สหรัฐอเมริกา อีกประเทศน่าเที่ยวที่แม้จะอยู่ห่างไกลไปอีกซีกโลก แต่ก็คุ้มค่าที่จะลองไปสักครั้ง และแน่นอนว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปีนั้นมีมากมายจริงๆ (ยังไม่รวมนักเรียน นักศึกษาอีกเยอะ) เหตุนี้เองทางสถานทูตจึงมีการอนุญาตให้ ยกเว้นการสัมภาษณ์ ได้ในบางกรณี สำหรับผู้สมัครที่ต้องการต่อวีซ่าประเภท B1/B2, C1, C1/D, F, J หรือ M และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของทางสถานทูต โดยที่ผู้สมัครสามารถยื่น ขอวีซ่า สหรัฐผ่านทางไปรษณีย์ได้ (ดูข้อมูลจุดรับยื่นเอกสารได้ที่นี่) แบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้

 

Visa America t

1.การยกเว้นสัมภาษณ์วีซ่าสำหรับผู้ที่เคยมีวีซ่ามาแล้ว

สำหรับผู้ที่เคยมีวีซ่าอเมริกามาแล้ว สามารถยื่นคำร้องผ่านทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องสัมภาษณ์ และมีคุณสมบัติครบ 8 ข้อต่อไปนี้

 

1.1 มีวีซ่าประเภท B1/B2, C1, C1/D, F, M หรือ J ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ หมดอายุแล้วไม่เกิน 48 เดือน (ไม่เกิน 4 ปี) ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการต่อวีซ่าประเภทอื่นๆ จะต้องทำนัดเพื่อมาเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าตามปรกติ

 

1.2 จะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่สมัคร

 

1.3 ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และสัญชาติที่ระบุอยู่บนหนังสือเดินทางจะต้องตรงตามข้อมูลในวีซ่าสหรัฐฯ ที่เคยได้รับในครั้งก่อน *หากมีการเปลี่ยนชื่อหลังจากได้รับวีซ่าในครั้งที่ผ่านมา ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อที่ออกโดยหน่วยงานราชการมาด้วย*

 

1.4 จะต้องเคยทำการสแกนลายนิ้วมือครบทั้ง 10 นิ้วที่สถานทูต หรือ สถานกงสุล ระหว่างที่เข้ารับสัมภาษณ์วีซ่าครั้งก่อน *สถานทูต และสถานกงสุลสหรัฐฯ เริ่มทำการสแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2007 นั่นแปลว่าหากคุณเคยได้รับการอนุมัติวีซ่าก่อนวันดังกล่าว จะไม่ตรงตามคุณสมบัติข้อนี้

 

1.5 ผู้สมัครมีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทเดียวกับวีซ่าที่เคยได้รับในครั้งที่ผ่านมา
เพิ่มเติม สำหรับการต่อวีซ่าประเภท F และ M ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

(ก) เข้ารับการศึกษาในคอร์สเดิมที่สถาบันการศึกษาแห่งเดิมหรือแห่งใหม่ หรือ
(ข) เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิม ในคอร์สเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียนใหม่

 

– สำหรับการสมัครวีซ่าประเภท J หมายเลข SEVIS ของท่านจะต้องเป็นหมายเลขเดียวกับที่เคยได้รับอนุมัติจากวีซ่าในครั้งที่ผ่านมา

– สำหรับผู้ที่ยื่นต่อวีซ่าลูกเรือ (C1/D) จะต้องแนบใบรับรองการทำงานจากบริษัทมาด้วย

– สำหรับผู้สมัครที่อายุน้อยกว่า 14 ปี จะต้องแนบสำเนาใบสูติบัตร และ สำเนาหน้าวีซ่า B1/B2 (ท่องเที่ยว) ของบิดาหรือมารดา หรือของผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายมาด้วย

 

 

1.6 ผู้สมัครจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูต หรือ สถานกงสุล แห่งเดิมที่เคยได้รับอนุมัติวีซ่าในครั้งก่อน (สถานทูตสหรัฐประจำกรุงเทพฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ประจำเชียงใหม่)

 

1.7 บนวีซ่าที่เคยได้รับจะต้องไม่มีคำว่า “Clearance Received” หรือ “Waiver granted” ระบุอยู่

 

1.8 หนังสือเดินทางและ/หรือวีซ่าที่เคยได้รับจะต้องไม่เคยสูญหาย หรือถูกขโมย

 

 

2. การยกเว้นสัมภาษณ์วีซ่าสำหรับเด็ก และผู้สูงอายุ
ผู้สมัครที่มีอายุ ต่ำกว่า 14 ปี หรือ มากกว่า 80 ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

– ต้องการจะยื่นขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ (B1/B2)
– ขณะนี้อยู่ในประเทศไทย
– เลือกตอบ “ไม่” (NO) ในทุกข้อที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและประวัติตอนกรอกแบบฟอร์ม DS-160
– มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
– ไม่ได้เกิด หรือถือหนังสือเดินทางของประเทศเกาหลีเหนือ ซูดาน ซีเรีย อิรัก หรือ คิวบา
– ไม่เคยถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

 

*คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครวีซ่าที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี*
-พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างน้อย 1 คน ต้องมีวีซ่า ท่องเที่ยวธุรกิจ (B1/B2) ที่ยังไม่หมดอายุ
-ต้องแนบสำเนาหน้าวีซ่าของผู้ปกครองและสำเนาใบเกิดของเด็กมากับใบคำร้องขอวีซ่าของเด็กด้วย
-พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง ตามกฎหมายจะต้องไม่เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ

 

 

บทความน่าสนใจ

ขึ้นแล้ว! วีซ่า ออสเตรเลีย ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมวีซ่า มีผล 1 กรกฎาคม 2559

 

 

9 ประเทศพาแฟนเที่ยว ไม่ต้องง้อ วีซ่า

 

 

ข้อมูล : ustraveldocs, adapt

 

 

ภาพ: ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock ลิขสิทธิ์ภาพขอสงวนเฉพาะสำหรับงานบทความใน “ทรูไลฟ์” และ “H Travel” เท่านั้น ห้ามไม่ให้นำภาพไปเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นโดยเด็ดขาด

 

 

ติดตาม travel.truelife.com อีกช่องทางที่

ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com

Tags

ทิปส์ท่องเที่ยว พาสปอร์ต วีซ่า อเมริกา เที่ยวต่างประเทศ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Top