เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ

ทะเลสาบแมงกะพรุน ไร้พิษ Jellyfish Lake ปาเลา โดดไปดำผุดดำว่ายได้ตามใจ!

ทะเลสาบแมงกะพรุน ไร้พิษ Jellyfish Lake ปาเลา โดดไปดำผุดดำว่ายได้ตามใจ!
เอิงเอย
25 มีนาคม 2560 ( 23:00 )
23.6K

ไปเที่ยวทะเลทีไร เผลอไปจ๊ะเอ๋กับแมงกะพรุนเป็นต้องรีบว่ายหนีทุกที เพราะเราทราบกันดีว่าแมงกะพรุนบางชนิดนั้นมีพิษอันตราย รุนแรงในระดับตั้งแต่ปวดแสบปวดร้อนไปจนถึงเสียชีวิตเลยทีเดียว แต่สำหรับที่สาธารณรัฐปาเลา (Palau) ประเทศหมู่เกาะเล็กๆ ใกล้กับฟิลิปปินส์ มี ทะเลสาบแมงกระพรุน Jellyfish Lake ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องแมงกะพรุนเลย เพราะว่ามัน ไม่มีพิษ นั่นเอง

jellyfish-lake-palau-tt

Jellyfish Lake เป็นทะเลสาบที่อยู่ในเกาะ Eil Malk ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดดำน้ำยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และจุดเด่นที่สุดของที่นี่คือ แมงกะพรุนทอง (Golden Jellyfish) นับล้านตัวแหวกว่ายอยู่ สาเหตุที่แมงกะพรุนชนิดนี้ไม่มีพิษก็เพราะว่าทะเลสาบแห่งนี้มีระบบนิเวศที่เป็นระบบปิด สภาพแวดล้อมก็แตกต่างจากทะเลที่อยู่โดยรอบ จึงทำให้สัตว์น้ำหลายๆ สายพันธุ์ในที่นี้มีวิวัฒนาการที่ต่างออกไปจากสายพันธุ์เดิม

 

