เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

 

words & photo by aichan


เที่ยว “จังหวัดน่าน” ทั้งที นอกจากชมวัดวาอารามที่มีความสวยงามแล้ว ต้องไม่พลาดชมบ้านเจ้าล้านนาไทยในยุคเก่าที่ถูกอนุรักษ์ไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่ง วันนี้เราจะพาไปเยือน “โฮงเจ้าฟองคำ” พร้อมเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองกันค่ะ

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 100 ปี่ที่ผ่านมาค่ะ คำว่า โฮง เป็นคำพื้นเมืองล้านนา หมายถึง คุ้มหรือที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไทย บ้านพักนี้เป็นบ้างของเจ้าศรีตุมมา หลานของเจ้ามหาวงศ์ ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 12 ของราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ และได้กลายเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลานเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครน่านคือ เจ้าฟองคำ นั่นเองค่ะ

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

โฮงเจ้าฟองคำเป็นเรือนไม้ทั้งหลัง มีลานเชื่อมต่อทุกหลังเพื่อให้เดินหากันได้สะดวก ตัวโฮงสร้างขึ้นด้วยไม้สักผ่า การประกอบตัวเรือนใช้วิธีเจาะไม้และเข้าไม้ โดยใช้สลักไม้ ไม่ได้ใช้ตะปูแบบสมัยนี้ค่ะ โฮงเจ้าฟองคำได้รับการซ่อมแซมหลายครั้ง และดัดแปลงไปจากลักษณะเดิมเพื่อเปลี่ยนให้เป็นที่พักอาศัยของสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้เราก็ยังสามารถเห็นร่องรอยเก่าๆ ที่มีเหลือในส่วนต่างๆ ของตัวบ้านได้อยู่ค่ะ

 เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

 

การมาเยือนโฮงเจ้าฟองคำ จะทำให้เราได้เห็นถึงลักษณะบ้านล้านนาของนครน่าน ที่จะนิยมสร้างบ้านประกอบด้วยส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย ครัว ยุ้งข้าว บ่อน้ำ และครกตำข้าว ส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยจะประกอบด้วยบ้าน 2 หลังเคียงกัน มีห้องโถง เรียกว่าหน้าโถง ห้องนอน 2 ห้องนอน และระเบียงด้านหน้า มีชายหน้าบ้าน จากบันไดหน้าบ้านอ้อมตัวเรือนทั้ง 2 ไปถึงบันไดหลังบ้าน ยุ่งข้าวจะอยู่ต่อจากชานนอก ด้านตรงกันข้ามกับที่อยู่อาศัย และครัวส่วนใหญ่จะแยกออกจากตัวเรือนเพื่อลดอันตรายจากไฟและควันไฟค่ะ

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

ห้องต่างๆ ภายในโฮงเจ้าฟองคำ ถูกเก็บไว้อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยค่ะ ทั้งข้าวของเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย ถูกจัดวางอย่างเข้าที่เข้าทาง สื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงของเก่าเมืองน่านอีกมากมาย โดยของทั้งหมดเป็นของเก่าที่ใช้ในบ้าน และเป็นเครื่องเงินต่างชาติที่เจ้าของบ้านสะสมไว้ค่ะ สมกับที่ได้รับรางวัล อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทบ้านพักอาศัย (คุ้มเจ้า) ประจำปี 2555

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

นอกจากการชมความเก่าแก่ของโฮงที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดีแล้ว ที่โฮงเจ้าฟองคำยังเปิดโฮงสำหรับเรียนรู้เรื่องการทอผ้าพื้นเมืองอีกด้วยค่ะ โดยจะมีการสอนการทอผ้าฝ้ายด้วยวิธีพื้นบ้าน เริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้าย การผลิตเส้นด้ายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น การย้อมสีธรรมชาติ เช่น สีดำจากผลมะเกลือ สีแดงจากครั่ง สีเหลืองจากขมิ้น รวมทั้งการทอผ้าด้วยวิธีพื้นบ้านซึ่งต้องใช้ฝีมือและความอดทนมากๆ กว่าจะได้ผ้าทอที่สวยงามค่ะ

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

แวะไปเยือนน่านครั้งใด อย่าลืมไปชมโฮงเจ้าฟองคำ สัมผัสวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน และเรียนรู้งานทอผ้าพื้นเมืองที่หาได้ยากกันนะคะ แล้วจะหลงใหลในความเก่าแก่แต่มีเสน่ห์แบบไม่รู้ตัวค่ะ

 

 

 

โฮงเจ้าฟองคำ

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 8 ซอย 2 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

เบอร์ติดต่อ : 054-710-537, 089-560-6988

การเดินทาง : ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 วิ่งไปตามถนนสุริยพงษ์ ผ่านข่วงเมืองน่าน ก่อนถึงสวนสาธารณะศรีเมือง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุมนเทวราช ตรงไปเรื่อยๆ ผ่านสวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติ เข้าซอยสุมนเทวราช 2

 

ขอบคุณทริปดีๆ จากสายการบินแอร์เอเชีย

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง 

ติดตาม travel.truelife.com ได้อีกช่องทางที่

เที่ยวน่าน ชมโฮงเจ้าฟองคำ บ้านเจ้าล้านนาไทยยุคเก่า เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองFB : Travel Truelife

 ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และสุขภาพ คลิกที่http://travel.truelife.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