วิธีจองและซื้อตั๋วรถไฟ ออนไลน์ สะดวก ง่าย เที่ยวได้เลย!

          การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการจองและซื้อตั๋วโดยสารผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยระบบ E-Ticket (e-TSRT) ผ่านหน้าเว็บไซต์การรถไฟฯ www.railway.co.th หรือ www.thairailwayticket.com ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตได้ทันที

 

เงื่อนไขการจองและซื้อตั๋วรถไฟผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-TSRT)

          • ผู้โดยสารต้องสมัครสมาชิกที่ระบบ e-TSRT ก่อนเพื่อใช้ในการสำารองที่นั่ง

          • ระยะเวลาการจำาหน่ายตั๋วและสำรองที่นั่งล่วงหน้าไม่เกิน 60 วัน

          • สามารถสำรองที่นั่งก่อนขบวนรถออก 2 ชั่วโมง

          • ให้บริการเฉพาะขบวนรถเชิงพาณิชย์ใน 3 เส้นทาง (ไม่รวมขบวนรถนำเที่ยว) ดังนี้ – เส้นทางสายเหนือ – เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ – เส้นทางสายใต้

          • ให้บริการเฉพาะตั๋วผู้ใหญ่ (เต็มราคาที่ไม่ใช้สิทธิ์ลดราคาใดๆ) และตั๋วเด็ก (มีสิทธิ์ลดราคา 50% และมีส่วนสูงตั้งแต่ 100 เซนติเมตร ขึ้นไป และไม่เกิน 150 เซนติเมตร เท่านั้น)

          • การสำรองที่นั่งทางอินเทอร์เน็ต สามารถสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 4 ที่นั่งต่อการทำรายการ 1 ครั้ง

          • ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง หรือให้ระบบ e-TSRT ทำการเลือกที่นั่งให้โดยอัตโนมัติ

          • การชำระเงินค่าตั๋วจะรับชำาระเงินผ่านบัตรเครดิตระบบ Visa Master Card, JCB และบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

          • การจองและซื้อตั๋วผ่านระบบ e-TSRT จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มดังนี้ ชั้น 1 ค่าบริการ 40 บาทต่อ 1 ที่นั่ง ชั้น 2 ค่าบริการ 30 บาทต่อ 1 ที่นั่ง และชั้น 3 ค่าบริการ 20 บาทต่อ 1 ที่นั่ง

          • ผู้โดยสารต้องพิมพ์ตั๋วที่ได้จากระบบเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในวันเดินทางด้วย (ไม่สามารถแสดงตั๋วผ่านสมาร์ทโฟนได้)

          • การเลื่อนชั้น/เปลี่ยนแปลงตั๋ว ผู้โดยสารติดต่อขอเลื่อนชั้น/เปลี่ยนแปลงตั๋ว ได้ที่สถานีรถไฟเท่านั้น

 

=====================

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

          1.เข้าเว็บไซต์ https://www.thairailwayticket.com/eTSRT/ คลิกเมนูสมัครสมาชิก

          2.ใส่ข้อมูลสมาชิกให้ครบถ้วน อ่านขั้นตอนการจองและข้อตกลงการใช้บริการ ทำเครื่องหมายถูก เพื่อยืนยันว่าท่านได้ศึกษาขั้นตอนใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว และยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ จากนั้นกดปุ่มตกลง เพื่อสมัครสมาชิก

          3.เมื่อกดปุ่มตกลงแล้ว ระบบจะส่ง Verification Code ไปที่อีเมลล์ของท่านที่ได้สมัครสมาชิกไว้ ให้นำ Verification Code ใส่ในช่องรับข้อมูล แล้วกดปุ่มยืนยัน

          4.เมื่อสมัครสมาชิกและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว จะกลับมาที่หน้าแรก แสดงชื่อผู้ใช้ทางมุมขวาของหน้าจอ

การสมัครสมาชิก-1

การสมัครสมาชิก-2

 

=====================

 

ขั้นตอนการจองตั๋วรถไฟออนไลน์ ง่ายๆ 6 ขั้นตอน

          1.ตรวจสอบขบวนรถ โดยเลือกเส้นทางการเดินทาง ต้นทางและปลายทาง ระบุวันเดินทาง และจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการ

          2.เลือกขบวนรถ

          3.เลือกตู้

          4.ระบุข้อมูลผู้โดยสารและเลือกที่นั่ง ซึ่งการเลือกที่นั่งมี 2 แบบคือให้ระบบเลือกที่นั่งให้อัตโนมัติ หรือเลือกที่นั่งเอง

