รีเซต

การรถไฟ ปรับขบวนเดินรถ กรุงเทพ หาดใหญ่ ยะลา สุไหงโกลก แจ้งคืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคา

การรถไฟ ปรับขบวนเดินรถ กรุงเทพ หาดใหญ่ ยะลา สุไหงโกลก แจ้งคืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคา
เอิงเอย
30 มีนาคม 2563 ( 12:10 )
1.3K
4

      การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งปรับแผนการเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์ในเส้นทางสายใต้ จาก กรุงเทพ - หาดใหญ่ ปลายทาง ยะลา และสุไหงโกลก เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ตามคำสั่งศูนย์บริหารงานสถานการณ์โควิท-19 จังหวัดยะลา

       เริ่ม ปรับแผนการเดินขบวนรถตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง พร้อมแจ้งให้ผู้โดยสารสามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ปรับขบวนเดินรถไฟ เส้นทาง กรุงเทพ-ภาคใต้

 

       ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มีคำสั่งศูนย์บริหารงานสถานการณ์โควิท-19 จังหวัดยะลา เลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 ประกาศให้พื้นที่จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 โดยห้ามประชาชนเดินทางผ่านเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดยะลา

      เป็นเหตุให้การรถไฟฯ ไม่สามารถเดินขบวนโดยสารต่างๆ เข้า-ออก พื้นที่ได้ ดังนั้นการรถไฟฯ จึงได้มีการปรับแผนการเดินรถในเส้นทางใต้ จาก กรุงเทพ - หาดใหญ่ ปลายทาง ยะลา และสุไหงโกลก และงดเดินขบวนรถด่วนพิเศษที่ 41/42 169/170 และ171/172 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เริ่มปรับแผนการเดินรถตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยมีขบวนรถที่ปรับแผนการเดินรถ ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 1. ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 41/42 (กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ) งดเดินจาก กรุงเทพ –
  ยะลา – กรุงเทพ

 2. ขบวนรถเร็วที่ 171/172 (กรุงเทพ – สุไหงโกลก - กรุงเทพ) เมื่อเดินรถถึงหาดใหญ่ (เช้าวันที่ 30 มีนาคม 2563) ไม่มีเดินจาก หาดใหญ่ – สุไหงโกลก - หาดใหญ่

 3. ขบวนรถด่วนที่ 37/38 (กรุงเทพ – สุไหงโกลก - กรุงเทพ) เมื่อเดินรถถึงหาดใหญ่ (เช้าวันที่ 30 มีนาคม 2563) ไม่มีเดินจาก หาดใหญ่ – สุไหงโกลก - หาดใหญ่

 4. ขบวนรถเร็วที่ 169/170 (กรุงเทพ – ยะลา) เมื่อเดินรถถึงหาดใหญ่ (เช้าวันที่ 30 มีนาคม 2563) ไม่มีเดินจาก หาดใหญ่ – ยะลา – หาดใหญ่

 

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

 1. ขบวนรถเร็วที่ 171 (กรุงเทพ - สุไหงโกลก) งดเดินจาก กรุงเทพ - สุไหงโกลก

 2. ขบวนรถด่วนที่ 169 (กรุงเทพ - ยะลา) งดเดินจาก กรุงเทพ – ยะลา

 3. ขบวนรถด่วนที่ 42 (กรุงเทพ - ยะลา) งดเดินจาก ยะลา - กรุงเทพ

 4. งดเดินขบวนรถโดยสารท้องถิ่นที่เดินรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ตั้งแต่ สถานีหาดใหญ่ - สถานีสุไหงโกลก จำนวน 16 ขบวน

 

       สำหรับ ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย