รีเซต

เดินชิล เที่ยวพระนคร วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดสวย กรุงเทพ

เดินชิล เที่ยวพระนคร วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดสวย กรุงเทพ
Travel TrueID
21 กุมภาพันธ์ 2564 ( 09:30 )
59.6K

      ใน กรุงเทพฯ เรามี วัดสวย มากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ วัดราชนัดดารามวรวิหาร แห่งนี้ค่ะ และวันนี้ เราจะพามาเดิน เที่ยวพระนคร ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม สมัยต้นรัตนโกสินทร์ และ ไหว้พระ ทำบุญ กัน ตามมาไดเลยค่ะ 

ไหว้พระ วัดราชนัดดารามวรวิหาร
เที่ยวกรุงเทพ เดินชิลพระนคร 

 

      วัดราชนัดดารามวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้กับ ป้อมมหากาฬ ติดกับ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งเป็นพลับพลารับแขกบ้านแขกเมือง ค่ะ วัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2389 ตรงกับปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) พระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดา คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี อัครมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ค่ะ และความโดดเด่นไม่เหมือนที่ไหนของวัดราชนัดดารามก็คือ โลหะปราสาท ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อแทนการสร้างเจดีย์ของวัดนั่นเอง

 

 

       เข้าไปด้านในวัดที่ พระอุโบสถ ซึ่งเป็นศิลปกรรมสมัยต้นรัตนโกสินทร์ อาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ทรงโปรดให้เจ้าพระยายมราช (บุนนาค ยมนาค) เป็นผู้ออกแบบแผนผังการสร้างวัด

 

 

      ภายในประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธานปางมารวิชัย พระนามว่า พระพุทธเสฏฐตมมุนินทร์ มีความหมายว่า พระพุทธองค์ผู้ทรงประเสริฐสูงสุดยิ่งใหญ่เหนือกว่าพระมุนีใดในโลก มีหน้าตักกว้าง 7 ศอก หล่อด้วยทองแดงที่ขุดได้จากตำบลจันทึก จังหวัดนครราชสีมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ หล่อพระพุทธปฏิมากร และนำมาประดิษฐานยังวัดราชนัดดารามวรวิหาร และในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ลงรักปิดทองแล้วเชิญเศวตฉัตร 5 ชั้น

 

 

     ด้านในยังมีจิตรกรรมฝาพนัง ด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องพุทธประวัติตอนเสด็จโปรดพุทธมารดาและเสด็จจากดาวดึงส์ ด้านข้างเขียนภาพหมู่ดาวฤกษ์และดาวนพเคราะหห์ 27 กลุ่ม แวดล้อมด้วยหมู่เทวบุตรและเทวธิดา  บานหน้าต่างเขียนภาพเทวดานพเคราะห์ อันงดงาม 

 

 

ประวัติ วัดราชนัดดารามวรวิหาร 

 

Krissadakorn / Shutterstock.com

 

      พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง วัดราชนัดดารามวรวิหาร ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2389 บนสวนผลไม้เก่า และพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดา คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี ซึ่งเป็นอัครมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ค่ะ 

 

 

      สำหรับสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ในวัดราชนัดดารามนี้ก็ยังเป็นแบบไทย พระอุโบสถเป็นมีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจกงดงาม 

 

ข้อมูล วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพ