ชวนคนไทยไปชมงาน มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ชวนคนไทยไปชมงาน มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ  รวมไทยสร้างชาติ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอิงเอย
3 กันยายน 2563 ( 16:44 )
1.2K

      กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัด งานวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ โดยกำหนดการจัดงานจำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ และลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ
หลากหลายประเภท อาทิ


       ชม : การแสดงจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ศิลปินจากสมาคมศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินศิลปาธร ศิลปินร่วมสมัย และศิลปินชื่อดัง อาทิ แม่ขวัญจิต ศรีประจัน/ แม่ฉวีวรรณ ดำเนิน / เอกชัย ศรีวิชัย / จินตหรา พูนลาภ / ต่าย อรทัย/ บานเย็น รากแก่น/ ศรราม น้ำเพชร

       และการแสดงจากสมาคมศิลปินพื้นบ้าน ๔ ภูมิภาค ๙ สมาคม ประกอบด้วย สมาคมศิลปินขับซอล้านนา สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา สมาคมลิเกประเทศไทย สมาคมอุปรากรจีน สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย สมาคมหมอลำอีสาน สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ สหพันธ์สมาคมโนราประเทศไทย และสมาคมหนังตะลุงปักษ์ใต้ รวมทั้งการแสดงดนตรี กวี ศิลป์ รวมมิตรคนร่วมสมัยหัวใจรักชาติ การแสดงนาฏลีลาร่วมสมัย การแสดงหุ่นสายร่วมสมัย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแสดงให้ประชาชนได้รับชมฟรีทุกวัน

       ช้อป : สุดยอดผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) จากชุมชนและผู้ประกอบการโดยตรงจากทั่วประเทศ ในราคาสุดพิเศษ อาทิ ผ้าชนเผ่า ผ้าทอล้านนา ผ้าฝ้ายหมักโคลน ผ้าปักไหมสุหรี ผ้าบาติกยางกล้วย เป็นต้น

       ชิม : อาหารดี อาหารดัง อาหารหาทานยาก และอาหารอร่อยร้าน 100 ปี ที่ยกมาให้ชิมกันที่นี่ที่เดียว อาทิ หมี่กรอบจีนหลี สมัยรัชกาลที่ 5 / ป.ป๋าอาจ แหนมสดลีลา / ฮะเส็ง ข้าวหมูแดงร้อยปี / ไก่ย่างกะทิแม่แดง(ไก่กอและ) เป็นต้น

       ชม : ไฟประดับตระการตานับหมื่นดวงสวยงามอลังการ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนได้มาถ่ายรูปที่ระลึก

       เช็คอิน : ชุมชนคุณธรรมเสน่ห์วิถีไทย "บวร on Tour " กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่ยกมาตั้งไว้กลางกรุง มาที่เดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วไทย

       นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ อาทิ สาธิตทำอาหารไทยแบบโบราณพร้อมการขับเสภากาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน การนวดแผนไทย การเปิดหมวกจากเด็กและเยาวชน รวมทั้งศิลปินอิสระ เป็นต้น