รีเซต

สักการะพระแม่อุมาเทวีที่วัดแขก

สักการะพระแม่อุมาเทวีที่วัดแขก
แมวหง่าว
27 ธันวาคม 2554 ( 11:19 )
10.9K

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขก  ตั้งอยู่บนถนนสีลม ใจกลางกรุงเทพฯ  ที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของมวลชน

เมื่อมาถึงวัดแขกก็ต้องมาสักการะ พระแม่อุมา ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูนั้น พระแม่อุมา หรือ พระศรีมหาอุมาเทวี  เป็นพระมเหสีของ พระอิศวรหรือพระศิวะ ถือได้ว่าเมื่อยามที่พระองค์ทรงเสวยร่างเป็นเจ้าแม่อุมา จะเป็นเจ้าแห่งความเมตตากรุณา และงามสง่า ดังนั้นผู้มีจิตศรัทธาจึงนิยมไปกราบไหว้บูชา และขอพรมากมาย

นอกจากนี้ที่วัดนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระพิฆเนศ อีกด้วย รวมทั้งมหาเทพ และมหาเทวีองค์อื่นๆ ในศาสนาฮินดูอีกมากมาย ทั้ง พระพรหม พระวิษณุ พระขันทกุมาร พระแม่ลักษมี พระแม่สุรัสวดี ฯลฯ

วัดแขก เดิมเป็นสถานที่เฉพาะ ของผู้นับถือศาสนาฮินดูเท่านั้น ในช่วงบ่ายจะมีการปิดโบสถ์ เพื่ออ่านรามเกียรติ์ เป็นการสรรเสริญพระเป็นเจ้า แต่ในปัจจุบัน วัดแขกเปิดกว้างต้อนรับผู้คนมากขึ้น ทั้งผู้มีจิตศรัทธาองค์เทพต่างๆ ตลอดจนยินดีต้อนรับผู้นับถือศาสนาอื่นๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ
อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ travel.truelife.com