รีเซต

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
16 กันยายน 2554 ( 18:02 )
13.7K

สำหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่ที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทุกแห่งและศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ถนนราชดำเนินนอก จะเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และในต่างจังหวัดก็ยังมีศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวอยู่ทั่วประเทศในเกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

แต่ถ้าในกรณีที่อยากต้องการติดต่อในขณะเดินทางท่องเที่ยว สามารถโทรสอบถามได้ที่ TAT Call Center บริการให้ข้อมูลและข่าวสารด้านการท่องเที่ยว โทร 1672 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. โดยสามารถเลือกใช้บริการได้ 3 รูปแบบ คือ รับข้อมูลท่องเที่ยวทางโทรสาร รับฟังข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ และบริการตอบข้อมูลทางโทรศัพท์โดยพนักงาน Call Center

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวได้จากตำรวจท่องเที่ยว ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1155 บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลโดย http://thai.tourismthailand.org/

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ travel.truelife.com