jellyfish-lake-palau-6

Ax97æx· x8ex8fx9cí1ЯY£¸*}>Þx9ax9a¸x8fx963¬Sx91ÛÐx92uÒàyx9eÁ1E]{'x8b$x8e#¤x8fçx94úzq÷йnþÙÓÇ]ÄýHÐx9a9kx8cÇe@o6Wðíñóó hÞx99,x9brd·KAMÒx9e¡Ee,x8c^x9aOĤHçs¦ucx83æ)§Lx9dÃÄMÔx97ÊúÉçx92x96/ x9eß/x89(%FÖÝx8fCÏx9bÛCªx80§'òx85¶âÃñx8e­=^÷8x84Æ/Âx81[HܶäIx938Ü®8oæþó>¡§e9_px94´W«.ÚÂox97ªdx91òªè¹FÉ{(Òc[x91x85OtkøsñÞ®ÏDe­¸Mx88ND(?Äx90x9evªþ©ÑèÐYcåÌͺêÑ=x83x99Ë®·nUÒÕNB3ü«ÎTyTkéx8cܱÉx9dc¤hi¨é`§aü:XÁx7fæx95ùbx7f]BÔ]É?2þx96x9ex87ĦûÂx95ÎðùÇK+x83Ù£¢y$Pqx84läx9e45;¿hm¸x92ÿ´¯ÞÖ»¥Q,~-¤'Á²x81x92?óéæ'jÿx97V´Õ«&ß2>¸x9cx86ð ÿÑ­øÉÔÏÃMx8dx83w°=x86¾sÓì6e?SâFõ]M¾11px9b²ª÷cé¢×S1ÀæÛyXÀlc/6x92L#{x8cqòéx85­x92x9b¨ y(%wx8då!ªNv¸àx7f2趵dnîbx95°½Îx95Apx8cPÇámñÑçx95çÔûx81ÿV¦ÖàþR«©Îx98x8eÏhx8fÆU´Tñ8x87sêpBäNAócx8e5ê5­x9eyYëtx83}ÓI£¸x94YUCC/+"²x95ǹ9À}Pþ!>b'NÿWx83XÕ-H2íÝÁîb5¯Uq»ÄǦ۶ùx9f[ªnx8dUðx94ȳºçzî §Íý´µÕÖÃwQx8ax9eÀv÷1½^kèWÏMcx90Ifl¨Âè4×[!.²Åx88x9cõ!¯¡©x86°1x9a(Ù¢hx99cÈpqx9fOx97GzFAy x83"*.´f3#Ï;2qý4Æ[&?è5UÆZ¹ÖWx8aBx80TíÜääóôQ¥µÞ5¦Rx7fhoîÛ'NÍ:OÔOqx81áY¤æ5rÙm¤x8ev¼Ú_Õ.§åcXFýgx96Y).x82x91ax86x86KÏP#K}¶Jx82¾å¥ÚwG*x86ôÇx8cx86ÒMyàÆý G#"p?ÚEx92Ýiê3îx86Xx92]x87x92x85³Áo^x7fóx9f¥úeíe~ïoø§ËýJx85®ÌØÝþߧz÷Áµ%¹¢x96I x8c*x84óTpqx8ckWé76ìÎÕ­Âm#¨x92x9aà?~þð¸'x83V^&a»p1x8càèÌx9eÍ«â'¼o,cZZèâ¹Ít£]ô²°x85$¹eVãkñ¬:îMx84ò'ímØû¡SuUEÂ`ô[er­°x9c3nP9+x9foMytax80ÉÎ'x9bTA8¡Úäx8a¬°x9e`ÒFäx83<¡ax90zjKPýx9e¥Á©@0½Íôx94pO5Âx93lRcf=x98/~/~4åLNâ±@?x93D?ðÝâásK¥Ò®àx99CQx8e÷Ætx91rOÌt áè1Ä]$VÜä¹KYO<Q®Õ¥MÛÈx80x9b)çójx90ÔÖèUyx93x9bO`}ÆcCÖ´v·x92x92x9aX[çbÅx898Á[úki¦Êæaµ{I¥Uöx96åha ,Ë +ÐGx8eO®3¹x87ùFx83e8ã#0éváÔSÓw-Óx9fÆx8a¢2ð²äx85FÜH9ä §x9dÖ y ÄXAóU]䣮x91)äo dx88?$#~÷+ùtzj1óºã¿?7Sx8a¬x95x8f$ùß´|¤x9cä jʲ¸'+¼x86Éóõò:x9a¹dx89ÙÑÉ 8ÿóKéôÛ[qx87Ôj·.Ñ2éJ¯ªx92¦V|»p,ß~<£EÔÙµqó¦¯sgâ}ÕÖx8brU9¤Rx8aIÆÁÛçØñ¤¸©çÜ%1ôàãx8flË¢¯ÔöX§¡¸Jx91Gx9aWSEl72î"7F¢ÄáNx9dÆÉo«¥ÛOY x91BâGàsÛ°÷×ÍZx8e§ÑÐ[òîm¶SQÓõ)x8cò_åx85ñÎx7f4ª x8dûÇx9bÜ$ÏíK©¡ºÜ$éªywÐPF%¬Tìj3x85RÃÒ5çx9b_G§SZnǹ¿Û>{]næØx94ÿÓ¦´USÔ]x8bxx7fFáág#p8nu6ï³x89ª9i¿«ä"°|x9bN}O¾£!