รีเซต

ที่เที่ยวสวยกรุงเทพ โลหะปราสาท หนึ่งเดียวในโลก ที่ วัดราชนัดดารามวรวิหาร สถาปัตยกรรมสวยอลังการ

ที่เที่ยวสวยกรุงเทพ โลหะปราสาท หนึ่งเดียวในโลก ที่ วัดราชนัดดารามวรวิหาร สถาปัตยกรรมสวยอลังการ
Travel TrueID
14 กุมภาพันธ์ 2564 ( 09:00 )
19.4K

       นอกจากความสวยงาม และเก่าแก่ของ วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดสวยในกรุงเทพ ที่น่าแวะไปไหว้พระกันแล้ว อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ในวัดราชนัดดารามแห่งนี้ก็คือ โลหะปราสาท หนึ่งเดียวในโลก นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้น ตามเราไป เที่ยวกรุงเทพ แวะชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมสวยอลังการในบ้านเรา ที่ไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่นี่กันสักครั้งค่ะ

เดินชม วัดสวย ที่เที่ยวกรุงเทพ
โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร

 

       โลหะปราสาท นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น เจดีย์ประธาน ของวัดราชนัดดารามนั่นเอง คำว่า โลหะปราสาท (Lohaprasada) เป็นชื่อดั้งเดิมของอินเดียที่เรียกมาแต่ครั้งพุทธกาลค่ะ ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ให้ความหมายว่า "ตึกที่มียอดเป็นโลหะ" นั่นเอง

 

       เมื่อเดินออกมาจากพระอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหาร มาทางด้านหลังจะเห็น "โลหะปราสาท" ตั้งตระหง่านอยู่ โดยคนไทยสามารถเข้าชมได้ฟรี ไม่เสียค่าเข้าชมค่ะ

       เราสามารถซื้อดอกไม้ธูปเทียน ดอกไม้ สักการะทางด้านหน้า และด้านล่างจะเป็น นิทรรศการโลหะปราสาท ที่เล่าเรื่องราวการก่อสร้าง ประวัติ และข้อมูลที่น่าสนใจ รวมทั้งมีมุมสงบสำหรับคนที่อยากมาสงบจิตสงบใจ

 

 

      ตรงกลางของโลหะปราสาท จะมีบันไดเวียน ที่จะเป็นทางขึ้นและทางลง เพียงทางเดียวเท่านั้น ด้านบนจะมีชั้นที่สามารถออกมายังระเบียง เพื่อชมวิวสวยๆ ของกรุงเทพฯ โดยรอบ และนั่งสมาธิ สำหรับยอดของปราสาทนั้น ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ให้สักการะบูชา และสามารถชมทัศนียภาพ 360 องศา รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้อีกด้วย

 

ประวัติ โลหะปราสาท

       โลหะปราสาท แห่งนี้ เป็นโลหะปราสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทย และถือเป็นองค์ที่ 3 ของโลก สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โดยยอดปราสาทชั้น 7 เป็นนั้นประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ให้เราไปสักการะอีกด้วย

        โลหะปราสาทสร้างขึ้นตามประวัติพระพุทธศาสนา แห่งแรกที่อินเดีย ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพุทธกาล โดยนางวิสาขามหาอุบาสิกา บุตรีธนัญชัยเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี เป็นปราสาท 2 ชั้น 1,000 ห้อง ยอดปราสาททำด้วยทองคำ ที่ชื่อว่า "มิคารมาตุปราสาท"

 

 

       ส่วนหลังที่ 2 สร้างโดยพระเจ้าทุฏฐคามณี กษัตริย์แห่งกรุงอนุราธปุระลังกา ในราวปีพุทธศักราช 382 เป็นปราสาท 9 ชั้น 1,000 ห้อง มีความกว้างและความสูงแต่ละด้าน 100 ศอก หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดง ผนังเป็นไม้ประดับด้วยหินมีค่าและงาช้าง

 

       สำหรับโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร ในกรุงเทพฯ แห่งนี้ได้จำลองมาจากประเทศศรีลังกา เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2394 นับจากปีที่เริ่มก่อสร้างวัดราชนัดดารามได้ 5 ปี มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสตามโลหะปราสาทที่เมืองลังกา ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมสร้างตามแบบศิลปกรรมไทย โดยสร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น และมียอดปราสาท 37 ยอดด้วยกันค่ะ มีความหมายถึง โพธิปักขิยธรรม ในพระพุทธศาสนา 37 ประการ ซึ่งอาคารชั้นล่าง ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 5 จะเป็นคูหาและระเบียงรอบ ส่วนชั้นที่ 2 ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 6 ทำเป็นคูหาจตุรมุขมียอดเป็นบุษบกชั้นละ 12 ยอด และ ชั้นที่ 7 เป็นยอดปราสาทจตุรมุขสำหรับประดิษฐานพระบรมธาตุ 

       กลางปราสาทเป็นช่องกลวง ซึ่งมีบันไดเวียน 67 ขั้น เปิดให้เราสามารถเดินขึ้นไปชมวิวสวยๆ ของพระนครด้านบนได้นั่นเอง

 

มณฑปสีทอง ของโลหะปราสาท

 

      สำหรับโลหะปราสาทที่เราเห็นเป็น มณฑปสีทอง นี้ ไม่ได้เป็นสีแต่ดั้งเดิมของโลหะปราสาทค่ะ เป็นการบูรณะใหม่โดยกรมศิลปากรและวัดราชนัดดารามวรวิหารในปี พ.ศ.2555-2560 แต่เดิมนั้น โลหะปราสาท ได้รับการปรับปรุงหลายครั้ง และได้บูรณะครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จในสมัยพระราชปัญญาโสภณ (สุข ปุญญรํสี) เมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยโลหะปราสาทเป็นแบบก่อโบกปูนสีแดง มณฑปทาสีขาว ทั้งนี้ได้พยายามรักษาแบบแผนดั้งเดิมของโลหะปราสาทในสมัยรัชกาลที่ 3 ไว้ให้มากที่สุด

        เมื่อครั้งที่รัฐบาลจัดงานฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ พระเจดีย์บุษบกโลหะปราสาทเป็นพระราชพิธีแรก แห่งการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 และโครงการบูรณะโลหะปราสาทครั้งล่าสุด จึงได้เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2539

 

 

     ในปีนั้นเอง ได้มี พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรม ร่วมโครงการบูรณะโลหะปราสาท ได้ออกแบบวัสดุมุงและเครื่องประดับหลังคาเป็นโลหะและทองแดงรมดำ ทำให้ออกมาเป็นสีดำ เหมือนที่เราเคยเห็นภาพในตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ

       แต่ในปัจจุบันนี้โลหะปราสาทก็ได้บูรณะในปี พ.ศ.2555-2560 อีกครั้งอย่างที่ได้บอกไว้ข้างต้น ทำให้มี มณฑปสีทอง สวยงามดังที่เห็นนี้นั่นเอง

 

 

ข้อมูล โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพ

  • ที่อยู่ เลขที่ 70 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพ
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/op8LD29NMeXgavnv5
  • เปิดให้เจ้าชม : 09.00-17.00 น.
  • โทร : -
  • เว็บไซต์ : -