รีเซต

20 อันดับ ประเทศที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2020 โดย U.S. News

20 อันดับ ประเทศที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2020 โดย U.S. News
Muzika
26 มกราคม 2563 ( 10:00 )
33.4K
1

     สำนักข่าว U.S. News ได้เปิดเผยผลสำรวจ Best Countries Ranking 2020 หรือประเทศที่ดีที่สุดในโลก โดยวัดจากคะแนนรวมในหลายๆ ด้าน เช่นคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ภาระพลเมือง จำนวนผู้ย้ายถิ่นฐาน ความง่ายในการเริ่มธุรกิจใหม่ ฯลฯ ผู้ทำแบบสำรวจทั้งหมด 20,000 คน จาก 36 ประเทศ ผลดังนี้ครับ

 

 

20 อันดับ ประเทศที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2020 โดย U.S. News

 1. Switzerland
  - GDP : $705.5 billion
  - ประชากร : 8.5 million
  - GDP ต่อหัวประชากร : $65,010

 2. Canada
  - GDP : $1.7 trillion
  - ประชากร : 37.1 million
  - GDP ต่อหัวประชากร : $49,690

 3. Japan
  - GDP : $5.0 trillion
  - ประชากร : 126.5 million
  - GDP ต่อหัวประชากร : $44,246

 4. Germany
  - GDP : $4.0 trillion
  - ประชากร : 82.9 million
  - GDP ต่อหัวประชากร : $52,386

 5. Australia
  - GDP : $1.4 trillion
  - ประชากร : 25.0 million
  - GDP ต่อหัวประชากร : $52,379

 6. United Kingdom
  - GDP : $2.8 trillion
  - ประชากร : 66.5 million
  - GDP ต่อหัวประชากร : $45,741

 7. United States
  - GDP : $20.5 trillion
  - ประชากร : 327.2 million
  - GDP ต่อหัวประชากร : $62,869

 8. Sweden
  - GDP : $551.0 billion
  - ประชากร : 10.2 million
  - GDP ต่อหัวประชากร : $53,652

 9. Netherlands
  - GDP : $913.7 billion
  - ประชากร : 17.2 million
  - GDP ต่อหัวประชากร : $56,489

 10. Norway
  - GDP : $434.8 billion
  - ประชากร : 5.3 million
  - GDP ต่อหัวประชากร : $74,357


  10 อันดับแรกนี้ มีความน่าสนใจตรงที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นอันดับ 3 นั้น เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียเพียงหนึ่งเดียวที่ติด Top 10 ครับ

 11. New Zealand
 12. France
 13. Denmark
 14. Finland
 15. China
 16. Singapore
 17. Italy
 18. Austria
 19. Spain
 20. South Korea

 

     ทางด้านประเทศไทยนั้นอยู่ในลำดับที่ 26 ครับ สามารถเข้าไปชมรายชื่อประเทศทั้งหมดได้ที่ https://www.usnews.com/news/best-countries/overall-rankings

===============