โลหะปราสาท หนึ่งเดียวในโลก ที่ยังคงอยู่ ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร

โลหะปราสาท หนึ่งเดียวในโลก ที่ยังคงอยู่ ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร
Travel TrueID
27 ตุลาคม 2558 ( 16:10 )
8.2K

หลังจากพาชม วัดราชนัดดารามวรวิหาร กันไปแล้ว วันนี้ขอพามาชมส่วนสำคัญ และจุดท่องเที่ยว ที่อยู่ในวัดราชนัดดารามแห่งนี้ "โลหะปราสาท" หนึ่งเดียวในโลก ที่ยังคงอยู่ ซึ่ง โลหะปราสาท ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเจดีย์ประธานของวัดราชนัดดารามนั่นเอง

คำว่า โลหะปราสาท (Lohaprasada) เป็นชื่อดั้งเดิมของอินเดีย เรียกมาแต่ครั้งพุทธกาล ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ให้ความหมายว่า ตึกที่มียอดเป็นโลหะ

ป้ายบอกทาง

เมื่อเดินออกมาจากพระอุโบสถ มาทางด้านหลังจะเห็น "โลหะปราสาท" ตั้งตระหง่านอยู่ สามารถเข้าชมได้ฟรี (สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าเข้าชม 20 บาทด้วย) ซึ่งสามารถซื้อดอกไม้ธูปเทียน ดอกไม้ สักการะทางด้านหน้า และด้านล่างจะเป็น "นิทรรศการ โลหะปราสาท" ที่เล่าเรื่องราวการก่อสร้าง ประวัติ และข้อมูลที่น่าสนใจ รวมทั้งมีมุมสงบสำหรับคนที่อยากมาสงบจิตสงบใจ

ตรงกลางของโลหะปราสาท จะมีบันไดเวียน ที่จะเป็นทางขึ้นและทางลง เพียงทางเดียวเท่านั้น ด้านบนจะมีชั้นที่สามารถออกมายังระเบียง เพื่อชมความงามโดยรอบ และนั่งสมาธิ ยอดปราสาทประดิษฐานพระบรามสารีริกธาตุ ให้สักการะบูชา และสามารถชมทัศนียภาพ 360 องศา รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้อีกด้วย

บันได ทางขึ้นและทางลง ทางเดียว

มองมุม 360องศาบนโลหะปราสาท

มองมุม 360องศาบนโลหะปราสาท

และก่อนจะกลับ อย่าลืมแวะชิมกาแฟและกินขนมที่ร้านกาแฟใต้ต้นเกดกันก่อนนะคะ

ประวัติของ โลหะปราสาท

โลหะปราสาท ตั้งอยู่ ณ ด้านตะวันตกของพระอุโบสถ วัดราชนัดดาราม ก่อสร้างขึ้นแทนการสร้างเจดีย์ โลหะปราสาท สร้างขึ้นตามประวัติพระพุทธศาสนา แห่งแรกที่อินเดีย สร้างขึ้นในสมัยพุทธกาล โดยนางวิสาขามหาอุบาสิกา บุตรีธนัญชัยเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี เป็นปราสาท 2 ชั้น 1,000 ห้อง ยอดปราสาททำด้วยทองคำ ที่ชื่อว่า "มิคารมาตุปราสาท" ส่วนหลังที่ 2 สร้างโดยพระเจ้าทุฏฐคามณี กษัตริย์แห่งกรุงอนุราธปุระลังกา ในราวปีพุทธศักราช 382 เป็นปราสาท 9 ชั้น 1,000 ห้อง มีความกว้างและความสูงแต่ละด้าน 100 ศอก หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดง ผนังเป็นไม้ประดับด้วยหินมีค่าและงาช้าง

โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร จำลองมาจากประเทศศรีลังกา มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสตามโลหะปราสาทที่เมืองลังกา ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมสร้างตามแบบศิลปกรรมไทย เป็นปราสาท 3 ชั้น (เป็นอาคาร 7 ชั้น) มียอด 37 ยอด หมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ ซึ่งอาคารชั้นล่าง ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 5 จะเป็นคูหาและระเบียงรอบ ส่วนชั้นที่ 2 ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 6 ทำเป็นคูหาจตุรมุขมียอดเป็นบุษบกชั้นละ 12 ยอด และ ชั้นที่ 7 เป็นยอดปราสาทจตุรมุขสำหรับประดิษฐานพระบรมธาตุ กลางปราสาทเป็นช่องกลวงจากฐานตลอดยอด มีซุงต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเป็นแกนกลาง เจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนขึ้น 67 ขั้น เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2394 นับจากปีที่เริ่มก่อสร้างวัดราชนัดดารามได้ 5 ปี แต่ก่อสร้างสำเร็จเป็นเพียงปราสาทโกลนก็สิ้นรัชกาล

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการก่อสร้างโลหะปราสาท จนมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประสิทธิ์สุตคุณ (แดง เขมทตฺโต) เจ้าอาวาส ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งตามแต่กำลังทุนทรัพย์ที่หาได้ โดยบูรณะตั้งแต่ชั้นบนลงมา คือ ทำพื้น ก่อมณฑปโบกปูนสีแดง ยกฉัตร ยอดเจดีย์ที่ชั้นบนสุดและชั้นที่ 2 ทั้งหมด ยังเหลือแต่ชั้นล่างสุดที่ไม่ได้บูรณะ

การบูรณะโลหะปราสาทครั้งใหญ่ ดำเนินการในสมัยพระราชปัญญาโสภณ (สุข ปุญญรํสี) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. 2506 ทั้งนี้ได้พยายามรักษาแบบแผนดั้งเดิมของโลหะปราสาทในสมัยรัชกาลที่ 3 ไว้ให้มากที่สุด นับว่าโลหะปราสาทได้บูรณปฏิสังขรณ์จนเสร็จสมบูรณ์ในครั้งนี้ โดยกรมโยธาเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบในครั้งนี้

เมื่อครั้งที่รัฐบาลจัดงานฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ พระเจดีย์บุษบกโลหะปราสาทเป็นพระราชพิธีแรก แห่งการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 และโครงการบูรณะโลหะปราสาทครั้งล่าสุด จึงได้เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2539

 

ติดตาม travel.truelife.com ได้อีกช่องทางที่

FB : Travel Truelife

ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และสุขภาพ

คลิกที่ http://travel.truelife.com

 

โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร

ที่อยู่ เลขที่ 70 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพ

เบอร์ติดต่อ : 02 221 0903

เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.

GPS : N 13° 45′ 20.088″ E 100° 30′ 17.0244″

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศาลารายข้างโลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม

ประวัติของโลหะปราสาท

โลหะปราสาท สร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็นโลหะปราสาทองค์แรก และองค์เดียวของไทย ถือเป็นองค์ที่ 3 ของโลก สร้างอยู่ในพื้นที่วัดราชนัดดารามวรวิหาร ยอดปราสาทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ “โลหะปราสาท” ที่ประเทศไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นโลหะปราสาทแห่งที่ 3 ของโลก โดย แห่งแรกอยู่ในประเทศอินเดีย แห่งที่ 2 อยู่ในประเทศศรีลังกา แต่ทั้งสองที่นั้นได้ถูกทำลายและหายไปแล้ว ปัจจุบันเหลืออยู่ ณ วัดราชนัดดาราวรวิหารเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง