รีเซต

วันปิยมหาราช 2564 ไหว้ ร.5 ที่ไหนดี ? 10 สถานที่ ไหว้ขอพร พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

วันปิยมหาราช 2564 ไหว้ ร.5 ที่ไหนดี ? 10 สถานที่ ไหว้ขอพร พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
เอิงเอย
23 ตุลาคม 2564 ( 12:03 )
61K

     วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีค่ะ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ ร.5 ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย ทำให้ในวันนี้คนไทยจะนิยมไปรำลึกถึงพระองค์ท่าน ไปไหว้ขอพรกันที่ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพราะฉะนั้น เรามาดูกันค่ะว่าสถานที่ที่คนนิยมไป ไหว้ขอพร ร.5 มีที่ไหนบ้างค่ะ

 

akekalak.phatchaitong / Shutterstock.com


สถานที่ไหว้ขอพร วันปิยมหาราช 2564
ไหว้ ร.5 ที่ไหนดี ?

 


1. พระบรมรูปทรงม้า
ลานด้านหน้าพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ

 

 

      พระบรมรูปทรงม้า แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยฝีมือนายช่างชาวฝรั่งเศส บริษัท ซุซ แฟรส์ ฟองเดอร์ (Susse Frères Fondeur) ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2450 โดยพระองค์เสด็จประทับให้ช่างปั้นชื่อ จอร์จ เซาโล (Georges Saulo) ปั้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2450

       และพระบรมรูปสำเร็จเรียบร้อยส่งเข้ามาถึงกรุงเทพฯ เมื่อ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2451 ซึ่งเป็นเวลาพอดีกับงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 40 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทรงทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เอง

      ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.5 จึงทำให้พสกนิกรชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชาสักการะขอพร ณ พระบรมรูปทรงม้า ที่ด้านหน้าพระราชวังดุสิตแห่งนี้ค่ะ เพื่อขอพระบารมีให้ประทานความร่มเย็นเป็นสุข และมีหน้าที่การงานอันมั่นคง ให้มีโชคลาภในการประกอบอาชีพ งานที่ทำสะดวกลุล่วง มีเมตตามหานิยม

 

 • ที่อยู่ : ลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/4rzVutYo8dotf7yd8
 • เปิดให้เข้าชม : 05.00-24.00 น.
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : -

===============

 

2. พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

 

Pia Chan / Shutterstock.com

 

     วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นอกจากจะเป็นวัดสำคัญที่สวยงามในไทยแล้ว ยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 อีกด้วย คำว่า ราชบพิธ หมายถึง พระราชาทรงสร้าง ซึ่งก็คือที่นี่เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับพระอัครมเหสีพระราชเทวี และเจ้าจอมพระสนมเอกของพระองค์นั่นเอง

       และที่ด้านในของวัดนั้นยังมี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เราได้น้อมรำลึก สักการะขอพรกันอีกด้วยค่ะ

 

===============

 

3. พระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 

Suptar / Shutterstock.com

 

       ด้านหน้าของหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยมหาราช ร.5 และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ร.6 ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงทั้ง 2 พระองค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

      อีกทั้ง พระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล นี้ยังเป็นอนุสรณ์สถานที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย เช่น พิธีปฐมนิเทศและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ พิธีถวายบังคมหลังรับพระราชทานปริญญาบัตรหรือถวายบังคมลา เป็นต้น รวมถึงยังเป็นสถานที่เคารพสักการะของนิสิต บุคคลากรและประชาชนทั่วไปค่ะ

 

================

 

4. พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 

 

      ภายใน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ใน พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารโรงพยาบาลค่ะ ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่ประชาชนนิยมมาขอพรในเรื่องของสุขภาพ ขอให้มีสุขภาพที่ดี รวมถึงการรักษาโรคต่างๆ ให้หายค่ะ

 

================


5. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
กรุงเทพฯ

 

iFocus / Shutterstock.com

 

      พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับสนามบินดอนเมือง ค่ะ ที่นี่จัดแสดงเครื่องบินหลากหลายชนิดที่บางลำเหลือเพียงหนึ่งเดียวในโลกแล้ว อีกทั้งยังมีเครื่องบินบางลำยังออกแบบและสร้างในเมืองไทยให้ชมอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องบินรบสมรรถนะสูง ส่วนใครที่ชอบแสง สี เสียง ที่นี่เขามีการแสดงที่ชื่อว่า "เดอะเจทไฟท์เตอร์" แสดงวันละ 7 รอบ เริ่มตั้งแต่ 09.00 น. ไปจนถึงรอบสุดท้าย 15.30 น.

      บริเวณหน้าทางเข้าจะมี พระบรมราชานุสาวรีย์ของ ร.5 ประดิษฐานอยู่ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงเป็นพลอากาศเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานแก่กองทัพอากาศ โดยเป็นที่เคารพ สักการะ

 

 • ที่อยู่ : 171 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/Wkf6rCCjCC2RPz318
 • เปิดให้เข้าชม : วันอังคาร-อาทิตย์ 09.00 - 15.30 น.
 • โทร : 0-2534-1853
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/royalthaiairforcemuseum

================

 

6. อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์

 

 

       อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่ก่อสร้างโดยกองทัพบก ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย 7 พระองค์ รูปหล่อสำริดขนาด 13.9 เมตร คือ

 • พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 • สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

      นอกจากนี้ภายใน พิพิธภัณฑ์ จัดแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 7 พระองค์ที่นี่ และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม สักการะ ขอพร อีกด้วยค่ะ

ดูรีวิวเต็มๆ ที่ อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ 7 พระองค์

 • ที่อยู่ : สวนสนประดิพัทธ์ ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/D5aajsmxHEDZMeGV6
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.
 • โทร : 0-3290-0607
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/rajabhaktipark

================

 

7. ป้อมพระจุลจอมเกล้า
สมุทรปราการ

 

BKHRB / Shutterstock.com

 

       ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือ ป้อมพระจุล เป็นป้อมปราการทางน้ำ ที่คาดว่าสร้างขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2427 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อป้องกันการรุกรานจากอังกฤษและฝรั่งเศส และยังเป็นที่ยิงต่อสู้กับเรือรบฝรั่งเศสในวิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 อีกด้วยค่ะ

       ปัจจุบัน ป้อมพระจุลจอมเกล้า อยู่ในการดูแลของฐานทัพเรือกรุงเทพ และได้ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2536 เพื่อเป็นราชานุสรณ์และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนได้เข้าชม

 

 • ที่อยู่ : ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/yex5E6SaFUwnX4zw7
 • เปิดให้เข้าชม : ติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมในเวลา 08.30-15.00 น.
 • โทร : 0-2475-6260, 08-6663-3294
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/pormphrachu

================

 

8. พระราชวังบ้านปืน

เพชรบุรี

 

 

       พระราชวังบ้านปืน หรือ พระรามราชนิเวศน์ เป็นประทับแปรพระราชฐานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งออกแบบโดย คาร์ล ดอห์ริง สถาปนิกชาวเยอรมนี โดยพระที่นั่งได้ใช้ลักษณะทางสถาปัตยกรรมบาโรก (Baroque) และแบบอาร์ต นูโว (Art Nouveau) โดยจะเน้นความโมเดิร์น จึงเป็นอาคารที่ไม่เหมือนสถาปัตยกรรมในยุคเดียวกันค่ะ

       ที่ด้านหน้าของพระราชวังบ้านปืน ประดิษฐาน รูปปั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นที่สักการะ ขอพรของประชาชน และนักท่องเที่ยวค่ะ

 

================

 

9. ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
หาดแสนสุขลำปำ พัทลุง

 

icosha / Shutterstock.com

 

        หาดแสนสุขลำปำ เป็นที่เที่ยวอีกแห่งในพัทลุง มีลักษณะเป็นแหลมยาวที่ด้านหนึ่งติดทะเลสาบสงขลา อีกด้านจะเป็นคลองลำปำค่ะ ที่นี่มีทั้งหาดทรายสวยๆ ให้เดินเล่น มองเห็นวิวทิวสนบรรยากาศดี ริมทะเลสาบสงขลาร่มรื่น อีกทั้งยังเป็นจุดที่สามารถพบเห็นโลมาหัวบาตรได้อีกด้วย

       นอกจากความสวยงามของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังมี ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานอยู่เพื่อน้อมรำลึกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสพัทลุง เมื่อปี 2432 และเทิดพระเกียรติ

 

 • ที่อยู่ : หาดแสนสุขลำปำ สนามหน้าเมือง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/3xM46zhUnF3NBtwD7
 • เปิดให้เข้าชม : 06.00-20.00 น.
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : -

================

 

10. อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 พิพิธภัณฑ์เรือหลวงพงัน
หาดท้องศาลา เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี

 

Phurinee Chinakathum / Shutterstock.com

 

       หาดท้องศาลา เกาะพะงัน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกอีกจุดหนึ่งที่สวยงามมากๆ บนเกาะพะงัน ด้านหน้าของหาดเป็นสถานที่ตั้งของ เรือหลวงพงัน ซึ่งปลดประจำการและนำมาตั้งไว้เป็นอนุสรณ์สถาน และมี พิพิธภัณฑ์เรือหลวงพงัน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าชม

       ใกล้ๆ กันนั้นจะมี อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อีกทั้งพระองค์ยังได้เคยได้เสด็จประพาสเกาะพะงันถึง 14 ครั้งอีกด้วย ตรงจุดนี้จึงเป็นสถานที่ที่มีประชาชนมาสักการะ น้อมรำลึกถึงพระองค์นั่นเอง

 

 • ที่อยู่ : ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/R2jkHS33kSzYusbb9
 • เปิดให้เข้าชม : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวัน
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : -

 

รวมที่เที่ยว ที่พัก อัพเดทเทรนด์ ฟินทั่วไทยและต่างประเทศ

อ่านง่าย สบายกว่าที่เคย! บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี

ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!