เที่ยวเชียงใหม่ นอกจากไปสัมผัสอากาศหนาวๆ และธรรมชาติงดงามแล้ว อย่าลืมแวะไปทำบุญเสริมสิริมงคล ไหว้พระ เชียงใหม่ 9 วัดดังขอพรปังๆ รวยๆ รับ ปีใหม่ 2019 กันค่ะ ทริปเดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งบุญ

วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 

 

 

 

1. วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

พระธาตุดอยสุเทพ วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 


       วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญมาก เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ โดยจะต้องเดินขึ้นบันไดนาคเจ็ดเศียร 306 ขั้น ที่ทอดยาวถึงวัด

 

พระธาตุดอยสุเทพ วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 

       ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพ เป็นเจดีย์สีทองทรงเชียงแสนซึ่งภายในมีพระบรมสารีริกธาตุ และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม นอกจากนี้บริเวณลานเจดีย์ยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง

==================

 

 

 

 

2. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

 

วัดพระสิงห์ วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 

      วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญในประวัติศาสตร์แผ่นดินล้านนา ภายในวัดมีพระพุทธรูปสำคัญคือ พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร มีวิหารลายคำซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนังงดงาม

 

วัดพระสิงห์ วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 

      อุโบสถตกแต่งแบบศิลปะล้านนา หอไตรประดับด้วยรูปปูนปั้นเทวดา และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา นอกจากนี้พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะโรงอีกด้วย

================== 

 

3. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวง วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 

       วัดเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแสนเมือง และขยายขนาดให้สูงขึ้นและกว้างขึ้นกว่าเดิมในสมัยพระยาติโลกราช

 

วัดเจดีย์หลวง วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่      ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวทำให้ยอดเจดีย์หักโค่นลง ปัจจุบันมีความสูงคงเหลือ 40.8 เมตร ภายในวัดยังมีเสาหลักเมือง หรือเสาอินทขิล ประดิษฐานอยู่ในวิหาร ซึ่งในวันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปีจะมีประเพณีบูชาเสาอินทขิล เป็นงานบุญใหญ่

==================

 

 

 

 

4. วัดพระธาตุดอยคำ

 

วัดพระธาตุดอยคำ วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 

       วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงเพราะเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจ ซึ่งมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมากมายทึ่ศรัทธาต่างมากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมาก

 

วัดพระธาตุดอยคำ วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 

      นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่สายตา ก่อนที่จะลงจอดที่สนามบิน

==================

 

 

 

5. วัดพันเตา

 

วัดพันเตา วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 

      วัดพันเตา ตั้งอยู่ติดกับวัดเจดีย์หลวง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความงดงาม มีวิหารไม้สักขนาดใหญ่ซึ่งเดิมเป็นหอคำหรือคุ้มหลวงของพระเจ้าโหตรประเทศ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ซึ่งต่อมาในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ทรงศรัทธาและได้รื้อหอคำถวายแก่วัดพันเตาเป็นวิหารหอคำหลวง

 

วัดพันเตา วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 

      ภายในวิหารประดิษฐานพระเจ้าปันเตา พระพุทธรูปศิลปะล้านนา ด้านหลังเป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยม รายล้อมด้วยเหล่าเจดีย์งดงาม

==================

 

 

 

 

6. วัดอุโมงค์

 

วัดอุโมงค์ วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 

      วัดอุโมงค์ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์คืออุโมงค์ ซึ่งในสมัยพญากือนาได้สร้างขึ้นเพื่อถวายให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกใช้เป็นที่วิปัสสากรรมฐาน

 

วัดอุโมงค์ วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 

      ภายในอุโมงค์สามารถเดินทะลุถึงกัน มีช่องสำหรับจุดประทีปให้ความสว่าง สะดวกแก่พระเดินจงกรมและปฏิบัติธรรม ด้านบนอุโมงค์เป็นเจดีย์ทรงระฆังกลม ด้านหลังวัดเป็นสวนพุทธธรรมเงียบสงบร่มรื่นและสระน้ำใหญ่เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารปลาและดูนกได้

อ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ แอ่วเชียงใหม่ ไหว้พระ วัดอุโมงค์ วัดโบราณที่ปกคลุมไปด้วยมอส

==================

 

 

 

 

7. วัดสวนดอก

 

วัดสวนดอก วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 

      วัดสวนดอก สร้างขึ้นในสมัยพญากือนา ดิมเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ล้านนาไทย ภายในวัดมีสถาปัตกรรมสำคัญคือ เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลม กู่บรรจุอัฐิเจ้าตระกูล ณ เชียงใหม่ และวิหารโถง

 

วัดสวนดอก วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 

      นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าเก้าตื้อ ซึ่งพญาเมืองแก้วโปรดให้หล่อขึ้น เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ ศิลปะล้านนาผสมกับศิลปะสุโขทัย

==================

 

 

 

 

8. วัดเชียงมั่น

 

วัดเชียงมั่น วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 

      วัดเชียงมั่น คือวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่ เพราะเป็นวัดแรกที่พญามังรายสร้างขึ้นโดยทรงยกตำหนักเชียงมั่น ถวายเป็นพระอาราม

 

วัดเชียงมั่น วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 

      ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ คือพระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว และพระศิลาปางทรมานช้างนาฬาคีรี ศิลปะแบบอินเดีย โดยชาวล้านนามีประเพณีไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดแห่งนี้มาแต่อดีต อีกทั้งชื่อของวัดยังมีความหมายที่มีความเป็นสิริมงคล สื่อถึงความเจริญและมั่นคง

==================

 

 

 

 

9. วัดเจ็ดยอด

 

วัดเจ็ดยอด วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 

      วัดเจ็ดยอด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์คือเจดีย์เจ็ดยอด ซึ่งมีลักษณะคล้ายมหาวิหารโพธิที่พุทธคยาในประเทศอินเดีย ที่ฐานเจดีย์และด้านนอกประดับปูนปั้นรูปเทวดามีความงดงามมาก

 

วัดเจ็ดยอด วัดดัง เชียงใหม่ ปีใหม่

 

      นอกจากนี้ยังมีสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช และสัตตมหาสถาน คือสถานที่ในพุทธประวัติทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ โพธิบัลลังก์ อนิมิตเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อชปาลนิโครธเจดีย์ ราชายตนเจดีย์ ปัจจุบันเหลืออยู่ที่วัดเจ็ดยอดเพียงสามแห่งคือ อนิมิตเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ และมุจจลินทเจดีย์

 

 

สุขพิเศษรับปีใหม่ ทรูพอยน์สอยดาว
ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note 9 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
เพียงโหลดแอปทรูไอดี รับฟรี 50 ทรูพอยท์
ใช้แค่ 9 ทรูพอยท์ ลุ้นรับฟรีของขวัญปีใหม่

วันนี้-27 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น!
รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2Lit96E

 

 

 

ที่เที่ยวเชียงใหม่ ที่น่าสนใจอื่นๆ

12 ที่พักใกล้ม่อนแจ่ม เชียงใหม่
วิวสวยแจ่ม น่าไปนอนชิล

11 ที่เที่ยวเชียงใหม่ ถ่ายรูปสวย
สุดม่วนใจ๋ ชวนเพื่อนไปอัพไอจี

 

 

 

อัพเดทที่พักสุดชิล ที่เที่ยวสุดมันส์ ที่กินสุดฮิป

ติดตาม travel.trueid.net ได้ที่

 

 

 

Tags

จัดอันดับที่เที่ยวไทย ทำบุญ ปีใหม่ ภาคเหนือ วัด เชียงใหม่ ไหว้พระ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Top