วิธีจองและซื้อตั๋วรถไฟ 2019 ออนไลน์ สะดวก ง่าย เที่ยวได้เลย!

วิธีจองและซื้อตั๋วรถไฟ 2019 ออนไลน์ สะดวก ง่าย เที่ยวได้เลย!
aichan
9 กันยายน 2562 ( 06:00 )
488.2K
10

     การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการจองและซื้อตั๋วโดยสารผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยระบบ E-Ticket (e-TSRT) ผ่านหน้าเว็บไซต์การรถไฟฯ www.railway.co.th หรือ www.thairailwayticket.com ตลอด 24 ชั่วโมง มาดู วิธีจองและซื้อตั๋วรถไฟ 2019 ออนไลน์ พร้อมการชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต และบัตรเดบิตได้เลย

 

Nok Nok / Shutterstock.com

 

เงื่อนไขการจองและซื้อตั๋วรถไฟผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-TSRT)

 

• ผู้โดยสารต้องสมัครสมาชิกที่ระบบ e-TSRT ก่อนเพื่อใช้ในการสำรองที่นั่ง

• ระยะเวลาการจำาหน่ายตั๋วและสำรองที่นั่งล่วงหน้าไม่เกิน 60 วัน

• สามารถสำรองที่นั่งก่อนขบวนรถออก 2 ชั่วโมง

• ให้บริการเฉพาะขบวนรถเชิงพาณิชย์ใน 3 เส้นทาง (ไม่รวมขบวนรถนำเที่ยว) ดังนี้ – เส้นทางสายเหนือ – เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ – เส้นทางสายใต้

• ให้บริการเฉพาะตั๋วผู้ใหญ่ (เต็มราคาที่ไม่ใช้สิทธิ์ลดราคาใดๆ) และตั๋วเด็ก (มีสิทธิ์ลดราคา 50% และมีส่วนสูงตั้งแต่ 100 เซนติเมตร ขึ้นไป และไม่เกิน 150 เซนติเมตร เท่านั้น)

• การสำรองที่นั่งทางอินเทอร์เน็ต สามารถสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 4 ที่นั่งต่อการทำรายการ 1 ครั้ง

• ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง หรือให้ระบบ e-TSRT ทำการเลือกที่นั่งให้โดยอัตโนมัติ

• การชำระเงินค่าตั๋วจะรับชำาระเงินผ่านบัตรเครดิตระบบ Visa Master Card, JCB และบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

• การจองและซื้อตั๋วผ่านระบบ e-TSRT จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มดังนี้ ชั้น 1 ค่าบริการ 40 บาทต่อ 1 ที่นั่ง ชั้น 2 ค่าบริการ 30 บาทต่อ 1 ที่นั่ง และชั้น 3 ค่าบริการ 20 บาทต่อ 1 ที่นั่ง

• ผู้โดยสารต้องพิมพ์ตั๋วที่ได้จากระบบเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในวันเดินทางด้วย (ไม่สามารถแสดงตั๋วผ่านสมาร์ทโฟนได้)

• การเลื่อนชั้น/เปลี่ยนแปลงตั๋ว ผู้โดยสารติดต่อขอเลื่อนชั้น/เปลี่ยนแปลงตั๋ว ได้ที่สถานีรถไฟเท่านั้น

 

=====================

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 

1.เข้าเว็บไซต์ https://www.thairailwayticket.com/eTSRT/ คลิกเมนูสมัครสมาชิก

2.ใส่ข้อมูลสมาชิกให้ครบถ้วน อ่านขั้นตอนการจองและข้อตกลงการใช้บริการ ทำเครื่องหมายถูก เพื่อยืนยันว่าท่านได้ศึกษาขั้นตอนใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว และยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ จากนั้นกดปุ่มตกลง เพื่อสมัครสมาชิก

3.เมื่อกดปุ่มตกลงแล้ว ระบบจะส่ง Verification Code ไปที่อีเมลล์ของท่านที่ได้สมัครสมาชิกไว้ ให้นำ Verification Code ใส่ในช่องรับข้อมูล แล้วกดปุ่มยืนยัน

4.เมื่อสมัครสมาชิกและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว จะกลับมาที่หน้าแรก แสดงชื่อผู้ใช้ทางมุมขวาของหน้าจอ

 

 

=====================

 

ขั้นตอนการจองตั๋วรถไฟออนไลน์ ง่ายๆ 6 ขั้นตอน

 

1.ตรวจสอบขบวนรถ โดยเลือกเส้นทางการเดินทาง ต้นทางและปลายทาง ระบุวันเดินทาง และจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการ

2.เลือกขบวนรถ

3.เลือกตู้

4.ระบุข้อมูลผู้โดยสารและเลือกที่นั่ง ซึ่งการเลือกที่นั่งมี 2 แบบคือให้ระบบเลือกที่นั่งให้อัตโนมัติ หรือเลือกที่นั่งเอง

5.ชำระเงิน

5.1 เลือกช่องทางการชำระเงิน

5.2 ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสารที่ต้องชำระ แล้วยืนยันการชำระเงิน

5.3 ชำระเงินผ่าน BBL Payment Gatewat

เมื่อขั้นตอนการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้าเว็บ Thairailwayticket.com พร้อมแสดงข้อความว่าการสำรองที่นั่งเรียบร้อย/ Booking Success

6.พิมพ์ตั๋ว

 

     เมื่อทำการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ pop up ตั๋วเป็นไฟล์ pdf ขึ้นมาให้ พร้อมทั้งส่งไฟล์ไปให้ทางอีเมลล์ที่ท่านสมัครสมาชิกไว้ และเมื่อปิดหน้า pop up ตั๋ว จะปรากฏหน้าจอการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว

 

 

=====================

 

การยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงิน

 

• ผู้โดยสารสามารถยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินผ่านระบบ e-TSRT โดยจำนวนเงินที่ได้คืน ระบบจะทำการคืนเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ในการซื้อ

• ผู้โดยสารสามารถนำตั๋วไปยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกสถานี โดยเจ้าหน้าที่ที่สถานีจะทำการรับเรื่องไว้ และจะทำการคืนเงินเข้าสู่บัญชี บัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ในการซื้อ

• ยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินค่าโดยสาร จะต้องเสียค่าบริการเพิ่ม ดังนี้ ชั้น 1 ค่าบริการ 40 บาทต่อ 1 ที่นั่ง ชั้น 2 ค่าบริการ 30 บาทต่อ 1 ที่นั่ง และชั้น 3 ค่าบริการ 20 บาทต่อ 1 ที่นั่ง

 

=====================

 

ขั้นตอนการยกเลิกตั๋วรถไฟ

 

1.คลิกเมนูข้อมูลตั๋ว

2.คลิกลิงค์รายการจองที่ต้องการยกเลิกตั๋ว ตรงสถานะสำเร็จ

3.ทำเครื่องหมายหน้าตั๋วที่ต้องการทำการยกเลิก (ยกเลิกได้ครั้งละ 1 รายการเท่านั้น)

4.กดปุ่มยกเลิกตั๋ว

5.ปรากฏหน้าจอข้อตกลงและเงื่อนไขการยกเลิก ทำเครื่องหมายถูก ยอมรับเงื่อนไขการยกเลิก จะปรากฏปุ่มดำเนินการต่อ

6.กดปุ่มดำเนินการต่อ

7.ปรากฏหน้าจอสรุปเงินคงเหลือ เมื่อหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกและค่าบริการ ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่มยืนยันการยกเลิกตั๋ว

8.เมื่อการยกเลิกสำเร็จ ระบบจะ pop up ตั๋วยกเลิกเป็นไฟล์ pdf พร้อมส่งไฟล์ตั๋วที่ทำการยกเลิกไปทางอีเมลล์ที่ท่านสมัครสมาชิกไว้

9.เมื่อปิดหน้าจอ pop up จะปรากฏหน้าสรุปเงินคืน ระบบจะทำการคืนเงินเข้าบัตรเครดิต/เดบิต ที่ท่านทำารายการซื้อตั๋วที่ทำการยกเลิก

10.เมื่อกดปุ่มตกลง จะกลับมาที่หน้าข้อมูลตั๋วและแสดงสถานะตั๋วเป็น ถูกยกเลิก

 

 

=====================

 

จองตั๋วรถไฟผ่าน 7–11 ได้ไหม ?

 

     คำถามยอดฮิตที่ใครๆ ก็สงสัยว่าเราสามารถจองตั๋วรถไฟผ่าน 7-11 ได้รึเปล่า ก็เป็นที่น่าเสียดายว่า ปัจจุบันนี้เรายังไม่สามารถจองตั๋วรถไฟผ่าน 7-11 ได้ คงต้องรอลุ้นกันต่อว่าในอนาคตอาจจะมีการอัตเดตให้สามารถทำได้หรือไม่

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.railway.co.th และ www.thairailwayticket.com/eTSRT/

Fanpage : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

อัพเดต รถไฟรุ่นใหม่ ข้อมูลที่ต้องรู้ก่อนจอง
ตารางเวลา และราคา

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง