เส้นทาง ไหว้พระ 9 วัด สมุทรสงคราม เป็นอีกหนึ่งเส้นทางทำบุญที่เราอยากจะแนะนำ เพราะนอกจากจะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ และมีที่เที่ยวชื่อดังอย่างอัมพวาแล้ว สมุทรสงครามยังมีวัดสวยๆ น่าไปไหว้พระทำบุญอยู่หลายแห่ง สามารถจัดทริปแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือไปทำบุญพร้อมเที่ยวแล้วพักสักคืนก็ได้เช่นกัน จัดทริปไหว้พระครั้งหน้า อย่าลืมไปเส้นทางสมุทรสงครามกันดู

 

1.วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือ วัดบ้านแหลม

Samut Songkhram

Bubbers BB / Shutterstock.com

          เริ่มต้นด้วยการสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมที่วัดบ้านแหลม เพราะเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของสมุทรสงคราม วัดบ้านแหลมนั้นในอดีตชื่อวัดศรีจำปา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านอาศัยวัดนี้เป็นที่หนีภัยสงครามพม่า ภายหลังบูรณะเปลี่ยนเป็นชื่อวัดบ้านแหลม ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวรวิหาร และได้รับพระราชทานนามว่าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

            สำหรับหลวงพ่อบ้านแหลม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย-อยุธยาตอนต้น เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะปิดทองจะเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ถ้ามาเมืองสมุทรสงครามแล้วไม่ได้มานมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม ก็เหมือนมาไม่ถึง

 

====================

 

2.วัดบางกะพ้อม

          วัดบางกะพ้อมเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา อาคารวิหารมีความงดงามโดยได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมจีน ตามแบบศิลปะพระราชนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คือไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์

          ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองขนาดใหญ่ ส่วนผนังวิหารเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นปูนปั้น มีความสวยงามและแตกต่างจากวัดแห่งอื่น นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อของหลวงพ่อคง อดีตเจ้าอาวาสผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัด จึงไม่ควรพลาดการมาสักการะปิดทองเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

====================

 

3.วัดบางแคน้อย

Samut Songkhram

Sarunyu L / Shutterstock.com

          วัดบางแคน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ภายในอุโบสถของวัดแห่งนี้เป็นไม้แกะสลักเรื่องราวของทศชาติชาดก โดยช่างฝีมือจากเพชรบุรี มีความวิจิตรงดงามและมีคุณค่าทางศิลปะอย่างยิ่ง

          รวมถึงประดิษฐานพระพุทธสมุทร ศรีพิชัยวิสุทธิมุนี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีกุฏิทรงไทยอายุมากกว่า 130 ปี ซึ่งมีการคงรูปแบบการสร้างไว้ได้อย่างดี นอกจากนี้ยังประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนบุษบงแท่นวชรอาสน พร้อมพระอสีติมหาสาวกทั้ง 80 พระองค์

 

====================

 

4.วัดบางแคใหญ่

          ชมพระอุโบสถอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ที่วัดบางแคใหญ่ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2357 โดยเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์) ส่วนของอุโบสถนั้นภายในประดิษฐานหลวงพ่อศรีสมุทรพุทธโคดม โดยมีพระอัครสาวกขนาบซ้ายขวา บานหน้าต่างและบานประตูเป็นบานไม้แกะสลักงดงาม

          ภายในวัดยังมีสิ่งน่าสนใจอีกคือ ธรรมเจดีย์ 7 องค์ มีกำแพงแก้วล้อมรอบ หอระฆังตรงซุ้มประตูระเบียงคตอุโบสถ และภาพจิตรกรรมฝาผนังในกุฏิสงฆ์ ที่เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาว

 

====================

 

 

5.วัดบางกุ้ง

Samut Songkhram

Blanscape / Shutterstock.com

          เรียกได้ว่าเป็น Unseen Thailand ที่ห้ามพลาด หากมีโอกาสไปเที่ยวสมุทรสงคราม ต้องไปวัดบางกุ้ง วัดแห่งนี้มีความงดงามมหัศจรรย์อยู่ที่โบสถ์เก่าแก่ ที่ถูกปกคลุมด้วยต้นโพธิ์ขนาดใหญ่และรากไทร ภายในประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมณีนิล หรือหลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติ

         ส่วนด้านหน้าของโบสถ์มีศิลปะรูปปูนปั้นลวดลายพฤกษาประดับด้วยเครื่องถ้วย ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีความสวยงามมาก

 

====================

 

6.วัดอัมพวันเจติยาราม

          วัดอัมพวันเจติยาราม เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สิ่งที่น่าสนใจของวัดคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้เขียนขึ้นตามแบบรัตนโกสินทร์อันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และบทพระราชนิพนธ์ต่างๆ

         นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมบริเวณระหว่างช่องประตูด้านล่างเป็นภาพการเสด็จพระราชดำเนิน เลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค รวมทั้งกุฏิใหญ่ พระที่นั่งทรงธรรม พระตำหนัก พระวิหาร พระบรมรูปรัชกาลที่ 2 ซึ่งล้วนสะท้อนศิลปะและสถาปัตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแทบทั้งสิ้น

 

====================

 

7.วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

          วัดภุมรินทร์กุฎีทอง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ภายในมีกุฎีทองสร้างด้วยไม้สัก ซึ่งจากประวัติวัดระบุว่ากุฎีทองหลังนี้ บิดาของคุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 1) เป็นผู้สร้างถวาย

         นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์วัดภุมรินทร์และอุทยานการศึกษา ภายในเก็บรวบรวมวัตถุโบราณต่างๆ เช่น โถลายคราม หนังสือไทย และเครื่องทองเหลือง รวมถึงตลาดนัดวัดภุมรินทร์ในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ สามารถแวะมาไหว้พระทำบุญ แล้วเดินเลือกซื้อสินค้าเกษตรจากชาวบ้าน

 

====================

 

8.วัดจุฬามณี

Samut Songkhram

          วัดจุฬามณี ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองอัมพวา เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา มีอุโบสถจตุรมุขหินอ่อนที่มีความสวยงาม ปูด้วยหินหยกสีเขียวจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ภายประดิษฐานพระประธานบนฐานสูง บานหน้าต่างด้านนอกลงรักฝังมุกเป็นภาพตราพระราชลัญจกร ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน พระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

          ตลอดจนภาพเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นต่างๆ นอกจากนี้บริเวณฝาผนังโดยรอบพระอุโบสถ ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและนิทานชาดกที่ประณีต ฝีมือของจิตรกรหญิงนิตยา ศักดิ์เจริญ ซึ่งใช้เวลาในการวาดนานถึง 6 ปี

 

====================

 

9.วัดศรัทธาธรรม หรือ วัดมอญ

          วัดศรัทธาธรรม เป้นวัดที่มีอุโบสถหลังไม้สักทองฝังมุกแท้ ซึ่งเป็นรูปเรือสำเภาลายรดน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย โดยฐานของอุโบสถนั้นเป็นปูนโค้งทรงสำเภา ด้านนอกมีเสาระเบียงฝังมุกลายไทย ผนังฝังด้วยเปลือกหอยมุกเป็น ลายเทพนมอันประณีต ส่วนเครื่องบนประดับช่อฟ้าใบระกาที่กลางหน้าบันทั้งสองด้าน จำหลักลายหงส์ภายใต้เศวตฉัตร อยู่บนพื้นลายกระหนกเปลว

           ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชหน้า เป็นพระประธาน นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นของพระเกจิชื่อดังต่างๆ ทั่วเมืองไทย เช่น หลวงปู่ทวด หลวงปู่ขาวมหาสิทธิโชค หลวงพ่อชุบ ฯลฯ ให้ประชาชนได้สักการะบูชา

 

 

อัพเดทที่พักสุดชิลล์ ที่เที่ยวสุดมันส์ ที่กินสุดฮิป 

ติดตาม travel.trueid.net ได้ที่


Facebook

Twitter


TrueID Application

Add friend ที่ ID : @TrueID

Tags

วัด สมุทรสงคราม เที่ยวใกล้กรุงเทพ ไหว้พระ9วัด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Top