รีเซต

การรถไฟแจง การขอคืนค่าตั๋วผ่านทาง E-mail สำหรับผู้โดยสารที่จองผ่านเน็ต

การรถไฟแจง การขอคืนค่าตั๋วผ่านทาง E-mail สำหรับผู้โดยสารที่จองผ่านเน็ต
แมวหง่าว
1 เมษายน 2563 ( 14:10 )
2.3K

     การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งผู้โดยสารที่จองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นเอกสารขอคืนเงินทางระบบอีเมล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ได้เต็มราคาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

     การรถไฟแห่งประเทศไทย อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่จองตั๋วผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นเอกสารขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารผ่านทางระบบอีเมล (E – mail) ได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ผู้โดยสารสามารถยื่นเอกสารขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 

     ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายประเทศต้องประกาศห้ามการเดินทางเข้า – ออกประเทศ การรถไฟฯ จึงได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่จองตั๋วโดยสารทางอินเตอร์เน็ตในประเทศหรือต่างประเทศ หากไม่ประสงค์จะเดินทาง หรือกรณีที่จองตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถที่ได้ประกาศงดเดินไปแล้ว ผู้โดยสารสามารถยื่นเอกสารขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษผ่านทางอีเมล (E – mail) พร้อมกับแนบไฟล์ตั๋วอินเตอร์เน็ตขอคืนเงินเต็มราคา ส่งมาที่อีเมล Passenger-ser@railway.co.th ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

     การจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตคือการซื้อตั๋วโดยสารผ่านหน้าเว็บไซต์ของการรถไฟฯ www.railway.co.th หรือที่ www.thairailwayticket.com โดยผู้ซื้อตั๋วจะชำระค่าโดยสารทางผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตได้เท่านั้น

 

     สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) สามารถยื่นเอกสารขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาผ่านทางระบบอีเมล (E – mail) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

===============