TrueID

เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2564 แบบ New Normal อิ่มบุญแบบออนไลน์ 🕯️

เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2564 แบบ New Normal อิ่มบุญแบบออนไลน์ 🕯️
เอิงเอย
24 กุมภาพันธ์ 2564 ( 11:20 )
18.9K
3

      เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงจัดกิจกรรม เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2564 ขึ้นในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา แบบวิถีใหม่ New Normal ขึ้นค่ะ

 

เวียนเทียนออนไลน์
วันมาฆบูชา 2564

 

     โดยพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.มาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์.com เพื่อเวียนเทียนในวันมาฆบูชาปีนี้ 🕯️ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่วัด ให้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ได้ ตั้งแต่วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2564 ค่ะ นอกจากการร่วมเวียนเทียนแล้ว ยังมีกิจกรรม ฟังเทศน์ออนไลน์ พร้อมกันทั่วโลกอีกด้วย

 

      สำหรับใครที่สะดวกไปเวียนเทียนที่วัด ขอให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งหรือมาตรการป้องกันโรคของแต่ละพื้นที่ และขอให้วัดดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และให้จัดให้เวียนเทียนเป็นรอบๆ ไป ตามจำนวนที่เห็นว่าเหมาะสม หรือกำหนดจุดยืนประกอบพิธีในวันดังกล่าวตามความเหมาะสมค่ะ

 

 

วันมาฆบูชา ที่น่าสนใจอื่นๆ