รีเซต

รวมสายการบิน ขอเลื่อนตั๋ว คืนเงิน สำหรับคนไปญี่ปุ่นช่วงพฤษภาคม 2563

รวมสายการบิน ขอเลื่อนตั๋ว คืนเงิน สำหรับคนไปญี่ปุ่นช่วงพฤษภาคม 2563
แมวหง่าว
13 เมษายน 2563 ( 12:13 )
1.1K

     ยังคงมีนโยบายออกมาเรื่อยๆ จากทางสายการบิน ที่ยังครงปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โรคระบาด เชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงไม่ทุเลาเบาบางลงไป ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ สายการบินต่างๆ ได้ออกนโยบายช่วยเหลือผู้โดยสารที่แพลนการเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางก่อนวันที่ 31 พ.ค. ให้สามารถเลื่อนเที่ยวบิน / ของคืนเงินเต็มจำนวน / และเก็บเครดิตเป็นวงเงินไว้ก่อน (เฉพาะ Singapore Airlines) ได้ ดังนี้

 

 

สายการบินที่ขอเลื่อนเที่ยวบิน / คืนเงินได้ 

เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เดือนพฤษภาคม

สายการบินจองก่อนวันที่เลื่อนเที่ยวบินได้ถึงวันที่ขอคืนเงิน
ANA8 เม.ย. 6331 ธ.ค. 63แจ้งภายใน 1 ปี 30 วัน หลังวันเดินทาง
Japan Airlines-30 มิ.ย. 63แจ้งภายใน 1 ปี 30 วัน หลังวันเดินทาง
Peach-31 ก.ค. 63แจ้งภายใน 21 เม.ย. 63
Singapore Airlines15 มี.ค. 6330 มิ.ย. 63
(ใช้เครดิตในการจองใหม่)
แจ้งภายใน 1 ปี หลังออกตั๋ว
China Airlines9 เม.ย. 63ไม่ระบุแจ้งภายใน 30 เม.ย. 63

 

     ผู้ที่เข้าเกณฑ์ สามารถเข้าไปทำเรื่องเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ขอคืนเงินได้ ผ่านทางเว็บไซต์ / Call Center หรือตัวแทนของสายการบินที่ใช้บริการ

===============