รีเซต

สายการบินไทยสมายล์ ประกาศให้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ได้

สายการบินไทยสมายล์ ประกาศให้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ได้
แมวหง่าว
19 มีนาคม 2563 ( 12:06 )
690

     สายการบินไทยสมายล์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดผลกระทบจากการยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ สำหรับผู้ที่ออกบัตรโดยสารภายในประเทศ ก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อเดินทางระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

  • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับเส้นทางเดิม หรือรหัสชั้นโดยสาร (RBD) เดิม
  • ในกรณีที่รหัสชั้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมไม่มีที่ว่างในเที่ยวบินที่ต้องการเปลี่ยน ผู้โดยสารจะต้องชำระส่วนต่างราคา และภาษี

 

2. การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน

  • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ผู้โดยสารจะต้องชำระส่วนต่างราคา และภาษี

 

3. การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

  • สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เดินทาง สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง มีค่าธรรมเนียม 500 บาท

 

4. การคืนบัตรโดยสาร

  • สามารถคืนบัตรโดยสารตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร
  • คืนเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMD)*
    *การเก็บยอดเงินของท่านไว้ใช้สำหรับการเดินทางในครั้งต่อไป

 

5. บัตรโดยสารแบบหมู่คณะ

  • ค่ามัดจำต่างๆ สามารถนำไปใช้ในภายหลังได้ (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ ในเวลาทำการ
Call Center 1181, 02-118-8888 หรือ อีเมล customer.service@thaismileair.com

===============