รีเซต

39 จุดตรวจ COVID-19 ทั่วประเทศ แบบไม่เสียเงิน ! เพียงผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

39 จุดตรวจ COVID-19 ทั่วประเทศ แบบไม่เสียเงิน ! เพียงผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
Muzika
16 มีนาคม 2563 ( 12:00 )
43.2K
64

     ถึงตอนนี้ใครๆ ก็คงสงสัย ว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะป่วยเป็นโรคไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 หรือเปล่า จะไปหาที่ไหนตรวจได้แบบไม่เสียเงินบ้าง ตอนนี้ทาง นอสตร้า แมพ (NOSTRA Map) แอปพลิเคชันแผนที่นำทาง ได้จัดทำแผนที่พิเศษแสดงตำแหน่งสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ที่มีความพร้อมรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

 

 

ใครบ้างที่เป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ได้รับการตรวจ

 • มีอาการป่วยรู้สึกตัวร้อน หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 • มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ
 • หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
 • มีประวัติการเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ประกอบอาชีพใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว
 • สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วย

 

     “ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์” สามารถไปขอรับการตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ ทั้งสิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสังคมได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ แต่หากไม่ได้เป็น “ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์” ก็ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของแต่ละโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้ในแอพพลิเคชัน

 

 

18 โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจ COVID 19 ฟรี (สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์)

 1. รพ. จุฬาลงกรณ์
 2. รพ. ราชวิถี
 3. รพ. รามาธิบดี
 4. รพ. วิชัยยุทธ
 5. รพ. บางปะกอก 9 อินเตอร์แนชั่นแนล
 6. รพ. พญาไท 2
 7. รพ. พญาไท 3
 8. รพ. แพทย์รังสิต
 9. รพ. ศิริราชปิยมหาราชการุณย์
 10. สถาบันบำราศนราดูร
 11. รพ. กรุงเทพคริสเตียน
 12. รพ. พระราม 9
 13. รพ. เปาโลเมโมเรียล
 14. รพ. เปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4
 15. รพ. เปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ
 16. รพ. เปาโลเมโมเรียลรังสิต
 17. รพ. เปาโลเมโมเรียลเกษตร
 18. รพ. เปาโลเมโมเรียลพระประแดง

 

จุดตรวจ COVID-19 ทั่วประเทศ แบบไม่เสียเงิน

 

21 ห้องปฏิบัติการตรวจ COVID-19 (รวมทั่วประเทศ)

 1. คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 2. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
 3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 6. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย)
 8. รพ.ราชวิถี
 9. รพ.บำรุงราษฎร์
 10. รพ.มหาราชนครราชสีมา
 11. รพ.ลำปาง
 12. รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (นครสวรรค์)
 13. รพ.นครปฐม
 14. รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 15. สำนักป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง
 16. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
 17. สถาบันบำราศนราดูร
 18. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)
 19. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
 20. ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโคล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 21. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตามหัวเมืองใหญ่ทุกภูมิภาค)

 

ดูแผนที่พิกัดโรงพยาบาลที่รับตรวจโรค COVID-19 ที่ : https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/covid_19

ดาวน์โหลดแอปฟรี NOSTRA map application ที่ : https://map.nostramap.com/mobile

===============