รีเซต

เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2565 ปฏิบัติธรรมออนไลน์ แบบ New Normal อิ่มบุญแบบออนไลน์ 🕯️

เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2565 ปฏิบัติธรรมออนไลน์ แบบ New Normal อิ่มบุญแบบออนไลน์ 🕯️
เอิงเอย
10 กุมภาพันธ์ 2565 ( 18:32 )
28.4K
3

      เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ชวนพุทธศาสนิกชนร่วม เวียนเทียน กันในกิจกรรม เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2565 🕯️ ในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา แบบวิถีใหม่ New Normal และยังมี กิจกรรม ปฏิบัติธรรมออนไลน์ อีกด้วย

 

Angyalosi Beata / Shutterstock.com

เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2565

 

     โดยพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เวียนเทียนออนไลน์.com เพื่อเวียนเทียนในวันมาฆบูชาปีนี้ 🕯️และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่วัด ให้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ได้ โดยเราจะสามารถเลือกสถานที่เวียนเทียนได้ค่ะ ทั้ง วัดในประเทศไทย และวัดไทยในต่างประเทศ ซึ่งจะเปิดระบบพร้อมกันทั่วโลกให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาตั้งแต่ 11.09 น. เป็นต้นไป

 

 

      สำหรับ กิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์ เราจะสามารถร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ ไปพร้อมๆ กัน โดยมีให้เลือกปฏิบัติตั้งแต่ บทสวดทำวัตรเช้า บทสวดทำวัตรเย็น บทสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ฝึกการนั่งสมาธิเบื้องต้น มีกิจกรรมฟังเทศน์จากพระนักเทศน์วัดต่างๆ และข้อมูลความรู้ในทางพุทธศาสนาที่เข้าใจง่ายอีกด้วย

 

 

      สำหรับใครที่สะดวกไปเวียนเทียนที่วัด ขอให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งหรือมาตรการป้องกันโรคของแต่ละพื้นที่ และขอให้วัดดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และให้จัดให้เวียนเทียนเป็นรอบๆ ไป ตามจำนวนที่เห็นว่าเหมาะสม หรือกำหนดจุดยืนประกอบพิธีในวันดังกล่าวตามความเหมาะสมค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/WianTianOnline

 

 

วันมาฆบูชา ที่น่าสนใจอื่นๆ