รีเซต

บ่อน้ำราชินี Rani ki vav มรดกโลกศักดิ์สิทธิ์ รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย

บ่อน้ำราชินี Rani ki vav มรดกโลกศักดิ์สิทธิ์ รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย
แมวหง่าว
7 กันยายน 2565 ( 18:35 )
23.7K

     การได้ไปเที่ยวอินเดียนั้น นอกเหนือจากปราสาท และวัดอันวิจิตรตระการตาต่างๆ แล้ว อีกสถานที่หนึ่งที่เราไม่อยากให้คุณพลาดก็คือ บ่อน้ำ นั่นเอง ขึ้นชื่อว่าอินเดียจะเป็นบ่อธรรมดาๆ คงไม่สมศักดิ์ศรี แน่นอน เพราะที่นี่คือ บ่อน้ำราชินี Rani ki vav หนึ่งในมรดกโลกที่สำคัญของอินเดียครับ

 

 

บ่อน้ำราชินี Rani ki vav มรดกโลกศักดิ์สิทธิ์ รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย

 

 

     Rani ki vav (รานี กี วาว) หรือเรียกอีกชื่อว่า บ่อน้ำราชินี (The Queen’s Stepwell) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกของอินเดีย เป็นสระน้ำแบบขั้นบันได ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำสุรัสวดีในรัฐคุชราต สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเอ็ดโดยราชินีอุทยมตี เพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายแด่กษัตริย์และพระสวามีผู้วายพระชนม์ของพระนาง

 

 

     ในปี 1986 กรมสำรวจโบราณคดีอินเดีย (ASI) เริ่มการขุดค้นและสำรวจรานีกีวาวครั้งใหญ่ ที่ซึ่งมีการขุดพบรูปของพระนางอุทยมตี และมีการทำนุบำรุงซ่อมแซมใหญ่ระหว่างปี 1981 ถึงปี 1987 ในวรรณกรรมเอกของอินเดีย ประพันธ-จินตมณี ระบุไว้ว่าบ่อน้ำขั้นบันไดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1063 และก่อสร้างเสร็จใช้เวลา 20 ปี เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงราชาภีมะที่หนึ่ง (ค. ป. 1022 – 1064) โดยพระราชินีอุทยมตีเอง ในขณะที่คณะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าปีก่อสร้างน่าจะอยู่ที่ประมาณปี 1032

 

 

     สระนี้มีขนาดความยาว 64 เมตร ความกว้าง 20 เมตร และลึก 27 เมตร ถูกค้นพบในช่วงทศวรรษที่ 1960 คาดว่าเดิมใช้เป็นที่กักเก็บน้ำจากตาน้ำใต้ดิน และถูกพัฒนามาเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลากว่า 3,000 ปี จนกลายมาเป็นสถาปัตยกรรมแสนงดงามในที่สุด ภาพฝาผนังได้รับการแกะสลักอย่างวิจิตรเพื่อแสดงเรื่องราวต่างๆ เช่น ภาพอวตารเจ็ดปางของพระวิษณุ ภาพนางอัปสรต่างๆ และในบริเวณใกล้ก้นสระจะมีภาพสลักขนาดใหญ่ของพระตรีมูรติ อันได้แก่ พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ เป็นต้น 

 

บ่อน้ำราชินี รานี กี วาว ประเทศอินเดีย

 

    ที่นี่ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมขั้นบันไดที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในคุชราต ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรม มารุ-คุชรา Maru-Gurjara องค์การ UNESCO ประกาศให้ที่นี่เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2014

====================