äJ¬8x9c§ö«QHôx85eÿx9cÃx9faà)x91»{û8ÿTx87õx8d»TcßÿIix9fà~2*x8dx93m,x91x81Ý}rsª¯¨¶x91#-Dx8cx89¶Ìhx80ñ.èí®)÷nÛêHÑ,'¥x82yx9aâ­x8ax88jgx95hãx97|`0_qx9e3¢íÈç¸#6|edÓ½p.Æ&Reü¼ùs­ª¨fXx92s*ìx9d}ðèßzx86bÍPx80ex81ìd|¾x9aRícx90c4êöx8cbQÕ/|©ÊXx92lyx86GnN@ì¿®°Ú}x88Hx9b[÷¸ÞÜ´°Ò¥¶yZx9d¢ËE+x80«æÁÚ~øãQnÃix95êx8ftÚÑS|õóT"%.ZPx8d¹Xöü9ó~]µ ¹>&x9bs w< ¾ZîOáÄx88Åx83x93!üX¸í¬Tx9fx81ÿ(_AÔ~²x8eßKk0A4J7 Ⱦ¾¼ÿ¾x9c©x88x9d¬A Å]iOMð+UÎx8ex8dx901ýuÆÒ¶üx8e¦ÓT6à÷¤¬¢¸ÕC=2ü4Ørdx88»`°à><ÞúîX&@V Å{EMêå5=< Gùälî ¶8x9bLYvÅÉx8b×NöÀx94x97^x83·AjqÅ®0¡c(c²Fîiù}´½z½Íx8fx9b4aWõx90µv:ä©x8ex9d9ex90x90Á[x84 dî?A¢.±x7f¶´x8eþéºÉQwµþÀñÒ­Õx86r»½Õ¾^Í®[²ÔÎfª-[cßRZnx91¼ x83´îQx80sx9foÓPÞ²Oè4÷ i=Mgy÷C58¨Rx8cKx92Ä{$úx9eÃm5¤%rs¶-õ@8x80Ñt]"0[Àx85IÈx9c;zcKÝ­m£hçÌf­(ÜwO/µÑØâÐ0J)òâx8dIcÃ0ûèuúx96/=²֭Ä]Òvk ÂáUPÈ$x8aS<x84x94ÞäòØäx80¹«ÕX í?Õ5¥¡Xç±x87¦-ëUULcx89x98H¨§8íx9fˬ5»Ôî&Ç!zx90µ1Ålê9Ý3+#wx94ù»}3§¹z¸øx81×çætöëYÖª&§Tx85x9a ªÙÆx9bx8cx8cëçx9b@[£îx9f@ºõNÆDx84ý¡uÔ·ëÚKDZx9ex9ax8d4ìx84«¶yv$~c«úM(®¼Lx95ªÕ+íX²x8a÷ðÐÕ~ðW5Ó#x9exkèx80¨qáF7x87x89x8cx96϶52Å!³)«³x98uQ[îz:Jj_!WDx9dx80Îàx9cÂñx9fͪx9aM;V¬Äýßx8cx8dªÔ­Î¿(¶ÇC[j¤ x8dx82T*»£Â2 ½x9b#x91­Òù|x9f0zx9aÀmx865{UE=C!jq !ûe2£»q%0þ^fÚ {urJx8c&x96ÞIÁVÊò½x87ü:è¼ØqÔóѱCÒÞèÛé% M"¼!x84ÚªÙÆ3æù¼ºjx9b²9{+Úp'¨EÅ))©)ÂÔ¨`òx80T^ý¿6´Lx96%x85x8eµÖª0gÕ]#öx91µ]þ±x7fUU¤Ê#n1ÉÇ×x81x9dXàñ5¦SÜAYdx96ªx9ex96ê"x88Fx8dx83é®x80Àx9bx9eeEx92Ùex81éx91cx9dx8füÍBräx9f0Sx9f¦¢ê³x9féx95´¨þè$yÅ,ïox91ªnÉ«x8aSåx84_,O·þ= @ÝÄ·kOx7fgô5·.±JªÈ¤Þrê6N6x9dÀü§¹×5¶¯hó¤BödË.³ ¥[Ý¥mÞ;4üãx951x8f®³£>ñûCjSÎ7fÝq£x92¹x8frÊÈ}x81ìAÕÛx81#x9dÃx88Þõ]IÔ7¸ÑgXâHÉy±x8cã¸_}¤5©ó4öp1ÿÕKÓx94x95ÖË+ÒÖ¼uCx99!x87;x9dÎåã#:x97ux8aíx91í3x95Vȸ>á$zx93ªª*ázzx)x83x81Qx96Ff 6û ;¦Óx85û½Ò~¯T[x81í e[Jó,Øx96 ²#¿æmÓN«x9cc¸¢x96ìò²x92Ý×·xܼ-AÉix80x80ñÈçÐÆx95Èx84}c°Áx88.UrËY4x9bDR¨r{x96ö<éx9ax94<ÄÙ²aÂùð x8ax98K*ùPü¡x9b#¸ü_®°)òL!