ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2559 อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2559 อ.ด่านซ้าย จ.เลย
aichan
16 มิถุนายน 2559 ( 07:54 )
3.9K

 

ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2559 ณ วัดโพนชัย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จ.เลย และ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

กำหนดการจัดงาน

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559

เวลา 03.00 น. – พิธีบวชพราหมณ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย

เวลา 04.00 น. – พิธีเบิกพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน – ลำน้ำศอก )

เวลา 06.00 น. – พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ (ตั้งแต่หน้าวัดโพนชัย ตามถนนแก้วอาสาถึงทางแยกไป อ.นาแห้ว แล้ววนกลับไปยังวัดโพนชัย)

เวลา 07.30 น. – พระสงฆ์ ทุกรูปที่รับบาตร ร่วมฉันท์เช้า ที่วัดโพนชัย

เวลา 08.30 น. – พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน – เจ้าแม่นางเทียม (บ้านเจ้าพ่อกวน)

เวลา 09.00 น. – ขบวนของเจ้าพ่อกวน แห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย

เวลา 09.30 น. – ขบวนของเจ้าพ่อกวน ขบวนของเยาวชน ประชาชนทั่วไป ขบวนนักท่องเที่ยว พร้อมกันบริเวณวัดโพนชัย

เวลา 10.00 น. – พิธีเปิด “งานบุญหลวง” วันโฮม ( ณ วัดโพนชัย )

– ชมกิจกรรมการแสดงบนเวที สลับกับการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย

– ชมการละเล่นผีตาโขนของกลุ่มผีตาโขนทั่วไปตามถนนแก้วอาสา

 

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2559

เวลา 09.00 น. – ขบวนแห่ของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน
พร้อมกันบริเวณถนนในโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

– ขบวนเทิดพระเกียรติฯ (โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา) พร้อมบริเวณหน้าเทศบาลตำบลด่านซ้าย

– ขบวนอื่น ๆ พร้อมบริเวณสนามโรงเรียนด่านซ้าย

เวลา 10.00 น. – พิธีเปิดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย

– ชมกิจกรรมการแสดงด้านหน้าเวทีกลาง (หน้าที่ว่าการอำเภอ)

– ชมขบวนแห่ฯ

เวลา 13.00 น. – ชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง (หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย)

– ชมการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย (รอบชิงชนะเลิศ)

– ประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ

เวลา 15.00 น. – พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส (บ้านเจ้าพ่อกวน)

เวลา 15.30 น. – ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง จากบ้านเจ้าพ่อกวน ไปยังวัดโพนชัย

– ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ถึงบริเวณวัดโพนชัย แห่รอบโบสถ์ 3 รอบ

– พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป (องค์แทนพระเวส) เข้าโบสถ์

– พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน (หลังวัดโพนชัย)

– พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) วัดโพนชัย

เวลา 19.00 น. – พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดโพนชัย (เทศน์พระมาลัยหมื่น พระมาลัยแสน)

 

วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2559

เวลา 04.00 น. – พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย

 

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทร.042 891 266 หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย โทร.. 042 812 812 www.เที่ยวอีสาน.com

 

ติดตาม travel.truelife.com อีกช่องทางที่

ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com