีวัดวาอารามและอาคารสมัยโบราณหลายแห่งที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ไปชมกัน นอกจาก วัดพระธาตุลำปางหลวง ที่มีผู้คนนิยมไปสักการะกราบไว้และชมสถาปัตยกรรมสมัยล้านนาโบราณแล้ว ก็ยังมีวัดสำคัญอื่นๆ เช่น วัดปงสนุกเหนือ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และอีกมากมายให้ไปทำบุญไหว้พระกัน

 

amnat30 / Shutterstock.com

 

      ถ้าไม่อยากพลาดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ก็ต้องไปที่ พิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี ทำให้เราได้เห็น ชามตราไก่ ต้นตำหรับซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาชื่อดังของลำปาง อีกทั้งยังมี กาดกองต้า บ้านเสานัก สะพานรัษฎาภิเศก และ สถานีรถไฟนครลำปาง แลนด์มาร์คประจำจังหวัดที่ห้ามพลาดอีกด้วย

 

 

ที่เที่ยวธรรมชาติ จังหวัดลำปาง

 

 

      จะบอกว่า ลำปาง ก็มีที่เที่ยวธรรมชาติสวยๆ ไม่น้อยเลยเหมือนกันนะ ถ้าอยากเที่ยวธรรมชาติเน้นๆ ก็ต้องไปที่ หล่มภูเขียว น้ำตกเกาฟุ หรือ ผาหอบ เป็นต้น แต่ถ้าอยากไปผ่อนคลาย พักผ่อนให้เต็มที่ก็ต้องไปแช่น้ำร้อนคลายเส้นที่ บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน ใน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ค่ะ ใครที่เที่ยวมาเหนื่อยๆ จะต้องฟินแน่นอน 

 

 

 

ตามติดเทรนด์เที่ยว อัพเดทที่พักสวย
แชร์ทริปสุดชิล โพสต์ภาพสุดปัง ของคุณได้แล้วที่ แอปทรูไอดี
คลิกเลย >> TrueID Travel Community <<