          5.ชำระเงิน

                    5.1 เลือกช่องทางการชำระเงิน

                    5.2 ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสารที่ต้องชำระ แล้วยืนยันการชำระเงิน

                    5.3 ชำระเงินผ่าน BBL Payment Gatewat

                    เมื่อขั้นตอนการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้าเว็บ Thairailwayticket.com พร้อมแสดงข้อความว่าการสำรองที่นั่งเรียบร้อย/ Booking Success

          6.พิมพ์ตั๋ว

                   เมื่อทำการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ pop up ตั๋วเป็นไฟล์ pdf ขึ้นมาให้ พร้อมทั้งส่งไฟล์ไปให้ทางอีเมลล์ที่ท่านสมัครสมาชิกไว้ และเมื่อปิดหน้า pop up ตั๋ว จะปรากฏหน้าจอการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว

การจองตั๋วรถไฟออนไลน์-1

การจองตั๋วรถไฟออนไลน์-2

การจองตั๋วรถไฟออนไลน์-3

การจองตั๋วรถไฟออนไลน์-4

การจองตั๋วรถไฟออนไลน์-5

 

=====================

 

การยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงิน

          • ผู้โดยสารสามารถยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินผ่านระบบ e-TSRT โดยจำนวนเงินที่ได้คืน ระบบจะทำการคืนเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ในการซื้อ

          • ผู้โดยสารสามารถนำตั๋วไปยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกสถานี โดยเจ้าหน้าที่ที่สถานีจะทำการรับเรื่องไว้ และจะทำการคืนเงินเข้าสู่บัญชี บัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ในการซื้อ

          • ยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินค่าโดยสาร จะต้องเสียค่าบริการเพิ่ม ดังนี้ ชั้น 1 ค่าบริการ 40 บาทต่อ 1 ที่นั่ง ชั้น 2 ค่าบริการ 30 บาทต่อ 1 ที่นั่ง และชั้น 3 ค่าบริการ 20 บาทต่อ 1 ที่นั่ง

 

=====================

 

ขั้นตอนการยกเลิกตั๋วรถไฟ

          1.คลิกเมนูข้อมูลตั๋ว

          2.คลิกลิงค์รายการจองที่ต้องการยกเลิกตั๋ว ตรงสถานะสำเร็จ

          3.ทำเครื่องหมายหน้าตั๋วที่ต้องการทำการยกเลิก (ยกเลิกได้ครั้งละ 1 รายการเท่านั้น)

          4.กดปุ่มยกเลิกตั๋ว

          5.ปรากฏหน้าจอข้อตกลงและเงื่อนไขการยกเลิก ทำเครื่องหมายถูก ยอมรับเงื่อนไขการยกเลิก จะปรากฏปุ่มดำเนินการต่อ

          6.กดปุ่มดำเนินการต่อ

          7.ปรากฏหน้าจอสรุปเงินคงเหลือ เมื่อหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกและค่าบริการ ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่มยืนยันการยกเลิกตั๋ว

          8.เมื่อการยกเลิกสำเร็จ ระบบจะ pop up ตั๋วยกเลิกเป็นไฟล์ pdf พร้อมส่งไฟล์ตั๋วที่ทำการยกเลิกไปทางอีเมลล์ที่ท่านสมัครสมาชิกไว้

          9.เมื่อปิดหน้าจอ pop up จะปรากฏหน้าสรุปเงินคืน ระบบจะทำการคืนเงินเข้าบัตรเครดิต/เดบิต ที่ท่านทำารายการซื้อตั๋วที่ทำการยกเลิก

          10.เมื่อกดปุ่มตกลง จะกลับมาที่หน้าข้อมูลตั๋วและแสดงสถานะตั๋วเป็น ถูกยกเลิก

การยกเลิกตั๋ว-1

การยกเลิกตั๋ว-2

การยกเลิกตั๋ว-3

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.railway.co.th และ www.thairailwayticket.com/eTSRT/

Fanpage : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

รถไฟรุ่นใหม่

 

อัพเดต รถไฟรุ่นใหม่ ข้อมูลที่ต้องรู้ก่อนจอง ตารางเวลา และราคา

 

tt

ถูกอะไรเบอร์นี้ 5 สถานี 5 เส้นทาง 15 ที่เที่ยว ทริปเที่ยวด้วย รถไฟ ฟรี!

 

 

ติดตาม travel.truelife.com อีกช่องทางที่

    

 ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com

Tags

traveltips ตั๋วรถไฟ รถไฟ รถไฟรุ่นใหม่ เที่ยวด้วยรถไฟ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Top