รีเซต

มหัศจรรย์เงาพระธาตุ ณ วัดพระธาตุจอมปิง

มหัศจรรย์เงาพระธาตุ ณ วัดพระธาตุจอมปิง
แมวหง่าว
29 ธันวาคม 2554 ( 08:52 )
7K

ชมความเงามหัศจรรย์องค์พระธาตุจอมปิง ที่สะท้อนเป็นภาพผ่านรูเล็กๆ บนหน้าต่างของพระอุโบสถ ทำให้เกิดเงาของพระธาตุ ปรากฎลงบนพื้น ทางวัดจึงนำผ้าขาวมาเป็นฉากรองรับ ทำให้เห็นเป็นสีเหลืองทองชัดเจนยิ่งขึ้น ประวัติการสร้างวัดพระธาตุจอมปิง มีตำนานกล่าวว่าเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา มีองค์พระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หากต้องการชมเงาพระธาตุแบบชัดเจน แนะนำให้มาช่วงกลางวันที่แสงอาทิตย์จับต้องกับองค์พระธาตุ หรือตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไป จะเห็นเป็นสีเหลืองทองอร่ามมากยิ่งขึ้น