ถ้าพูดถึง อยุธยา หลายๆ คนคงจะนึกถึงเมืองเก่า โบราณสถานสวยๆ และแน่นอนอีกอย่างที่ต้องคิดถึงกันก็คือ วัดสวยๆ รอบเมืองค่ะ เพราะที่นี่มีวัดเยอะมากๆ เพราฉะนั้นวันนี้ตามเรามาเที่ยวอยุธยากับ 12 วัดสวย อยุธยา เที่ยวใกล้กรุงเทพ เช้าไปเย็นกลับ ไหว้พระดีต่อใจ กันได้เลยจ้า

 

วัดสวย อยุธยา

 

 

 

วัดใหญ่ชัยมงคล

 

วัดสวย วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

Diego Fiore / Shutterstock.com

 

       วัดใหญ่ชัยมงคล ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสวย แลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดอยุธยาเลยก็ว่าได้ค่ะ วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์องค์ใหญ่ ที่เชื่อกันว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายค่ะ และด้านในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่อีกด้วย

 

วัดสวย วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

 

       นอกจากนี้แล้วภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระนอนที่วิหารพระพุทธไสยาสน์ และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทุกคนเคารพนับถือ และไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล

 

ที่อยู่ : ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

======================

 

 

 

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

 

วัดสวย วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยุธยา

Stefano Ember / Shutterstock.com

 

        วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยู่ไม่ไกลจากวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะ เป็นวัดสวยอยุธยา เก่าแก่และสำคัญที่ต้องมาให้ได้สักครั้ง ภายในประดิษฐาน พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต หรือ เจ้าพ่อซำปอกง พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยา และยังเป็นที่สักการะนับถือทั้งคนไทย และคนไทยเชื้อสายจีน

 

วัดสวย วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยุธยา

 

       ในทุกๆ ปีจะมีการจัดงานสรงน้ำและห่มผ้าถวายในช่วงประมาณเดือนเมษายน จะมีการสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าห่มผืนใหม่ให้องค์พระ และผ้าผืนเก่าที่ใช้มาตลอด 1 ปีนั้นจะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ แจกจ่ายให้ผู้คนนำไปบูชา

 

ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

======================

 

 

 


วัดพุทไธศวรรย์

 

วัดสวย วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา

 

        วัดพุทไธศวรรย์ เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียง ตามตำนานเล่าว่า วัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) หลังสถาปนากรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ปรางค์ประธาน องค์ใหญ่ศิลปะแบบขอม และพระตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

 

วัดสวย วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา

 

       ในประวัติศาสตร์ตอนเสียกรุงฯ ในปี พ.ศ. 2310 วัดพุทไธศวรรย์เป็นอีกวัดหนึ่งที่ไม่ถูกข้าศึกทำลายเหมือนวัดอื่นๆ ทำทุกวันนี้จึงยังมีโบราณสถานไว้ชมอีกมากมายค่ะ

ดูรีวิวเต็มๆ ที่ แต่งชุดไทย ไปวัดไชยวัฒนาราม วัดพุทไธศวรรย์ 

 

ที่อยู่ : ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

======================

 

 

 


วัดไชยวัฒนาราม

 

วัดสวย วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา

 

        วัดไชยวัฒนาราม เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ.2173 เป็นวัดหลวงที่มีความสำคัญมากๆ เพราะเป็นวัดที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์ และยังเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ด้วย

 

วัดสวย วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา

 

        จุดน่าสนใจ และสวยงามของวัดก็คือ ระเบียงคด เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างเมรุแต่ละเมรุเอาไว้ โดยรอบฐานประทักษิณซึ่งแต่เดิมจะมีหลังคารอบๆ ที่บริเวณระเบียงคดนี้จะมีพระพุทธรูป ปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ รวมทั้งหมด 120 องค์ ปัจจุบันเหลือที่ยังมีพระเศียรอยู่ 2 องค์ค่ะ

ดูรีวิวเต็มๆ ที่ แต่งชุดไทย ไปวัดไชยวัฒนาราม วัดพุทไธศวรรย์ 

 

ที่อยู่ : ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

======================

 

 

 

วัดพระศรีสรรเพชญ์

 

วัดสวย วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา


       วัดพระศรีสรรเพชญ์ สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2035 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวัง คือเป็นวัดที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงของพระนครศรีอยุธยาในสมัยอดีตนั่นเอง เป็นวัดประจำวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ เลยทีเดียวค่ะ

 

วัดสวย วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา

 

       จุดที่น่าสนใจ และสำคัญคือ เจดีย์ทรงลังกา จำนวน 3 องค์ที่วางตัวเรียงยาว ซึ่งบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

 

ที่อยู่ : ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

======================

 

 

 


วัดมหาธาตุ

 

วัดสวย วัดมหาธาตุ อยุธยา

 

       วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่จัดอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะ ที่นี่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย สร้างในสมัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ขุนหลวงพะงั่ว เมื่อปี พ.ศ. 1917 แต่แล้วเสร็จ และสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จในสมัยสมเด็จพระราเมศวร

 

วัดสวย วัดมหาธาตุ อยุธยา

 

       สิ่งที่น่าสนใจในวัดมหาธาตุก็คือ เศียรพระพุทธรูปในรากไม้ ที่มีอายุกว่าร้อยปีอยู่ที่วิหารเล็ก ซึ่งมีรากไม้แผ่รากขึ้นเกาะเต็มผนัง รากไม้ส่วนหนึ่งได้ล้อมเศียรพระพุทธรูปไว้ เป็นจุด Unseen Thailand อีกหนึ่งที่เลยทีเดียวค่ะ

ดูรีวิวเต็มๆ ที่ ทริปไหว้พระวันหยุด! วัดมหาธาตุ อยุธยา เที่ยวใกล้กรุงเทพ ชมเศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ 

 

ที่อยู่ : ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

======================

 

 

 

วิหารพระมงคลบพิตร

 

วัดสวย วิหารพระมงคลบพิตร อยุธยา

 

       วิหารพระมงคลบพิตร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นช่วงแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นวัดเก่าแก่ในเขตกำแพงเมืองที่สวยงาม และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ภายในวิหารมี พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ที่สวยงาม หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์องค์เดียวในประเทศไทย แม้จะได้รับความเสียหายในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมด

 

วัดสวย วิหารพระมงคลบพิตร อยุธยา

 

ที่อยู่ : ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

======================

 

 

 


วัดราชบูรณะ

 

วัดสวย วัดราชบูรณะ อยุธยา

 

       วัดราชบูรณะ สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือเจ้าสามพระยา ในปี พ.ศ. 1967 เป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุดในอยุธยา โบราณสถานสำคัญในวัดก็คือ พระปรางค์วัดราชบูรณะ ซึ่งมีมีกรุใหญ่และลึก ทั้งหมด 3 ห้องใหญ่ๆ เรียงกันลงไป ห้องที่อยู่ในสุด เป็นห้องที่สำคัญที่สุด บรรจุพระบรมธาตุ ซึ่งเก็บรักษาอย่างดีในเจดีย์ทองคำและรอบๆ ยังเต็มไปด้วยพระพุทธรูปต่างๆ

 

วัดสวย วัดราชบูรณะ อยุธยา

 

ที่อยู่ : ถนนชีกุน ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

======================

 

 

 


วัดธรรมิกราช

 

วัดสวย วัดธรรมิกราช อยุธยา

 

       วัดธรรมิกราช ที่นี่เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่พระมหากษัตริย์เสด็จมาฟังธรรมกันประจำในวันพระ สร้างขึ้นโดย พระยาธรรมิกราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง ที่นี่ยังเป็นสถานที่สอบเปรียญธรรมสำหรับพระสงฆ์ในสมัยโบราณอีกด้วย

 

วัดสวย วัดธรรมิกราช อยุธยา

 

        จุดเด่นที่สำคัญคือ เป็นวัดที่มีการพบเศียรพระธรรมิกราชซึ่งนับเป็นเศียรพระพุทธรูปสำริดที่มีขนาดใหญ่สุด และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และเจดีย์ทรงกลมที่มีปูนปั้นรูปสิงห์ล้อมที่หาชมได้ยาก

 

ที่อยู่ : ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

======================

 

 

 

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

 

วัดสวย วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อยุธยา

FS11 / Shutterstock.com

 

       วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีพระปรางค์เป็นประธานของวัด สถานที่สำคัญภายในวัดคือ พระประธานในพระอุโบสถ ที่มีแท่นฐานผ้าทิพย์ปูนปั้น ประณีตงดงาม ใบเสมาของพระอุโบสถเป็นใบเสมาคู่แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง

 

วัดสวย วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อยุธยา

topten22photo / Shutterstock.com

 

ที่อยู่ : 33/5 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

======================

 

 

 

วัดมเหยงคณ์

 

วัดสวย วัดมเหยงคณ์ อยุธยา

 

       วัดมเหยงคณ์ สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา ภายในวัดมเหยงคณ์ มีพระอุโบสถ ตั้งอยู่บนฐานสูง 2 ชั้นลดหลั่นกัน จึงนับได้ว่าที่นี่เป็นพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยา นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์ฐานช้างล้อมซึ่งเป็นเจดีย์องค์ประธานของวัดมเหยงคณ์อีกด้วย

 

วัดสวย วัดมเหยงคณ์ อยุธยา

 

ที่อยู่ : ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

======================

 

 

 

วัดโลกยสุธาราม

 

วัดสวย อยุธยา

 

        วัดโลกยสุธาราม สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางในสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช (พระราชบิดาเจ้าสามพระยา) เมื่อปี พ.ศ.1995 จุดเด่นของวัดก็คือ พระพุทธไสยาสน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง จึงมักมีนักท่องเที่ยวมาสักการะพระพุทธไสยาสน์อยู่เสมอ

 

วัดสวย อยุธยา

 

ที่อยู่ : ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ร้านอาหารอยุธยา ที่น่าสนใจอื่นๆ

กุ้งเผา เจ้าเด็ด รวม 10 ร้านกุ้งเผา อยุธยา
น้ำจิ้มแซ่บ ใกล้กรุงเทพ

10 คาเฟ่ ร้านกาแฟ อยุธยา น่านั่งชิล
ถ่ายรูปสวย ไหว้พระเมืองเก่า ใกล้กรุงเทพ

 

อัพเดทที่พักสุดชิล ที่เที่ยวสุดมันส์ ที่กินสุดฮิป

ติดตาม travel.trueid.net ได้ที่

 

 

 

Tags

ที่เที่ยวถ่ายรูป ภาคกลาง วัด วัดสวย อยุธยา เที่ยวใกล้กรุงเทพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Top