รีเซต

ฉลองตรุษจีน 2565 สักการะ12 องค์เทพเจ้าจีนศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล ถ่ายรูปสวยๆ สไตล์จีน ที่ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

ฉลองตรุษจีน 2565 สักการะ12 องค์เทพเจ้าจีนศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล ถ่ายรูปสวยๆ สไตล์จีน ที่ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
AungAoey
1 กุมภาพันธ์ 2565 ( 10:00 )
1K

      มาฉลอง ตรุษจีน ปีขาล 2565 เสริมบารมี รับปีแห่งความมั่งคั่ง กับ กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน "The Market Chinese New Year 2022" ครั้งแรกในย่านใจกลางเมืองกับการ อัญเชิญ 12 องค์เทพเจ้าจีนศักดิ์สิทธิ์ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาให้คนไทยได้ร่วมสักการะบูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ตั้งแต่ วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

ตรุษจีน 2565 เสริมดวง ขอพร องค์เทพเจ้าจีนศักดิ์สิทธิ์
ถ่ายรูปสวยๆ สไตล์จีน ที่ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

 

      วันเที่ยว ปีนี้ ชวนคนไทยมาเที่ยวตรุษจีน ขอพร รับปีแห่งความมั่งคั่ง กันที่ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก สักการะ 12 องค์เทพเจ้าจีนศักดิ์สิทธิ์ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อตวามเป็นสิริมงคลค่ะ และตระการตาไปกับ การแสดงเชิดสิงโต ครั้งแรกในประเทศไทย กับการแสดง สิงโตทอง 7 เซียน (เทพสิงโต) และ การแสดงกลอง 5 ธาตุมหามงคล จากคณะ Thai Diamond  dragon and Team การันตีแชมป์เอเชีย 3 สมัยค่ะ   

 

12 องค์เทพเจ้า พระโพธิสัตว์ เสริมมงคล


        ให้ทุกคนได้มาร่วมเคารพสักการะบูชาเสริมความมงคล มั่งมีศรีสุข ทั้งด้านการงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ และความรักตลอดทั้งปี

 

1. พระบรมสารีริกธาตุ

 


       พระบรมสารีริกธาตุ  อัญเชิญจาก วัดหยวนทง เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน องค์แทนมหามงคล พระศรีศากยมุนี พระบรมสารรีกธาตุโบราณ จากพระธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดหยวนทง เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประชาชนสามารถกราบสักการะขอพุทธานุภาพ และความเป็นสิริมงคลสูงสุด เพื่อคุ้มภัยห่างไกลโรค และ ประสบโชคดีตลอดปี 2565

 

2. พระโพธิสัตว์กวนอิมประทานพร

 

 

      พระโพธิสัตว์กวนอิมประทานพร จาก พุทธสถานมหานครปักกิ่ง สุดอลังการด้วยความสูงถึง 3.5 เมตร พระโพธิสัตว์ ผู้เต็มเปี่ยมด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล ทรงช่วยประทานพรปัดเป่าความทุกข์โศก เเละความเดือดร้อนให้หมดไป ให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

 

3. พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า เอี๊ยะซือยูไล

 


       พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า (เอี๊ยะซือยูไล) จาก เมืองปักกิ่ง สูง  1 เมตร พระนามของพระองค์ หมายถึง พระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค ผู้มีรัศมีงดงามสีน้ำเงินดังไพฑูรย์  พระมหาแพทย์ราชาพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค เป็นที่นิยมนับถือในหมู่ชาวจีนและชาวทิเบต อธิษฐานขอพรคุ้มภัยโรคระบาด และให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว    

 

4. เจ้าพ่อเสือ องค์ตั่วเล่าเอี้ยกง 

 


       เจ้าพ่อเสือ องค์ตั่วเล่าเอี้ยกง จากเมืองฮกเกี้ยน สูง 16 นิ้ว (สำหรับคุ้มครองดวงชะตาปีขาล) เพื่อคุ้มครองมวลมนุษย์ในปีขาลนี้ ไหว้ขอพรเพื่อประสบโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภัย พิชิตมาร ขับไล่สิ่งไม่ดีให้ชีวิตรุ่งเรืองตลอดปี

 

5. เจ้าแม่ทับทิม หม่าโจ้ว

 

     เจ้าแม่ทับทิม หม่าโจ้ว อัญเชิญจาก วัดอาม่า เกาะหม่าเก๊า ความสูง 16 นิ้ว เทวดาจีนที่สำคัญอีกองค์ของชาวไทยมาเนิ่นนาน มีเมตตาบารมีสูง อุปถัมภ์ค้ำชูผู้มาขอพรเรื่องการเดินทาง และความรักให้สำเร็จสมปรารถนา ครอบครัวให้เป็นสุข

 

6. เทพเจ้ากวนอู

 


      เทพเจ้ากวนอู อัญเชิญจาก เมืองฮกเกี้ยน สูง 12 นิ้ว องค์เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ขอพรให้รุ่งเรืองก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน และป้องกันโจรผู้ร้าย แคล้วคลาดปราศจากภยันตราย

 

7. พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

 

ตรุษจีน 2565 เสริมดวง เทพเจ้าจีนศักดิ์สิทธิ์ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

 

      พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ อัญเชิญจาก ภูเขาจิวฮัวซาน ความสูง 24 นิ้ว เป็น 1 ใน 4 พระโพธิสัตว์ ที่พุทธศาสนิกชนนิกายมหายานให้ความนับถืออย่างมาก นามของพระองค์แปลได้ว่า ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน, คลังแห่งแผ่นดิน, บ่อเกิดแห่งแผ่นดินหรือ ครรภ์แห่งแผ่นดิน พระองค์ถือเป็นพระโพธิสัตว์แห่งสัตว์ผู้ทุกข์ยากในอบายภูมิ  เช่นเดียวกับการเป็นผู้คุ้มครองเด็กทั้งหลาย และเทพอุปถัมภ์ของเด็กที่เสียชีวิต และทารกที่ตายจากการแท้ง  จึงมักมีผู้คนมาสักการะเพื่ออธิษฐานขอขมากรรม ขออายุยืนยาว และอุทิศบุญแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ

 

8. พระศรีอริยเมตไตรย

 


      พระศรีอริยเมตไตรย จาก เมืองฮกเกี้ยน  สูง 1 ฟุต พระโพธิสัตว์ ที่ชาวพุทธเชื่อว่าจะเป็นผู้ตรัสรู้ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 และเป็นองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้ ในยุคกาลข้างหน้าที่เชื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นโลกจะมีความสงบสุข และพระศาสนาจะมีความรุ่งเรืองมาก ประชาชนนิยมสักการะบูชาอธิษฐานเพื่อความสุข ชีวิตใหม่ที่ดี มีบริวารที่ดี

 

9. ไฉ่สิ่งเอี้ย

 

 

      ไฉ่สิ่งเอี้ย จาก เมืองฮกเกี้ยน สูง 16 นิ้ว เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ให้คุณทางด้านการเงินการทอง หากใครอธิษฐานบูชาในเทศกาลตรุษจีนขอโชคลาภ เงินทอง การงานและการเงิน ก็จะสัมฤทธิ์ผล

 

10. ไท้ส่วยเอี้ย 

  


       ไท้ส่วยเอี้ย จาก เมืองฮกเกี้ยน สูง 12 นิ้ว เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ความดีชั่วของมนุษย์ ตามคติความเชื่อจากลัทธิเต๋า และในทางโหราศาสตร์ยังเป็นชื่อของดวงดาว ที่โคจรมาใหม่ทุกปี ปีละ 1 ดวง (1 องค์) สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป โดยมีปรากฏทั้งหมด 60 องค์ ต่อ 5 รอบปีนักษัตร ทำหน้าที่ควบคุมดูแลมูลมนุษย์ ซึ่งองค์ไท้ส่วยเอี้ย ประจำปี 2565 มีพระนามว่า "ขุนพลห่องักไต่เจียงกุง" เป็นเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหยิ่มอิ๊ง หรือปีขาล

 

11. เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว

 

 

      เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว จาก เมืองฮกเกี้ยน สูง 14 นิ้ว เป็นองค์เทพเจ้าจีนผู้ที่ได้รับความนับถือจากลูกหลานชาวจีนในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยกระแสแรงศรัทธา ปาฏิหาริย์ ความสำเร็จของผู้ที่นับถือต่อๆ กันมา โดยเชื่อว่าท่านช่วยขจัดปัดเป่าคุ้มครองจากภูตผี เภทภัย และประทานความสำเร็จทุกด้านแก่ผู้เคารพบูชาได้อย่างว่องไว

 

12. เทพเจ้านาจา นาจาซาไท่จื้อ

 

 

      เทพเจ้านาจา นาจาซาไท่จื้อ จาก เมืองลั่วหยาง ความสูง 12 นิ้ว เทพแห่งชัยชนะความสำเร็จ สามารถอธิษฐานบูชา  ขอความสำเร็จให้บังเกิดได้ทุกประการ

 

     นอกจากนี้ สายถ่ายรูปอย่าได้พลาด! เพราะได้เนรมิตศูนย์การค้า ในสไตล์จีน มีมุมให้เดินถ่ายรูปสวยๆ แต่งชุดอาตี๋ อาหมวย มาเดินเล่น ถ่ายรูปกันได้เลยค่า

 

 

 


     ภายในงานยังสามารถเขียนชื่อ-สกุล ในกระดาษแดง และอธิษฐานขอพรเพื่อฝากดวงชะตากับ องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย เพื่อคุ้มครองดวงชะตา แก้ชง ปัดเป่าความทุกข์ บรรเทาเคราะห์กรรม สำหรับผู้ที่เกิดปีชงในปีนี้ (ปีขาล, ปีวอก, ปีมะเส็ง และปีกุน) โดยจะมีการนำไปสวดพระจีน ณ อารามวัตรมหายาน หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งความเป็นสิริมงคลครั้งยิ่งใหญ่ที่มีขึ้นในศูนย์การค้าย่านใจกลางเมืองครั้งนี้ โดยสามารถร่วมกราบสักการะขอพร 12 องค์เทพเจ้าจีนได้ที่ ชั้น M ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ เท่านั้น

     นอกจากนี้ ยังมีจุดให้เราได้แวะ ชิม ช้อป ชิล กับ บูธชงชาจิบชาข้าวหอมทิเบต ชาพีชยูนนาน ขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบขนมมงคลที่มีประวัติยาวนานกว่า 300 ปี และหลากหลายสินค้า ให้มีสุขภาพดีตลอดปี เพลิดเพลินกับจุดเช็คอินถ่ายภาพรับปีขาลมหามงคลที่ตกแต่งประดับประดาบรรยากาศในสไตล์โมเดิร์นไชนิส    

 

        
      แวะไปตรวจดวงชะตากับตลาดพยากรณ์โดยนักพยากรณ์ชื่อดังหลากหลายศาสตร์รวมไว้ในที่เดียว (31 มกราคม -  6 กุมภาพันธ์) พร้อมรับของที่ระลึกเฮงตลอดปี และอั่งเปาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าอีกด้วย

     พิเศษ!!! ในโอกาสต้อนรับปีขาลมหามงคล ปีแห่งความรุ่งเรือง มั่งคั่ง เมื่อลูกค้ากิน ช้อป ครบ 1,000 บาท รับทันทีอั่งเปามูลค่า 100 บาทเพื่อใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ *ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 

 

 

     และสำหรับลูกค้าที่ Scan QR Code ภายในงาน หรือผ่านทาง IG และ FB Page: TheMarketBangkok สามารถแลกรับวัตถุมงคลที่ระลึกเหรียญ  พระโพธิสัตว์กวนอิมประทานพรจากมูลนิธิ พุทธานุสรณ์  หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม กรมการศาสนา ซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้ว จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่าน จำนวนจำกัดมีเพียง 1,000 เหรียญ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 28 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ 

รายละเอียดตลอดการจัดงานได้ที่ IG และ FB Page: TheMarketBangkok (ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ยังคงติดตามเฝ้าระวัง และคุมเข้ม มาตรการความสะอาดและสุขอนามัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการอย่างเข้มงวด) 

 

ตามติดเทรนด์เที่ยว อัพเดทที่พักสวย
แชร์ทริปสุดชิล โพสต์ภาพสุดปัง ของคุณได้แล้วที่ แอปทรูไอดี
คลิกเลย >> TrueID Travel Community <<