³0:jx9ax8fÞù°Ë$x9bLN0«¹»`öL6þx90Ex7fùx95Öæ±6*vLgx93+$`ã`ïx9fûjN²íøÇÛ*hjÀ?Õ6Ëqx82ucIÊ®»ÆBx96ÎÂÌO:Þx89Kð|Aý@x85ë³7tÍþDÒx99x9aJx8cQx99¿x86| x81òx8f¾x8d­Òzx841ñÒjývx88©n3+½æ²x8dâx9ex9eß-2大xAB8V$H÷ÖFx9bxÿ¡Êx89@õÉ5x8ax96¢å!x93x88ßkâ09VØ<x9f.x94ed$!Üc Cx8c¸Àx90¶ªx9bz=Æ«ð©å]±x99g]Ýx86sµx80ÿݪvîÀ s¬.HÏ %Òá#%,{x82|Åx88]¹í»½ô­7±·x88v@½Jzx8b|4vïx84ùx8ch¦ox9cx90=3í©÷8Î~cx94)êsƶÍûù(idviL2x8e æx8fQª"àkÜ`x9a¾qÜìÝ;gx96×nx92x92x99KlOTp¥Øä»x91x92ÌN¾vÍAwÝÿx8b-éë »|Å}i#Adx90í,cÍç'ýñªº5'þ±M_rZ§¡«´ÉS+¼×^K"x824 x8ep>ºt x8fÆ"x8bx83úEvú*êúx81OEK9Éxàx9eNÑÀ;x86làÿÖx9dZßx88¦ÉóQx86ïx91x9f}JØAx9aÞ1 o³S~ùx94Ì»x94 îGf÷ÇÛTh ¶HÔã|x81a©x8eH°"x8dx8e~#+ü¾çE²Íx9dÀ-Ex8c¨¶ô¥ï÷uDÖ&x8eëã&Êx98x94*iÇ>oútÔ&Fïldi,9Ǻ'LVRÃÜ x9ax8a¦ Jx90ÍßñÏÓ^þ,pA ´¬½x8d°{}}=%Êx8dDi<±x96"x99¼¸`<¬O®Ó¦,x85D^·ûx88ÌcÕ²Y¥x9aªgSS,¾$ïd°nIýˬéx83x80AêRÊNDq["¥x8aßX°¶2UÎw1_s £¢x8c0x9cdrr¦!¹ø)SA5CVx996TS0Êx90¾£h÷ÓÔx809À'a,y%x8cx91æx8e_x90x98c!gRÜÙx86x8eÇ"èx8ds§ªx82x9dbÀ1áx8c¨8ÔF@Àx83Ü°¶5dÔúx8e½*#i©ØHÁ*{cÐx8dO¹m¬àæU¨Ó`17x86¯¨pª­·ñg8Æx94Uw1x86jëýx9ax96ÚTx94x85fÔ²{îä}µNx8dx95ñx89&æwäx98²ùb «¹Ç5Örô´èU)àn[qÈoòù~m3oÔÖx91µycÿl L6x9dÍÂÿº,½Yìx81mënx81`x8bÆ?x7fx89çEÚÌIÉãEÒkÁ,sÿ-fx90Wx80¢;n°JjÈx8d<J8Â#c`cÛK¾¨©æ3^x9c0â5N§¸×CãE"°=+x9cx8e=³é£Ñ©9îú x9e"kïx89[ÕPx81OWN|I¨ÈÌrx81êx99ùY~m¿x8býMx803x8eÌâpx96§H*úª:«]8x9dx92?©x81x91¸ÎO­½x85i÷AWXk8x8dzx8eªãox91®sQ<)4KFüfLíx94x9fÂtx9d'ÔYx8dÜx9báÜx86«ê­x8e±«#-=Cx88x82p¡FÕç8_MTJv`/K'³î$x9f3Ý%¶: IèÌoäx96¥x9b!x9c(Ü6ýó­Wc Îmfn¾Ymx90ôüUôx87)Uv,I}Üx83õÐ*Ô1|sP"Hx9e7x8cU×x95aÁhÍx9b(îÓÓÜà¯rfx92 æx9a¹Ví SÓøè²)ølx9f6Ç:£éí¯n`ÉÉÌíx96x8bõ,æFx86¡cYNéax95DexÎ%x90¤râ°õÏúéx92fH^"2é«´ts)m«8 ²7m9Ð/MÂrÅ<ÿ×æ]OOyéx8c¶¹¤@cÝM"x8cñì{võZx96Ô}Ñx83Vqþx98x8ex9eArxÕöx97x95±æaéx9f¶x88ÌP¹£JT«SNx81'x82£XÙvx91x8eåä¥Íx9bûx8d¢zs»t½-x9aÅKÀ)øZåx8eEx98x92Ùmx98]Äx9fŤx9cx90eºÕ@Èx83uÕUtRÅ2É°Ë:Çx8e}Gúizl*ÙÄî¢x90ëx8cÎM{é:¦Ðx87,È[q$óx9e}uWIõv*Ò.·éëZîHOË52x99d§]³r䯧 Æ=t][àÄ[N!ÌÛx9ax92¥®, ÒJÙÀlx98Ã+cx9a6x86

อย่างไรก็ตาม ที่นี่ก็มีกฎข้อห้ามเล็กน้อยในการมาเยือน คือห้ามดำน้ำแบบ Scuba Diving (ใช้ถังออกซิเจนในการดำน้ำลึก) เพราะฟองอากาศที่ออกจากถังนั้นเป็นอันตรายต่อแมงกะพรุนได้หากไปสะสมอยู่ใต้ตัวของมัน และในระดับความลึก 15 เมตรลงไปนั้นมีสาร hydrogen sulfide สูง ซึ่งดูดซึมผ่านทางผิวหนังของนักดำน้ำได้ อันจะก่อให้เกิดอันตรายจากสารพิษถึงขั้นเสียชีวิตได้

jellyfish-lake-palau-3

jellyfish-lake-palau-4

jellyfish-lake-palau-5

ที่เที่ยวต่างประเทศ ที่น่าสนใจอื่นๆ

laguna-colorada-lake

15 อันดับ ทะเลสาบแปลก ที่สุดในโลก
ทะเลบัวแดง ของไทย ติดอันดับ 2 ของโลก

ล่า แสงเหนือ ออโรรา ช่วงเวลา และ เมืองที่เกิด ไปช่วงไหน ที่ไหน กำลังดี

ล่า แสงเหนือ ออโรรา ช่วงเวลา และ เมืองที่เกิด
ไปช่วงไหน ที่ไหน กำลังดี

 

ติดตาม travel.trueid.net อีกช่องทางที่

facebookhttps://www.facebook.com/LaPaiTiew

และ แอพพลิเคชั่น TrueID

trueIDapp

ระบบ IOS คลิก https://goo.gl/iwNM6R
ระบบ Android คลิก https://goo.gl/NLsHlJ

ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ travel.trueid.net

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง