รีเซต

อัปเดต ประเภทวีซ่าที่เดินทางเข้าประเทศจีนได้ จากประกาศล่าสุด 2023

อัปเดต ประเภทวีซ่าที่เดินทางเข้าประเทศจีนได้ จากประกาศล่าสุด 2023
Muzika
27 มกราคม 2566 ( 11:35 )
25.4K
1

     นับเป็นศักราชใหม่ของการท่องเที่ยวจีนอย่างเต็มตัวแล้วในปี พ.ศ. 2566 นี้ เพราะเขาเริ่มเปิดให้เดินทางเข้าได้แบบไม่ต้องกักตัวแล้ว แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ใช่ว่าวีซ่าทุกประเภทจะสามารถเดินทางเข้าจีนได้เลย มาดูกันก่อนว่ามีวีซ่าประเภทใดบ้างที่เดินทางเข้าประเทศจีนได้ ตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2566

 

 

อัปเดต ประเภทวีซ่าที่เดินทางเข้าประเทศจีนได้ 2566

 

ประเภทของวีซ่าที่สามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้

1. วีซ่า Q1, Q2

 • จุดประสงค์ : เยี่ยมเยือนสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส  พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้อง ปู่ย่าตายาย หลานชายหลานสาว
 • เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ : 
  • หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน
  • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
  • สำเนาบัตรประชาชนจีน สำหรับผู้เชิญชาวจีน 
  • สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรอนุญาตถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residence ID Card) สำหรับผู้เชิญชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน

 

2. วีซ่า M

 • จุดประสงค์ : เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมที่จำเป็นทางธุรกิจ
 • เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ :
  • หนังสือเชิญที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานที่จีน โดยต้องระบุข้อมูลผู้ติดต่อ  และเบอร์มือถือของผู้ติดต่อ 

 

3. วีซ่า F

 • จุดประสงค์ : เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมที่จำเป็นด้านการแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยือน หรือกิจกรรมไม่เชิงพาณิชย์ 
 • เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ :
  • หนังสือเชิญที่ออกโดยองค์กร/หน่วยงานที่จีน 

 

4. วีซ่า Z 

 • จุดประสงค์ : เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำงาน
 • เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ :
  • หนังสือชี้แจงอนุญาตทำงานในประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ(Notification Letter of Foreigner's Work Permit in the People's Republic of China) 

 

5. วีซ่า S1, S2

 • จุดประสงค์ : เพื่อเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศจีนแบบระยะสั้น หรือระยะยาว โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส และลูกที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
 • เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ :
  • หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศจีน
  • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
  • สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบอนุญาตพำนักอาศัย(Residence Permit)ของผู้เชิญ

 

6. วีซ่า X1, X2

 • จุดประสงค์ : สำหรับเรียนที่จีนแบบหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว
 • เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ :
  • Visa application for study in China (JW201/202)
  • ใบตอบรับนักเรียน (Admission Notice/Acceptance letter) 

 

7. วีซ่า C

 • จุดประสงค์ : สำหรับลูกเรือที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริการ และการขนส่งทางเรือและเครื่องบิน
 • เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ :
  • หนังสือชี้แจงหรือหนังสือค้ำประกันออกโดยบริษัทการขนส่งต่างชาติ หรือหนังสือเชิญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน

 

8. วีซ่า G

 • จุดประสงค์ : การเดินทางไปยังภูมิภาคหรือประเทศที่สามโดยผ่านประเทศจีน
 • เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ :
  • บัตรโดยสารเครื่องบิน/รถ/เรือแบบต่อเนื่อง โดยระบุวันที่เดินทางออกจากประเทศจีนไปยังภูมิภาคหรือประเทศที่สามเรียบร้อยแล้ว

 

9. วีซ่า R

     สำหรับชาวต่างชาติที่มีความสามารถระดับสูง หรือมีความสามารถเฉพาะทาง และเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วนภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน กรุณายื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ และข้อบังคับ

 

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศจีน

 

นอกเหนือจากการเตรียมเอกสารสำคัญข้างต้นที่เราต้องเตรียม (แตกต่างกันไปแล้วแต่ประเภทวีซ่าที่ต้องการขอ) แล้ว ยังมีเอกสารพื้นฐานที่ต้องเตรียม ดังต่อไปนี้

 

 1. แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าจีน โหลดได้ที่ 首页-中国签证申请服务中心 (visaforchina.cn)
 2. รูปถ่าย 2 ใบ
 3. เล่มพาสปอร์ต
 4. ตั๋วเครื่องบินในวันไป และวันกลับ
 5. หลักฐานการจองที่พักระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน

 

สถานที่ยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

 

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ

 • ที่อยู่ : 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • โทรศัพท์ : 02-207-5888
 • อีเมล์ : bangkokcentre@visaforchina.org

ศูนย์บริการยื่นวีซ่าจีนเชียงใหม่

 • ที่อยู่ : Green Mall Plus 3 เลขที่ 161/48 หมู่ 4 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 
 • โทรศัพท์ : +66-(0)52080577
 • อีเมล์ : Chiangmaicenter@visaforchina.org

 

     การยื่นวีซ่าจีนจะมีให้ยื่นแบบธรรมดาซึ่งจะรอประมาณ 6 วันทำการ และแบบด่วนซึ่งจะสามารถรับวีซ่าได้ในวันทำการวันถัดไป

 

     *หมายเหตุ* สำหรับผู้สมัครที่เดินทางเข้าประเทศจีนด้วยจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรม ได้แก่ เยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่วยหนัก หรือจัดการงานศพของสมาชิกในครอบครัว หรือเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ กรุณาติดต่อศูนย์ฯ วีซ่าจีนล่วงหน้าที่อีเมล์ bangkokcentre@visaforchina.org

 

ข้อมูล : Chinese Visa Application Service Center (visaforchina.cn)

====================