คมนาคมประกาศ เลื่อนตั๋วช่วงสงกรานต์ ฟรี! เครื่องบิน-รถไฟ-บขส. ป้องกัน COVID-19

คมนาคมประกาศ เลื่อนตั๋วช่วงสงกรานต์ ฟรี! เครื่องบิน-รถไฟ-บขส. ป้องกัน COVID-19
แมวหง่าว
19 มีนาคม 2563 ( 14:34 )
614
3

     จากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายให้เลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ไปหยุดช่วงอื่นแทน เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 COVID-19 ดังนั้น กระทรวงคมนาคม จึงได้สั่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม คือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ บริษัท ขนส่ง จำกัด ที่ให้บริการด้านการเดินทางแก่ประชาชน เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารทุกคนที่ซื้อบัตรโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน รถบัส สามารถขอเลื่อนวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากประชาชนไม่ประสงค์ที่จะเดินทางในช่วง 13-15 เม.ย.ที่จะถึงนี้

 

 

     ด้านบขส. จะขยายระยะเวลาการให้เลื่อนตั๋วเดินทางเพิ่มเป็น 90 วัน จากปกติให้ 30 วัน โดยให้ประชาชนที่มีการจองตั๋วโดยสารรถ บขส. ล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 สามารถขอคืนตั๋วได้ โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียม 10 % รวมทั้งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนตั๋วจากช่วงเดือนเมษายน 2563 เป็นเดือนกรกฎาคม 2563 สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมเช่นกัน ทั้งนี้ ประชาชาชนสามารถติดต่อขอคืนตั๋วและเลื่อนการเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

     สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์เลื่อนการเดินทาง สามารถขอเลื่อนตั๋วได้ 90 วัน โดยต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปขอเลื่อนการเดินทางต่อพนักงานขายตั๋วก่อนเวลารถออกล่วงหน้า 1 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อเลื่อนการเดินทางแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ ส่วนการคืนตั๋วโดยสาร ผู้โดยสาร ต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปขอคืนต่อพนักงานขายตั๋ว ก่อนเวลารถออกล่วงหน้า 1 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.ทุกแห่งทั่วประเทศ และ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

===============